Najem krótkoterminowy w budynku jednorodzinnym (czy wymaga zgody  na zmianę sposobu użytkowania budynku ?)

9 komentarzy

Problem w tym, że wiele osób dokonuje zmiany sposobu użytkowania budynku bez uzyskania stosownych zgód na tego typu działanie.

Zmienia dla przykładu funkcje domu jednorodzinnego na wynajem krótkoterminowy. Czy tak można ? 

Taką sprawą zajmował się Sąd Administracyjny w Gdańsku w 2019 roku. Poniżej najistotniejsze motywy orzeczenie tego Sądu. 

Nadzór budowlany nakazał właścicielowi domu jednorodzinnego  przywrócenie poprzedniego stanu użytkowania tj. funkcji mieszkalnej jednorodzinnej, w części dotyczącej parteru budynku. Nakaz przywórcenia funkcji budynku wynikał z tego, iż właściciele budynku wynajmowali pięć samodzielnych, wydzielonych segmentów mieszkalnych w parterze wskazanego budynku osobom trzecim. 

Właściciele tego budynku podnosili przed sądem – nie zgadzajac się ze stanowiskiem organów nadzoru budowlanego – że nie dokonali zmiany funkcji dom jednorodzinnego. 

Sąd uznał, że doszło do nielegalnej zmiany sposobu uzytkowania obiektu budowlanego (tzw. samowoli użytkowej). 

Sąd podniósł, iż już sam układ pomieszczeń zlokalizowanych w parterze przedmiotowego budynku oraz ich funkcjonalne rozplanowanie świadczy o tym, że przeznaczone były one do wykorzystania przez osoby trzecie, spoza kręgu skarżących i ich najbliższej rodziny. 

Na parterze budynku w wyniku przebudowy wydzielono 5 samodzielnych części mieszkalnych, z których każdy składał się z pokoju bądź dwóch pokoi oraz z łazienki. W jednym z tych segmentów był aneks kuchenny, w drugim kuchnia, w kolejnym pomieszczenie kuchenne ze stołem oraz dwiema lodówkami, a dwa segmenty nie są wyposażone w kuchnie, ale miały dostęp do pomieszczenia kuchennego z dwiema lodówkami. Do wszystkich tych segmentów prowadziło jedno wejście do budynku i wspólny korytarz.

Sąd podkreślił, iż okoliczność braku recepcji w budynku, nieprowadzenie książki meldunkowej czy kuchni dla wynajmujących nie może mieć przesądzającego znaczenia w zakresie kwalifikacji prowadzonej działalności. Decydującym kryterium pozostaje bowiem przeznaczenie budynku do okresowego pobytu ludzi.

W ocenie Sądu nie miało również znaczenia czy właściciele budynku prowadzą działalność gospodarczą, czy też nie, ani też w jaki sposób regulują zobowiązania podatkowe związane w wynajmem pokoi w przedmiotowym budynku, jako że kwestie te nie mają znaczenia dla stwierdzonej faktycznej zmiany sposobu użytkowania budynku.

Sąd stwierdził również, że w sprawie brak było również podstaw do ustalania ile osób maksymalnie może mieszkać w budynku jednorodzinnym, ani też na jaki okres powinny zostać zawarte umowy najmu aby nie zostały uznane za najem krótkoterminowy. W sprawie istotne znaczenie miało jedynie, że obiekt skarżącej jest budynkiem mieszkalnym jednorodzinnym, który nie jest użytkowany w sposób zgodny z jego przeznaczeniem, jako że skarżący wynajmowali na pobyt czasowy pokoje znajdujące się na parterze budynku.

W ocenie Sądu podjęcie w w/w budynku takiej działalności modyfikuje warunki bezpieczeństwa pożarowego, zdrowotne, higieniczno – sanitarne, wielkość bądź układ obciążeń aktualizując w tym zakresie obowiązek organu do przeprowadzenia postępowania legalizacyjnego, a w związku z brakiem woli legalizacji decyzji o przywrócenia funkcji budynku do stanu zgodnego z prawem.

Więcej na temat zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego znajdziesz tutaj.

Subscribe
Powiadom o
guest

9 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Wm
Wm
3 lat temu

a co w przypadku najmu dlugoterminowego ?
Mam dom jednorodzinny, w nim pokoje ktore wynajmuje dlugoterminowo znajomym.
Dla wlasnej wygody postanowilem zainstalowac toalety / lazienki w pokojach spelniajac wszelkie normy.
Jednak dalej formalnie jest to tylko dom jednorodzinny.

co na to prawo budowlane?

Sławek
Sławek
3 lat temu

A to ciekawe – sąd z jednej strony orzekł że żadne inne okoliczności nie muszą być brane pod uwagę przy ustalaniu zmiany sposobu użytkowania, lecz jedynie to że były to osoby trzecie, a następnie stwierdził że podjęcie takiej działalności zmieniła warunki bezpieczeństwa pożarowego, zdrowotnego i higieniczno–sanitarnego? Ciekawe czy w przypadku gdy ktoś miałby bardzo liczną rodzinę i ją tam kwaterował to też sąd orzekłby że warunki bezpieczeństwa się zmieniły (no bo przecież sposób użytkowania by się nie zmienił – mieszkałaby tam tylko jedna rodzina).

Sławek
Sławek
3 lat temu
Reply to  Damian Buniak

Prawnikiem nie jestem, ale jak dla mnie takie stwierdzenie sądu jest co najmniej nie konsekwentne… 😉

Łukasz
Łukasz
3 lat temu

Panie Damianie, apropo zmiany sposobu użytkowania.

W miejscowych planach zagospodarowania przestrzennego można znaleźć zapisy w stylu dopuszczona zabudowa mieszkalna jednorodzinna, zabudowa mieszkalna jednorodzinna z dopuszczeniem usług wbudowanych lub wolnostojących, zabudowa pensjonatowa, obiekty usług komercyjnych itp. Który rodzaj zabudowy „zezwala” na wynajem krótkoterminowy?

W miejscowych planach o samym wynajmie krótkoterminowym lub o budynkach zamieszkania zbiorowego ani słowa.

Mateusz
Mateusz
1 rok temu

Panie Damianie,

Ciekawy wpis. Przyznam, że mierzymy się z podobną sytuacją i chcemy zmienić sposób użytkowania – z mieszkania na lokal usługowy. W związku z tym mamy zagwozdkę, gdyż w gminie nie obowiązuje plan zagospodarowania. Pytanie, czy gmina podchodząc do tematu przeprowadza swego rodzaju studium, w którym bada np. czy w bezpośrednim sąsiedztwie znajdują się inne powierzchnie powołane do życia w tym samym celu. W naszym przypadku nic takiego nie ma – w promieniu 0,5km nie ma innych zabudowań.