Odstępstwa od przepisów techniczno budowlanych nie tylko dla pozwoleń na budowę ale również do legalizacji samowoli budowlanych

14 komentarzy

Jak wiadomo, aby zalegalizować samowolę budowlaną obiekt musi spełniać dwa warunki:

– musi być zgodny z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym, oraz
– zgodny z przepisami techniczno – budowlanymi.

Co jednak się dzieje ze sprawą, w której powstały obiekt nie jest zgodny z przepisami techniczno – budowlanymi ?
Czy wówczas pozostaje jedynie rozbiórka obiektu ?

Jeżeli komuś nasuwa się wniosek, że w takiej sytuacji istnieje obowiązek bezwzględnego wydania nakazu rozbiórki, to może wydawać się on prawidłowy.

Jednak czytając uważnie ustawę Prawo budowlane znajdziemy w niej zapis mówiący o tym, że w przypadkach szczególnie uzasadnionych dopuszcza się odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych na etapie postępowania o wydanie pozwolenia na budowę.
Zgody na na takie odstępstwo udziela minister, który ustanowił przepisy techniczno – budowlane.

Dubie

Powstaje zatem pytanie, czy jeżeli minister może udzielić zgody na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych na etapie postępowania o wydanie pozwolenia na budowę, to czy nie może również udzielić takiej zgody na odstępstwo w trakcie postępowania legalizującego samowolę budowlaną.

W gruncie rzeczy bowiem postępowanie legalizacyjne sprowadza się do przedstawienia tych samych dokumentów, jakie są niezbędne do otrzymania pozwolenia na budowę, z tą różnicą, że toczy się przed innym organem i kończy wniesieniem opłaty legalizacyjnej.

Mimo, że przepisy regulujące legalizację samowoli budowlanej, czy też przepisy regulujące możliwość uzyskania zgody na odstępstwa nie mówią o tym wprost, to przyjąć należy (stosując wykładnię funkcjonalną), że stosuje się je również do legalizacji samowolnie zrealizowanego obiektu budowlanego.

W takiej sytuacji zgoda na odstępstwa od przepisów techniczno – budowlanych może objąć postępowanie związane: z pozwoleniem na budowę, z decyzją w sprawie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na wznowienie robót budowlanych, czy też zatwierdzenia projektu budowlanego zamiennego.

Zatem jeżeli organ nadzoru budowlanego twierdzi, iż jest zmuszony wydać decyzję o nakazie rozbiórki z uwagi na to, że powstały nielegalnie obiekt nie spełnia warunków techniczno – budowlanych (np. z powodu nie zachowania odpowiednich odległości od granicy działki), to podjąć należy niezwłocznie procedurę, mającą na celu uzyskanie zgody na tego typu odstępstwo u ministra.

Subscribe
Powiadom o
guest

14 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Irma
Irma
5 lat temu

Bardzo ciekawa informacja. Jestem tylko ciekawa kto musi wówczas ponosić konsekwencje w razie jakiegoś wypadku/ katastrofy budowlanej?

Marcin
Marcin
5 lat temu

Ahhh, z tymi budowami to zawsze jakieś problemy są… Ale dobrze wiedzieć. Fajny artykuł.

busia
busia
5 lat temu

Moim zdaniem, nie jest możliwe uzyskanie zgody na odstępstwo od przepisów techniczno — budowlanych na etapie postępowania legalizującego samowolę budowlaną . Ustawa z dnia 16 grudnia 2016 r., o zmianie niektórych ustaw w celu poprawy otoczenia przedsiębiorstw, wprowadziła zmiany w brzmieniu art. 9 ust. 2 i 3 ustawy Prawo budowlane – wyrazy „właściwy organ” zastąpiono użytymi w odpowiednich przypadkach wyrazami ” organ administracji architektoniczno – budowlanej „. Jednoznaczne stanowisko w sprawie zajął także GINB. Oto fragment interpretacji przepisów z dnia 2015-06-19 pochodzący ze strony GUNB: ” … wyłącznie organy administracji architektoniczno – budowlanej są uprawnione do występowania do ministra, który ustanowił przepisy techniczno – budowlane, z wnioskiem w sprawie upoważnienia do udzielania zgody na odstępstwo. Organy nadzoru budowlanego nie są uprawnione do wystąpienia z przedmiotowym wnioskiem do właściwego w sprawie ministra. ” Zatem skoro postępowanie legalizacyjne toczy się przed organem nadzoru, to wniosek nasuwa się sam.

busia
busia
5 lat temu

Bardzo ciekawe przemyślenia zawarła w glosie do wyroku NSA z dnia 22 grudnia 2009 r., II OSK 1951/08 Anna Ostrowska glosa ST 2010/11/77-84, co prawda dotyczą one ustawy Prawo budowlane w brzmieniu sprzed 2015 r. , ale bezsprzecznie potwierdzają stanowisko GINB, iż zgoda na odstępstwo od przepisów techniczno – budowlanych nie może zostać udzielona w postępowaniu w sprawie legalizacji samowoli budowlanej z uwagi na brak po stronie organu nadzoru budowlanego kompetencji do jej udzielenia.

tomeks
tomeks
5 lat temu

A czy można w postępowaniu naprawczym dot. zmiany zamierzonego sposobu użytkowania zastosować przepisy dot. Warunków technicznych paragraf 2 podpunkt 2, gdzie jest napisane że w przypadku zmiany sposoby użytkowania można zastosować rozwiązania wg ekspertyzy rzeczoznawcy budowlanego i od spraw ppoż. Nigdzie w tym przepisie nie ma określenia że dotyczy to budynków wybudowanych w pełni legalnie, i że mają być oddane do użytku. W podpunkcie pierwszym napisane jest że niniejsze rozporządzenie dotyczy projektowania,budowania i zmiany sposobu użytkowania, ale nigdzie nie ma odniesienia stricte że nie można stosować tego zapisu do budynków wznoszonych z naruszeniem prawa – oczywiście dot. to budynków z istotnym odstępstwem od projektu. W przypadku samowoli klasycznej gdzie nie było projektu trudno oceniać czy dane pomieszczenie ma zmieniony sposób użytkowania, czy też obiekt był nadbudowany bo nie ma z czym porównywać.

Pozdrawiam

Marrrek
Marrrek
5 lat temu

Bardzo dobry artykuł, wiele ciekawych informacji 😉

Michał
Michał
5 lat temu

Witam,
Bardzo ciekawy blog!
Zastanawiam sie nad kupnem segmentu szeregowca (bylbym drugim wlascicielem), w którym developer wstawil okna w scianie stojacej 3m od granicy dzialki. Najblizszy budynek moze powstac 11m od granicy, wiec przypuszczam, ze mozna starac sie o legalizacje. Tutaj mam dwa pytania:
1) czy oplata legalizacyjna bedzie wysokosci jak za caly budynek (np. dla domku 50 tys.), czy mniejsza (bo to tylko okno)?
2) jesli nie zaczne legalizacji, a nadzor zauwazy problem, czy grozi mi jakas kara oprocz nakazu rozbiorki?
Z gory dziekuje za pomoc!

Pozdrawiam

Joachim
5 lat temu

Witam ,
Pięć lat temu wybudowałem komin systemowy w obiekcie gospodarczym (stodoła )
który obsługuje kominek w części mieszkalnej,bez pozwolenia na budowę oraz zgłoszenia przez nieznajomość przepisów budowlanych.
Niedawno miałem kontrole PIB który zobowiązał mnie do przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego komina powstałego w części gospodarczej.
Kto wystawia taka ekspertyzę ? jak mam dalej postępować .
Proszę o odpowiedz .
I pozdrawiam

basia
basia
4 lat temu

Dzień dobry , czy Pana zdaniem przy legalizacji organ może zastosować warunki techniczne z daty budowy , które były korzystne. a inwestor legitymował się decyzją wzizt zezwalająca na rozbudowę( ściana bez otworów i drzwi) w granicy działki ,czy też muszą to koniecznie byc warunki aktualne(niekorzystne w tej kwestii) w dacie orzekania ?Bardzo proszę o odpowiedż z góry serdecznie dziękuję