Nieważność planu zagospodarowania przestrzennego w sytuacji ustalenia sprzecznych funkcji dla jednego terenu

2 komentarze

Zasada jest prosta – stwierdza się nieważność planu zagospodarowania przestrzennego, gdy istotnie naruszono zasady sporządzania planu miejscowego.

Do istotnych naruszeń zasad sporządzenia planu miejscowego sądy zaliczają również umieszczenie na jednym terenie funkcji produkcyjnej wraz z funkcją mieszkaniową jako uzupełniającą.

Oczywiście wprowadzenie w treści mpzp funkcji mieszanej jest dozwolone, jednakże nie mogą one być ze sobą rażąco sprzeczne.

Dlatego też określenie w planie funkcji zasadniczej może być uzupełnione funkcją uzupełniającą, jednakże nie mogą one się ze sobą wykluczać.

Może być zatem w samym planie wskazana funkcja mieszkaniowa, a uzupełnieniem dla niej może być funkcja określona jako usługi, jednakże nie może być nią funkcja produkcyjna jako zasadnicza, a mieszkaniowa uzupełniająca. Obie te funkcje bowiem nie mogą ze sobą koegzystować z uwagi na to, że podmioty realizujące każdą z tych funkcji (przedsiębiorcy i mieszkańcy) będą sobie wzajemnie przeszkadzać, a to będzie rodziło wiele sporów sądowych i pozasądowych.

Ponadto łączenie funkcji produkcyjnej z mieszkaniową nie przystaje do siebie z punktu widzenia ładu przestrzennego.

Wobec tego połączenie tych funkcji stanowi istotne naruszenie zasad sporządzenia planu.

NSA w wyroku z 2017 roku stwierdził, min: „(..) gmina ma możliwość określenia różnych funkcji zagospodarowania realizowanych na danym terenie, jednak nie mogą one wzajemnie się wykluczać, gdyż w przeciwnym razie konieczne jest rozgraniczenie terenów na których występują, jako terenów o różnym przeznaczeniu”.

A zatem uchwalenie mpzp, który określa na tym samym terenie funkcje ze sobą całkowicie sprzeczne, nie dające się ze sobą pogodzić, jak np. funkcja produkcyjna z mieszkaniową może skutkować stwierdzeniem nieważności takiego planu lub jego części przez sąd.

Subscribe
Powiadom o
guest

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Eugeniusz
Eugeniusz
5 lat temu

niezwykle ważne informacje i ciekawy wpis. Zasady górą!