2 września 2016

Opłaty za zajęcie pasa drogowego – tylko jedna procedura

0 komentarzy

Praktyka pokazuje, że istnieje sporo problemów z prawidłowym obliczaniem opłat (kar) za zajęcie pasa drogowego.

Problemy biorą się z tego powodu, że sama ustawa o drogach publicznych regulująca tę materię nie jest najlepiej napisana – bo i z definicją pasa drogowego są problemy (w wielu sytuacjach trudno wskazać gdzie się dokładnie znajduje pas drogowy, bo nie do końca wiadomo, gdzie się znajdują jego linie graniczne), jak i z określeniem podmiotu odpowiedzialnego za jego zajęcie.

Chociaż problemy w praktyce związane z pasem drogowym to nie tylko kwestia zapisów ustawy o drogach publicznych i jej prawidłowego odczytywania, ale również (przede wszystkim) działania gmin, które swoimi rozstrzygnięciami (uchwałami) naruszają prawo, a w szczególności właśnie ustawę o drogach publicznych.

Ustawa o drogach publicznych nie daje bowiem gminie (dokładniej: radzie gminy) możliwości uregulowania sposobu obliczania opłat (kar) za zajęcie pasa drogowego, gdyż sposób ten jest uregulowany w ustawie.

droga Pisary

Rada gminy może wyłącznie uregulować wysokość stawki za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, nie może jednak ingerować (zmieniać) sposobu obliczania opłat (kar) za zajęcie pasa drogowego z uwagi na to, że jest to już określone w ustawie.

Ustawa bowiem o drogach publicznych wskazuje, iż „opłatę za zajęcie pasa drogowego ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego, przy czym zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień”.

Tym samym rada gminy nie ma jakichkolwiek podstaw do tego, aby swoją uchwałą zmieniać sposób pobierania opłat (kar) za zajęcie pasa drogowego. Jedyną kompetencją rady gminy w tym zakresie jest określenie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych (choć i tak w określonych przez ustawę ramach).

Jeżeli zatem z różnych powodów zostaniesz obciążony opłatą lub karą za zajęcie pasa drogowego, to zwrócić uwagę, czy podstawa prawna jej obliczenia jest prawidłowa.

Często bywa, że nie jest!

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o