29 maja 2019

Odwołanie od decyzji odmawiającej wydania pozwolenia na budowę i zatwierdzenia projektu budowlanego

0 komentarzy

Dzisiejszy wpis dotyczyć będzie odwołania od decyzji, na podstawie której odmówiono wydania pozwolenia na budowę.

Okazuje się bowiem, że odmowa wydania pozwolenia na budowę nie jest sytuacją rzadką i niestety niemal zawsze jest dla inwestora sytuacją bardzo przykrą.

Otrzymując jednak decyzję odmowną nie należy się poddawać, a wręcz przeciwnie należy wykorzystać dostępne środki prawne, aby doprowadzić do tego, aby zaplanowany obiekt budowlany mógł powstać.

W pierwszej kolejności należy zatem pamiętać, że od decyzji administracyjnej, na podstawie której odmówiono wydania pozwolenia na budowę przysługuje prawo do złożenia odwołania.

Trzy najistotniejsze fakty o odwołaniu, o których koniecznie należy pamiętać to:

  1. złożenie odwołania może nastąpić w terminie 14 dni od otrzymania decyzji. To szczególnie ważne ponieważ przekroczenie powyższego terminu spowoduje, iż złożone odwołanie w ogóle nie zostanie rozpoznane. Istnieje co prawda możliwość wnioskowania o przywrócenie terminu do złożenia odwołania jeśli wniesione zostało zbyt późno, ale jest to możliwe w naprawdę wyjątkowych sytuacjach. Najlepiej zatem nie wyczekiwać do końca powyższego 14 – dniowego terminu i złożyć odwołanie nieco wcześniej, tak aby nie narażać się na niebezpieczeństwo, że nie zostanie ono w ogóle rozpoznane;
  2. odwołanie należy złożyć do właściwego wojewody, jednak za pośrednictwem organu, który wydał decyzję o odmowie wydania pozwolenia na budowę. W każdej decyzji administracyjnej na jej końcu znajduje się pouczenie co do możliwości składania środków zaskarżenia i w tym pouczeniu zawarte są wszystkie istotne informacje. Warto zatem dokładnie się z nim zapoznać, tak aby nie popełnić błędu przy składaniu odwołania;
  3. w odwołaniu należy wskazać z jakimi rozstrzygnięciami i ustaleniami organu wydającego decyzję o odmowie udzielenia pozwolenia na budowę się nie zgadzamy oraz podać dlaczego. Bardzo często jest tak, że odmowa udzielenia pozwolenia na budowę jest spowodowana tym, że organ administracyjny uważa przykładowo, że na danym obszarze obiekt o określonych parametrach nie może powstać – jest za wysoki, ma nieodpowiedni kąt nachylenia dachu, jest zbyt blisko położony względem działek sąsiednich i inne. Po dokładnym przeanalizowaniu jednak sprawy okazuje się, że organ administracyjny nie ma racji i to co zostało zawarte w projekcie budowlanym spełnia wszystkie warunki konieczne do uzyskania pozwolenia na budowę. Dlatego też warto dokładnie zapoznać się z argumentacją organu i przywołać takie kontrargumenty, które spowodują, że pozwolenie na budowę zostanie wydane.

Więcej na temat różnych problemów związanych z uzyskaniem pozwolenia na budowę znajdziesz tutaj.

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments