2 września 2016

Opłaty za zajęcie pasa drogowego – tylko jedna procedura

0 komentarzy

Praktyka pokazuje, że istnieje sporo problemów z prawidłowym obliczaniem opłat (kar) za zajęcie pasa drogowego.

Problemy biorą się z tego powodu, że sama ustawa o drogach publicznych regulująca tę materię nie jest najlepiej napisana – bo i z definicją pasa drogowego są problemy (w wielu sytuacjach trudno wskazać gdzie się dokładnie znajduje pas drogowy), jak i z określeniem podmiotu odpowiedzialnego za jego zajęcie.

Chociaż problemy w praktyce związane z pasem drogowym to nie tylko kwestia zapisów ustawy o drogach publicznych i jej prawidłowego odczytywania, ale również (przede wszystkim) działania gmin, które swoimi rozstrzygnięciami (uchwałami) naruszają prawo, a w szczególności właśnie ustawę o drogach publicznych.

Ustawa o drogach publicznych nie daje bowiem gminie (dokładniej: radzie gminy) możliwości uregulowania sposobu obliczania opłat (kar) za zajęcie pasa drogowego, gdyż sposób ten jest uregulowany w ustawie.

droga Pisary

Rada gminy może wyłącznie uregulować wysokość stawki za zajęcie 1 m2 pasa drogowego, nie może jednak ingerować (zmieniać) sposobu obliczania opłat (kar) za zajęcie pasa drogowego z uwagi na to, że jest to już określone w ustawie.

Ustawa bowiem o drogach publicznych wskazuje, iż „opłatę za zajęcie pasa drogowego ustala się jako iloczyn liczby metrów kwadratowych zajętej powierzchni pasa drogowego, stawki opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego i liczby dni zajmowania pasa drogowego, przy czym zajęcie pasa drogowego przez okres krótszy niż 24 godziny jest traktowane jak zajęcie pasa drogowego przez 1 dzień”.

Tym samym rada gminy nie ma podstaw do tego, aby swoją uchwałą zmieniać sposób pobierania opłat (kar) za zajęcie pasa drogowego. Jedyną kompetencją rady gminy w tym zakresie jest określenie wysokości stawek opłaty za zajęcie 1 m2 pasa drogowego dróg publicznych (choć i tak w określonych przez ustawę ramach).

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments