14 października 2014

Nakaz rozbiórki części obiektu budowlanego

0 komentarzy

Pisałem już o tym, że decyzja o nakazie rozbiórki samowoli budowlanej jest najbardziej radykalnym sposobem naprawy naruszenia prawa.

Pisałem również, że jeżeli jest wydawany nakaz rozbiórki przez nadzór budowlany, to musi być przygotowany prawidłowo (tak, by egzekucja tego nakazu była skuteczna).

Nie może bowiem dojść w wyniku rozbiórki do kolejnego naruszenia prawa, które będzie powodowało roszczenia odszkodowawcze – tym razem inwestora (właściciela budynku) wobec nadzoru budowlanego (Skarbu Państwa).

Z decyzji nakazującej rozbiórkę musi wynikać precyzyjnie, co jest samowolą budowlaną, a w konsekwencji, co należy rozebrać.

nielepice_2

Gdy dochodzi do samowolnej nadbudowy, rozbudowy lub przebudowy legalnie wzniesionego obiektu należy wyraźnie oddzielić zgodnie z prawem wzniesioną część budynku, od tej nielegalnie i tak sformułować decyzję o rozbiórce, aby nie pozostawiała wątpliwości, co należy rozebrać.

Nie może bowiem decyzja o nakazie rozbiórki ingerować w to, co zostało wybudowane legalnie (a tak się często zdarza).

Problem w praktyce powstaje wówczas, gdy granice legalnej budowy od nielegalnej trudno lub nie sposób oddzielić.

Natomiast jeszcze większym problemem jest wykonanie decyzji o nakazie rozbiórki w sytuacji, gdyby przez jej wykonanie miało dojść do naruszenia konstrukcji obiektu budowlanego.

Stoję na stanowisku, iż wówczas nakaz rozbiórki jest niewykonalny.

Warto zatem dokładnie przyjrzeć się decyzjom nakazującym rozebrać samowolę budowlaną, gdyż nierzadko są wydawane wadliwie.

Zwróć uwagę:

  • czy to, co zostało uznane przez nadzór budowlany jako samowola budowlana jest rzeczywiście samowolą (nie zawsze bowiem jest);
  • jeżeli jest samowolą budowlaną, to czy można ją zalegalizować i na podstawie jakiej ustawy;
  • czy jeżeli nie da się zalegalizować i ostatecznym sposobem likwidacji samowoli budowlanej jest jej rozbiórka, to czy wydana decyzja o rozbiórce jest prawidłowo sporządzona;
  • czy wynika z niej precyzyjnie, co rozebrać;
  • i na końcu, czy jest w ogóle wykonalna !

Jeżeli na któreś z postawionych pytań odpowiedź brzmi – nie, to warto decyzję rozbiórkową próbować wzruszyć.

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments