Najważniejsza zmiana w Prawie budowlanym w 2017 roku

25 komentarzy

W prasie pojawia się wiele informacji na temat zmian w prawie budowlanym, które weszły w życie z dniem 1 stycznia 2017 roku.

Najczęściej wskazuje się na zmiany (traktowane jako te najistotniejsze) dotyczące nowej grupy robót budowlanych, które można wykonywać bez pozwolenia na budowę lub jedynie na zgłoszenie. Wskazuje się również na skrócenie terminów z 30 dni na 21 dni do wniesienia sprzeciwu w sytuacji zgłoszenia robót budowlanych.

Jednak według mnie najistotniejsza zmiana dla praktyki (wskazywana niejako obok innych) dotyczy definicji istotnych odstąpień od projektu budowlanego.

Przez lata spierano się w sądach, czy faktycznie wybudowany obiekt szerszy lub wyższy o np. 10 cm od tego znajdującego się w projekcie budowlanym jest istotną zmianą powodującą poważne konsekwencje dla inwestora.
Z dniem 1 stycznia 2017 roku tego typu problemy nie powinny zajmować nadzoru budowlanego i sądów administracyjnych.

bramka kraków

Zmiana Prawa budowlanego wprowadziła bowiem zapis (art. 36a ust. 5a), który stanowi że:
Nie jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki:
1) nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego określonych w projekcie budowlanym;
2) nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu;
3) nie mieści się w zakresie odstępstw, o których mowa w ust. 5 pkt 3-6, z wyjątkiem odstępstwa od projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstępstwo zostało uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;
4) nie narusza przepisów techniczno-budowlanych”.

Tak – oznacza to tyle, że jeżeli z różnych powodów w trakcie realizacji inwestycji doszło do odstąpień od projektu budowlanego, które polegają na powiększeniu budynku o kilka centymetrów (lecz nie przekraczają 2 % wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego określonych w projekcie budowlanym) i dodatkowo spełnione są przesłanki z pkt 2-4 wskazane powyżej, to takie odstąpienia nie skutkują wszczęciem postępowania naprawczego związanego z obowiązkiem uzyskania pozwolenia zamiennego, czy kwalifikowaniem tego typu odstąpień jako samowoli budowlanej.

Co więcej dokonano zmiany redakcji całego art. 36a dotyczącego istotnych i nieistotnych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego, który z uwagi (właśnie) na jego redakcję budził w praktyce wiele problemów interpretacyjnych. Teraz jego brzmienie jest z pewnością czytelniejsze.

Dla zainteresowanych poniżej pełny tekst art. 36a Prawa budowlanego, który od 1 stycznia 2017 roku definiuje istotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego:

1. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o zmianie pozwolenia na budowę wydanej przez organ administracji architektoniczno-budowlanej.
1a. Istotne odstąpienie od projektu budowlanego złożonego wraz ze zgłoszeniem budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b, wobec którego organ administracji architektoniczno-budowlanej nie wniósł sprzeciwu, jest dopuszczalne jedynie po uzyskaniu decyzji o pozwoleniu na budowę dotyczącej całego zamierzenia budowlanego.
2. Organ administracji architektoniczno-budowlanej uchyla decyzje o pozwoleniu na budowę, w przypadku wydania decyzji, o której mowa w art. 51 ust. 1 pkt 3.
3. W postępowaniu w sprawie zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę, przepisy art. 32-35 stosuje się odpowiednio do zakresu tej zmiany.
4. (uchylony).
5. Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie:
1) projektu zagospodarowania działki lub terenu;
2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji obiektu budowlanego, z zastrzeżeniem ust. 5a;
3) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne;
4) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
5) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
6) wymagającym uzyskania lub zmiany opinii, uzgodnień i pozwoleń, które są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę lub do dokonania zgłoszenia:
a) budowy, o której mowa w art. 29 ust. 1 pkt 1a, 2b i 19a, lub
b) przebudowy, o której mowa w art. 29 ust. 2 pkt 1b.
5a. Nie jest istotnym odstąpieniem od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę zmiana wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego niebędącego obiektem liniowym, jeżeli odstąpienie łącznie spełnia następujące warunki:
1) nie przekracza 2% wysokości, szerokości lub długości obiektu budowlanego określonych w projekcie budowlanym;
2) nie zwiększa obszaru oddziaływania obiektu;
3) nie mieści się w zakresie odstępstw, o których mowa w ust. 5 pkt 3-6, z wyjątkiem odstępstwa od projektowanych warunków ochrony przeciwpożarowej, jeżeli odstępstwo zostało uzgodnione z rzeczoznawcą do spraw zabezpieczeń przeciwpożarowych;
4) nie narusza przepisów techniczno-budowlanych.
6. Projektant dokonuje kwalifikacji zamierzonego odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę, a w przypadku uznania, że jest ono nieistotne, obowiązany jest zamieścić w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące tego odstąpienia. Nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę nie wymaga uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia na budowę”.

 

25
Dodaj komentarz

avatar
10 Comment threads
15 Thread replies
0 Followers
 
Most reacted comment
Hottest comment thread
10 Comment authors
Damian BuniakGośkaPrzemysławPrzemek Recent comment authors
  Subscribe  
najnowszy najstarszy oceniany
Powiadom o
tomeks
Gość
tomeks

Miała być liberalizacja a wyszło jak zawsze 🙂 Szkoda że dalej nikt nie szanuje konstytucyjnego prawa własności. Od 1 stycznia można budować basen do 50 m2 bez zgłoszeń i pozwoleń, ale już postawienie garażu blaszanek to już zgłoszenie i o zgrozo nawet pozwolenie na budowę 🙂 wszystko zalezy od WAiB 🙂 Te 2 % też jest śmieszne, jako geodeta i poniekąd człowiek co betonu już trochę w życiu namieszał to mogę powiedzieć że nie ma budynku (zwlaszcza jednorodzinnego) który zbudowany był na milimetry. A jak czytam niekiedy wyroki WSA że ktoś zbudował zamiast 10 metrowego budynku budynek co ma szerokość… Czytaj więcej »

zeneks
Gość
zeneks

Pracuję jako kierownik budowy już ponad 30 lat i to co w tej chwili wyprawiają PNiB woła o pomstę do nieba. Nie było budowy bym złożył dokumenty i zostały przyjęte bez co najmniej 2-ch wizyt w PNiB. Czepiają się każdego nieistotnego detalu , kropki i przecinka w każdym zgłoszeniu zakończenia prac. Dostałem już 2 połajanki za np. nie wpisania w 1 tomie dziennika że ciąg dalszy jest w 2 tomie , chociaż razem były złożone. Katastrofą są zatrudnione osoby po studiach rzekomo budowlanych bez uprawnień budowlanych i żadnej praktyce na budowie, znające natomiast kilka stron prawa budowlanego i warunków technicznych… Czytaj więcej »

Jacek
Gość
Jacek

Witam
Jestem w trakcie budowy domu jednorodzinnego w projekcie i w wydanych warunkach budowy mam bezodpływowy zbiornik (szambo) od czasu wydania pozwolenia za sugestią sąsiada (który mieszka w bezpośrednim sąsiedztwie) natchnęło na przydomową oczyszczalnię ścieków.

Proszę o informacje i pomoc czy możliwa jest taka zmiana oraz jakie są kolejne kroki potrzebne do wdrożenia zmiany.
Czytam że różne urzędy podchodzą do tego inaczej, jaka jest podstawa prawna do przeprowadzenia takiej zmiany.
Potrzebna jest zmiana projektu i pozwolenia czy wystarczy zgłoszenie ?

Iwona
Gość
Iwona

Witam! Czy te 2 % odnosi się do wymiarów dl/szer/wys razem wziętych ? Bo mam problem z wymiarami domu. W projekcie jest 8*10,5, a murarz się pomylił i po ociepleniu 15 cm styropianem będzie 8,15* 10,70. Czy pomoże coś zmniejszenie warstwy ocieplenia do 10 cm ?

Wojtek
Gość
Wojtek

Witam serdecznie.
Panie Mecenasie, prosze o informację. W latach 90-tych mój tata dobudował do domu pokój. w zatwierdzonym projekcie był stropodach. chyba w trakcie budowy zamiast stropodachu zrobiono dach spadzisty w jedną stronę i balachę. nigdzie nie mogę znaleźć dokumentów na takie rozwiązanie. jest tylko ślad że ma być stropodach. w tym tygodniu zgłosiłem zamiar wymiany blachy na tej dobudówce w Starostwie. Nie wiem co teraz mogę zrobić.

Kinga
Gość
Kinga

Dzień dobry, jeżeli budynek ma nieregularny kształt, w jednym miejscu szerokość jest 10m, a w drugim 30m – to od którego parametru liczymy 2%?

Ryszard
Gość
Ryszard

Co znaczy łącznie wynosi 2 % ?. Czy jak szerokość elewacji frontowej wynosi zakładane + te 2% i i długość ściany bocznej np. też zakładane w projekcie +2 %, to juz jest to odstępstwo istotne czy nie ?

Przemek
Gość
Przemek

Panie Damianie. Załóżmy, że mamy budynek kostkę 10mx10mx10m, kubatura wynosi 1000 m3. Teraz dodajmy 2% do wymiarów, czyli 10,2×10,2×10,2 to daje kubaturę 1061,21 m3, czyli kubatura przy zwiększeniu wymiarów o 2% wzrosła o 6%. Jest to nadal zmiana nieistotna czy już istotna?

Przemysław
Gość
Przemysław

Widzę, że gdzieś przepadły moje ostatnie komentarze, może chociaż ten się ukaże. Mianowicie zmiana wysokości, szerokości i długości budynku o 2% to mówiąc kolokwialnie jedna wielka ściema, bubel prawny, który nie funkcjonuje w rzeczywistości. Jestem po rozmowach z kilkoma nadzorami budowlanymi i żaden tego nie honoruje. Od Powiatowego Inspektora Nadzoru w jednym z mazowieckich powiatów otrzymałem informację, że nawet było w tej sprawie szkolenie dla urzędników, jak należy te 2% traktować i mogą to honorować tylko i wyłącznie w przypadku, gdy kubatura nie ulegnie zmianie – choćby najmniejszej. Czyli tłumacząc najprościej jak się da – chcąc zmienić szerokość budynku o… Czytaj więcej »

Gośka
Gość
Gośka

Witam. W lipcu 2018 r zglosiłam do PINB zakończenie budowy i oddanie domu do użytku. Dokumenty zaniósł Kierownik. W trakcie budowy jakie kolwiek zmiany były konsultowane z kierownikiem i projektantem. Zmiany to oddalony dom od granicy z sąsiadem czyli zamiast 4 m to wychodzi 7 m. Zmniejszony został tez taras oraz schody tzn. wejscie od frontu do domu. Kierownik w swoim oświwdczeniu napisał ze budowa jest zgodna z projektem. Nie napisał zmian. Nie skonsultował sie z projektantem który zmiany miał nanieść. No i się zaczeły problemy. Kontrola PINB pomiary co prawda zwykłą miarą nie tak jak geodeta. Kierownik sie nawet… Czytaj więcej »