Licz na szczęście. Kary za użytkowanie budynku bez zezwolenia

3 komentarze

Prawnik w swojej praktyce spotyka się ze sprawami, których wynik jest uzależniony wyłącznie od tego, który z sędziów będzie wydawał orzeczenie w sprawie.

Tak, tak – wyłącznie od tego.

Prawnicy reprezentujący klientów w sądach wiedzą, o czym piszę.

Są bowiem problemy prawne, które dzielą samych sędziów.

I bynajmniej nie dotyczy to jedynie spraw w niższych instancjach, dotyczy to spraw rozstrzyganych przez Naczelny Sąd Administracyjny, czy też Sąd Najwyższy.

wawa pałac kultur

Prawo jest w wielu miejscach niejednoznaczne i w związku z tym budzi duże problemy interpretacyjne.

Dochodzi do sytuacji, w których jeden skład orzekający Naczelnego Sądu Administracyjnego przy takim samym problemie prawnym wyda wyrok całkowicie odmienny od tego, który ten sam sąd, z tym, że w innym składzie sędziowskim, wydał kilka tygodni temu.

Co wówczas?

Co odpowiedzieć klientowi, gdy zapyta o szanse powodzenia w tego typu sprawie?

Zabrzmi to śmiesznie, ale prawdziwie, że będzie to uzależnione od tego, na jakiego sędziego trafi.

Piszę o tym dlatego, bo właśnie wczoraj wróciłem z rozprawy w Warszawie, gdzie spotkałem się z taką właśnie sytuacją.

Klientowi przed rozprawą powiedziałem, że rozstrzygnięcie będzie uzależnione od składu orzekającego i … szczęścia.

Wawa złote tarasy

Rzecz dotyczyła problemu, czy nadzór budowlany może obciążyć inwestora karą finansową za użytkowanie budynku bez uzyskania pozwolenia na użytkowanie w sytuacji, gdy istotnie odstąpił od pozwolenia na budowę.

Jedna z tez głoszonych przez NSA mówi, że jak najbardziej może, bo każde przystąpienie do użytkowania budynku bez zezwolenia rodzi obowiązek wymierzenia kary. Nie ma tu znaczenia, czy mamy do czynienia z istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego – zawsze należy obciążyć.

Inna teoria prezentowana przez ten sam sąd (NSA z tym, że w innym składzie) brzmi, że nie można obciążać karą za przystąpienie do użytkowania budynku bez zezwolenia na użytkowanie, jeżeli inwestor istotnie odstąpił od zatwierdzonego projektu budowlanego. Przyczyną takiego podejścia do tego problemu jest to, że skutecznie wniosek o pozwolenie na użytkowanie można złożyć w sytuacji zakończenia inwestycji zgodnie z projektem, a istotne odstąpienie to wyklucza – najpierw bowiem należy wszcząć postępowanie naprawcze. Zdaniem sądu art. 55 Prawa budowlanego w związku z art. 57 ust. 7 Prawa budowlanego nie można stosować w sytuacji, jeżeli ma zastosowanie art. 48, 49 lub 51 Prawa budowlanego.

(Wiem, że to może być trudne do zrozumienia, ale nie da się prościej ! )

Pozostaje czekać na uchwałę 7 sędziów w tej sprawie, która mogłaby rozwiązać rozbieżności w orzecznictwie.

Wtedy rozstrzygnięcie nie będzie zależało od szczęścia.

Choć i tak życzę szczęścia w sądzie i nie tylko.

Subscribe
Powiadom o
guest

3 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
tomasz
tomasz
7 lat temu

A jeżeli przystąpi się do użytkowania budynku który nigdy nie miał pozwolenia na budowę czyli samowoli budowlanej, kara się należy czy nie?

Bartosz
Bartosz
7 lat temu

Głośno zawrzało wokół nowelizacji prawa budowlanego. Pominę tu wszystkie zmiany , głównie polegające na przerzuceniu kuli inwalidzkiej z prawej ręki na lewą. Przy czym przy u osób praworęcznych zmiana ta komplikuje dodatkowo życie. Pozwolenie na budowę bez kwitu samej decyzji – to niewiele. A wciskanie bajki o braku konieczności załączenia do projektu warunków na przyłącza wszystkich koniecznych mediów polega na braku konieczności zrobienia ksero kopii takowych ( 3 szt. ) w celu wpięcia ich do projektu. Jakby nie chciał to i tak w planie zagospodarowania trzeba nanieść wszystkie konieczne trasy instalacji przyłączeniowych. No a jak budowa będzie kolizyjna z instalacjami istniejącymi …wtedy inwestor może przeżyć lekki szok. Temat jest prosty : chcesz mieć wodę kanalizację i energie , musisz wystąpić o warunki. Miał się zwiększyć „magiczny” katalog budów i robót budowlanych nie wymagających pozwolenia na budowę .
Niewielkie zwiększenie . Zewnętrzny komin bez obudowy do kotła na olej lub gaz z rury fi 110, zewnętrzna wentylacja z montażem j.w. w dalszym ciągu wymaga pozwolenia na budowę. Koszt wykonania dokumentacji wraz z inwentaryzacją oraz rysunkami ze zmianami w elewacji , wszelkie uzgodnienia, mapa do celów projektowych ( zależnie od lokalizacji budynku inwestora pechowca ) – to kwota podobna do wartości kwoty samego komina wraz z jego montażem. Później dochodzi zgłoszenie wykonania robót do Nadzoru Budowlanego , oświadczenie kierownika budowy … no i pomiar geodezyjny powykonawczy…
Coś nie tak z tymi zmianami.

W poprzednim układzie można było wybudować na zgłoszenie 1 budynek gospodarczy o pow. 25 m2 na każde 500 m2 pow. działki. Po zamianie można wybudować 1 budynek o pow. 35 m2 , ale na każde 1000 m2 . Reasumując : masz teren o pow. 2500 m2 wg starego mogłeś wybudować budynki gospodarcze o łącznej powie3rzchni ( 2500 : 500 = 5 szt. po 25 m2 = 125 m2 ) .
Teraz możesz wybudować ( 2550 : 100 = 2 domki po 35 m2 = 70 m2 ) Czyli jesteś w plecy 125 m2 – 70m2 = 55 m2 .