12 stycznia 2017

Nieważność pozwolenia na budowę w sytuacji niezgodności z miejscowym planem

6 komentarzy

Niezgodność projektu budowlanego z przepisami planistycznymi może powodować nieważność decyzji o pozwoleniu na budowę !

Potwierdzają to najnowsze wyroki sądów administracyjnych.

Dla przykładu warto wskazać na:

dzwig-i-tory

wyrok Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z końca 2016 roku, w którym stwierdzono, iż: „Negatywny wynik ustaleń organu co do zgodności projektu budowlanego z ustaleniami miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy przekreśla możliwość wydania pozytywnej decyzji o pozwoleniu na budowę, a zaaprobowanie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę, w sytuacji, gdy projekt ten jest niezgodny z ustaleniami miejscowego planu, może stanowić rażące naruszenie prawa, o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a”.

Podobne stanowisko zajął Naczelny Sąd Administracyjny w Warszawie w wyroku z 2015 roku
podnosząc, że: „Zaaprobowanie projektu budowlanego i wydanie pozwolenia na budowę, w sytuacji gdy projekt ten jest niezgodny z ustaleniami miejscowego planu może stanowić rażące naruszenie prawa o którym mowa w art. 156 § 1 pkt 2 k.p.a”.

Co to oznacza ?

Nawet jeżeli decyzja o pozwoleniu na budowę jest ostateczna, to można ją wzruszyć (stwierdzić jej nieważność), jeżeli projekt budowlany, który został zaaprobowany tą decyzją jest sprzeczny z przepisami planistycznymi (np. miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego).

Subscribe
Powiadom o
guest

6 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Piotr
Piotr
3 lat temu

Dzień dobry.
W bezpośrednim sąsiedztwie mojej nieruchomości powstaje inwestycja kilku budynków wielorodzinnych, która w mojej ocenie jest niezgodna z MPZP. Na dwóch małych działkach inwestor zmieścił 3 budynki o wysokości pięciu kondygnacji, gdzie MPZP mówi o maksymalnie czterech przy zabudowie wielorodzinnej. Przy okazji nie będzie również zapewniona minimalna powierzchnia terenu biologicznie czynna. Inwestycja jest w trakcie ukończenia. Niestety w związku z tym, iż decyzję o pozwoleniu na budowę wydaną przez Starostę odebrałem dopiero po kilku miesiącach od rozpoczęcia budowy (została wysłana na stary adres zamieszkania, mimo iż od kilku lat mieszkam w bezpośrednim sąsiedztwie inwestycji) – czy Pana zdaniem istnieje jeszcze jakaś możliwość zakwestionowania tego pozwolenia? (Odwołanie do Wojewody zostało oddalone).

Piotr
Piotr
3 lat temu
Reply to  Damian Buniak

Bardzo dziękuję za szybką odpowiedź.
Czy Pana zdaniem jest w ogóle sens odwoływania się do Sądu ws. mojego nieterminowego odwołania od decyzji pozwolenia na budowę? (którego jak wspomniałem wcześniej nie otrzymałem. Wcześniej nie miałem się do czego odwoływać. Teraz Wojewoda stwierdził, że moje odwołanie jest niezasadne z powodu niedotrzymania terminu, nie biorąc pod uwagę faktu niezgodności inwestycji z MPZP). Czy od razu wszcząć postępowanie związane ze stwierdzeniem nieważności decyzji o pozwoleniu na budowę?

Pozdrawiam.

Andrzej
Andrzej
9 miesięcy temu

Bardzo proszę o odpowiedz na nurtujące pytanie oczekuję na pozwolenie na budowę a w miejscowym planie jest informacja o dostarczeniu przez inwestora opinii od konserwatora zabytków (zaszłości) w/g obowiązujących przepisów taka opinia jest nie wydawana i nie można dostarczyć do starostwa bo przepisy mówia ,iż tylko drogą decyzji a nie opinii . Starostwo upiera się że w planie jest wymóg opinii i nie wydadzą pozwolenia .Skarga wniesiona do ministerstwa przyniosła odpowiedz że teren nie podlega nadzorowi konserwatora i od roku nie wydaja pozwolenia – przepisy swoją drogą a plan zagospodarowania swoja- co z tym zrobić jakimi przepisami zwykły człowiek ma się bronić.