Niedotrzymanie procedur powoduje nieważność planu zagospodarowania przestrzennego

0 komentarzy

Jest wiele rzeczy, których nie lubimy.

Jedną z nich są procedury, które regulują sposób postępowania przed sądem, urzędem, czy też przy podejmowaniu uchwał w gminie.

Są często skomplikowane, irracjonalne, długotrwałe …

Jedni się na nie obrażają, jeszcze inni umiejętnie wykorzystują do realizacji własnych interesów.

Jednak niezależnie od tego, czy je lubimy, czy też nie, jak je wykorzystujemy i oceniamy, to prawie każdy się zgodzi, że muszą istnieć i być przestrzegane.

Bez nich bowiem w starciu z organem administracji publicznej nie obronimy swoich praw – również związanych z prawem własności.

Duży wpływ na prawo własności będzie miało przestrzeganie procedur związanych z uchwaleniem miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego (MPZP).

warszawa

Gdyby ta procedura była przestrzegana wybiórczo albo wcale, to z naszą działką (jej przeznaczeniem) organ gminy mógłby zrobić niemal wszystko.

Warto zatem skontrolować procedurę uchwalania MPZP – nie ograniczając się jedynie do złożenia wniosków i uwag do uchwalanego planu (choć to również jest niezwykle ważne), ale prześledzić sposób uchwalenia MPZP.

Istotne bowiem naruszenie zasad lub trybu sporządzenia planu miejscowego, a także naruszenie właściwości organów w tym zakresie, powodują nieważność uchwały rady gminy w sprawie MPZP.

Podam przykład wzięty z praktyki.

Nieprzeprowadzenie obowiązkowej oceny oddziaływania na środowisko i brak zaopiniowania projektu planu przez regionalnego dyrektora ochrony środowiska będzie istotnym naruszeniem trybu sporządzania MPZP.

Brak wymaganej opinii może spowodować nieważność całego planu.

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments