Nie każde ogłoszenie o przystąpieniu do sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego jest skuteczne

0 komentarzy

Pisałem już wielokrotnie, że uchwalenie planu zagospodarowania przestrzennego dla obszaru, w którym mieszkamy czy pracujemy, ma duży wpływ na nasze prawa i obowiązki.

Dlatego warto brać udział w procedurze związanej z uchwaleniem MPZP.

Jest to skomplikowana procedura, w której dochowanie przepisów ma duże znaczenie, bowiem pominięcie niektórych czynności może spowodować, że nawet już uchwalony plan może być unieważniony.

Jednym z podstawowych warunków skutecznego wszczęcia procedury planistycznej jest powiadomienie mieszkańców o jej rozpoczęciu.

Brak informacji (ogłoszenia) o podjęciu uchwały o przystąpieniu do sporządzenia miejscowego planu może skutkować jej nieważnością.

drzewo

W jednej z prowadzonych przeze mnie spraw organ ogłosił o tym, że przestępuje do uchwalania nowego planu jedynie w miejscowości, gdzie ma siedzibę organ gminy podejmujący uchwałę.

Okazało się to niewystarczające.

Ogłoszenie musi być dokonane w każdej miejscowości, w której nowy plan będzie obowiązywać.

Zatem jeżeli o obowiązującym planie dowiedziałeś się już po jego uchwaleniu, to aby pozbawić go mocy wiążącej zacznij od sprawdzenia, czy w sposób zgodny z przepisami mieszkańcy zostali powiadomieniu o wszczęciu procedury planistycznej.

Tak – niby taka drobnostka, a może przesądzić o ważności planu.

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments