27 października 2014

Nieważność decyzji o nakazie rozbiórki. WINB słusznie rozstrzygnął

0 komentarzy

Pisałem kilka dni temu, że przy decyzji nakazującej rozbiórkę obiektu budowlanego wydawanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego warto sprawdzić, czy jest ona prawidłowa.

W przypadku, gdy zawiera błędy należy złożyć odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (i ewentualnie w dalszej kolejności skargę do sądu administracyjnego).

Natomiast jeżeli doszło do niefortunnej sytuacji i nakaz o rozbiórce się uprawomocnił, to w niektórych sytuacjach warto próbować go wzruszyć wnioskiem o stwierdzenie nieważności decyzji. Jest to specjalny tryb (procedura), który pozwala wyeliminować z obrotu prawnego decyzje już prawomocne.

Dzisiaj właśnie otrzymałem „świeżutką” decyzję (bo z 15 października 2014 roku) wydaną w trybie wniosku o stwierdzenie nieważności decyzji, którą to Małopolski Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego w Krakowie stwierdził nieważność nakazu rozbiórki obiektu budowlanego.

sąspowska dolina

Rozstrzygnięcie to (jedynie słuszne) zostało wydane w następujących okolicznościach.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego w sentencji decyzji rozbiórkowej nakazał rozebrać cały obiekt budowlany, pomimo tego, iż w trakcie postępowania wskazywano, iż jedynie część robót budowlanych została wykonana bez odpowiedniej zgody. Odwołanie od decyzji PINB złożył inwestor – nieskutecznie. Decyzja stała się ostateczna. Następnie inwestor złożył wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji o nakazie rozbiórki.

Wojewódzki Inspektor Nadzoru Budowlanego rozpatrując wniosek o stwierdzenie nieważności decyzji stwierdził następujące: „(…) pomimo iż materiał dowodowy zgromadzony przez PINB w (…) nie pozwala na jednoznaczne ustalenie zakresu samowolnie wykonanych robót budowlanych – to widocznym jest, iż weryfikowana decyzja została wydana przez organ nadzoru budowlanego nie tylko, co do samowolnie realizowanych robót budowlanych, ale w odniesieniu również do części obiektu budowlanego objętego decyzją o pozwoleniu na użytkowanie, co w sposób oczywisty wykracza poza przewidziany ustawą Prawo budowlane zakres kompetencji organów nadzoru budowlanego. Tym samym, decyzja z dnia (…) wywołała w ocenie MWINB skutki niemożliwe do zaakceptowania z punktu widzenia wymagań praworządności. Wszystko powyższe uzasadniało stwierdzenie nieważności weryfikowanej decyzji ze wskazanych powyżej przyczyn – a zatem jako wydanej z rażącym naruszeniem prawa”.

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments