12 grudnia 2016

Legalizacja samowoli budowlanej pod pewnymi warunkami

1 komentarz

Warto jeszcze raz przypomnieć, że:

Na postępowanie legalizacyjne składa się wstępna analiza czy obiekt wybudowany w ramach samowoli budowlanej nie narusza miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub czy jest zgodny z decyzją o warunkach zabudowy, a także czy nie narusza przepisów, w tym techniczno-budowlanych.

Pozytywna weryfikacja tych okoliczności musi prowadzić do wszczęcia postępowania legalizacyjnego.

Z kolei negatywna weryfikacja tych okoliczności skutkować musi wydaniem przez organ decyzji rozbiórkowej”.

dzwigi-o-swicie

Treść całego wyroku Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Krakowie z dnia 19 września 2016 roku, sygn. akt: II SA/Kr 815/16, znajdziesz tutaj.

Subscribe
Powiadom o
guest

1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
Hanka
Hanka
5 lat temu

Co zrobić w sytuacji, kiedy po wybudowaniu domu i szamba zleciłam wykonanie inwentaryzacji powykonawczej, która wykazała, że granica działki przebiega w innym miejscu (nie, jak do tej pory wzdłuż drogi i drzew, które na mapach były zaznaczone na granicy mojej i pomimo tego, że geodeta, który wytyczał działki na tym gruncie, wskazywał nam kamienie graniczne i wszystko było zgodne z mapami, zatwierdzonymi przez kilku urzędników). Teraz, kiedy okazało się, że granica jest przesunięta o 2,5 metra w głąb mojej działki, część szamba (0,5 m) znalazła się na gminnym gruncie, a działka nie ma wytyczonego jednego, nowego punktu granicznego.