Niewykonalność nakazu rozbiórki. Zasada legalizmu versus zasada sprawiedliwości

Zdarza się, że prawnik bije głową w mur. Oczywiście nie w dosłownym tego słowa znaczeniu. Mam tu na myśli sytuację, w której przedstawia argumenty na poparcie tezy, iż przepisy nie mogą być stosowane w oderwaniu od całego systemu prawa, a i tak organy robią swoje. Biorąc udział w stosowaniu prawa obserwuję, iż jest ono zbyt … Czytaj dalej Niewykonalność nakazu rozbiórki. Zasada legalizmu versus zasada sprawiedliwości