17 maja 2017

Odstępienie od zatwierdzonego projektu budowlanego nie zawsze istotne

8 komentarzy

Istotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego występują jedynie w kilku przypadkach. Nadzór budowlany nie może ich kreować samodzielnie.
Nadzór budowlany może jedynie ustalić, czy doszło do istotnych odstępstw i w jakim zakresie.

Jednakże te ustalenia muszą być poczynione jedynie na podstawie obowiązujących przepisów, które wskazują, że z istotnymi odstępstwami mamy do czynienia jedynie, gdy odstąpienie dotyczy:
1) projektu zagospodarowania działki lub terenu;
2) charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji obiektu budowlanego (z pewnymi zastrzeżeniami, o których przeczytasz tutaj);

stacja benzynowa
3) zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne;
4) zmiany zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;
5) ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, innych aktów prawa miejscowego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;
6) uzyskania lub zmiany opinii, uzgodnień i pozwoleń, które są wymagane do uzyskania pozwolenia na budowę lub do dokonania zgłoszenia.

Trzeba jednak pamiętać, że nie każde odstępstwo, o którym piszę wyżej, stanowić będzie odstępstwo istotne.

Każdy przypadek jest inny i winien być oceniany osobno przez nadzór budowlany biorąc pod uwagę całokształt okoliczności konkretnego przypadku, a przede wszystkim charakter obiektu, jego rozmiar oraz rodzaj inwestycji.

Subscribe
Powiadom o
guest

8 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Arkadiusz Podsiadło
Arkadiusz Podsiadło
5 lat temu

Tak, jak Pan napisał już tutaj wyżej. Każdy przypadek jest inny i inaczej będzie się do niego podchodziło. Tylko istotne odstępstwa powinny być brane pod uwagę…

Agata
Agata
5 lat temu

Witam,
Kupiłam pół bliźniaka od dewelopera w stanie gotowym po odbiorach. Umowa przedwstępna była zawarta jak budynek już istniał. Po około roku okazało się, że w budynku są zmiany, których nie ma naniesionych na projekcie, np.: blacha na dachu zamiast dachówki, cegła 25cm zamiast 30cm, ocieplenie styropianem 15 cm zamiast 20cm. Czy mogę dochodzić od dewelopera, np. obniżenia ceny lub naprawy? W umowie przedwstępnej jest tylko zapis, że kupuję działkę zabudowaną budynkiem w zab. Bliźniaczej. Nie ma nic na temat materiałów wykończenia, czy że został zrealizowany wg. Projektu.

Artur
Artur
4 lat temu

Czy zmiana technologii budowy z tradycyjnej na szkieletową jest istotnym odstąpieniem od projektu? Czy mógłby Pan wyjaśnić co oznacza punkt 6 i czy odnosi się to tego typu zmiany.

Artur
Artur
4 lat temu
Reply to  Damian Buniak

Projekt zakłada że dom wykonany zostanie w technologii murowanej (projekt indywidualny). Na podstawie tego projektu uzyskałem pozwolenie na budowę. Z różnych powodów, których nie ma potrzeby wymieniać, postanowiłem zmienić technologię budowy na drewnianą konstrukcję szkieletową.
Dowiedziałem się że jest to możliwe, zleciłem przeliczenie konstrukcji i wykonanie projektu konstruktorowi. Problem w tym że odpowiedź na pytanie, czy jest to istotne odstępstwo od projektu czy nie, nie jest jednoznaczna.
Kierownik budowy poprosił abym wykonał projekt zamienny i zmienił pozwolenie na budowę, bo według niego jest to zmiana istotna. W starostwie powiatowym dostałem informację że o tym decyduje projektant. Natomiast projektant stwierdził że jedynym problemem może być interpretacja starostwa w zakresie odporności ogniowej, ale że w obrębie 13m od domu nie ma zabudowań, więc jego zdaniem nie jest to istotne odstępstwo i wystarczy wpisać to w wykazie zmian do projektu na końcu budowy, powołując się na projekt konstruktora.
Punkty 1-5 z ustawy którą cytuje Pan w artykule nie wskazują takiej zmiany jako istotne odstąpienie od projektu, ale nie w pełni rozumiem znaczenie punktu 6 i czy dotyczy on również technologii budowy.
Z uwagi na czas i koszty wolałbym uniknąć składania wniosku o zmianę pozwolenia na budowę, ale chciałbym też mieć 100% pewności że działam zgodnie z prawem.

Pominąłem trzecią możliwość która była mi podpowiadana, żeby wybudować drewniany dom a jak będzie wykończony to i tak nikt nie pozna 🙂 chociaż to też ciekawy temat, czym grozi takie załatwienie sprawy.