19 komentarzy

Grzywna w celu przymuszenia nakazu rozbiórki

Pisałem już tutaj o konsekwencjach samowoli budowlanej. Zgodnie z ustawą Prawo budowlane samowolę budowlaną możesz zalegalizować (jeżeli się da) lub rozebrać. Jeżeli nie zlikwidujesz samowoli budowlanej, to zostaniesz do tego przymuszony przez organy nadzoru budowlanego. Środkiem, który jest stosowany przez nadzór budowlany w celu wymuszenia likwidacji samowoli budowlanej jest: grzywna w celu przymuszenia wykonania nakazu […]

18 listopada 2014

Postanowienie o nałożeniu kary za użytkowanie budynku bez odpowiedniego zezwolenia

Tak, to jest fakt. Zdarza się częściej lub rzadziej, że przystępujemy do użytkowania budynku bez odpowiedniego zezwolenia. Co dalej? Co zrobić z sytuacją, w której nadzór budowlany już wie, że użytkujemy bez zezwolenia i nałoży karę finansową za samowolę użytkową ? Warto złożyć zażalenie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego ! Nie zawsze bowiem taka kara finansowa […]

4 listopada 2014
0 komentarzy

Nieważność decyzji o nakazie rozbiórki. WINB słusznie rozstrzygnął

Pisałem kilka dni temu, że przy decyzji nakazującej rozbiórkę obiektu budowlanego wydawanej przez Powiatowego Inspektora Nadzoru Budowlanego warto sprawdzić, czy jest ona prawidłowa. W przypadku, gdy zawiera błędy należy złożyć odwołanie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego (i ewentualnie w dalszej kolejności skargę do sądu administracyjnego). Natomiast jeżeli doszło do niefortunnej sytuacji i nakaz o rozbiórce […]

27 października 2014
0 komentarzy

Katastrofa budowlana w Katowicach

Wczoraj zdarzyła się kolejna katastrofa budowlana, w której zginęli ludzie, a ci co przeżyli stracili zdrowie i cały dobytek. Zdjęcia, które można oglądać w mediach zmuszają do zastanowienia się, czy za chwilę nie runą sąsiednie kamienice. Rodzi się w tej sytuacji pytanie co do przyczyn katastrofy i odpowiedzialności za nią. W procesach związanych z katastrofą […]

24 października 2014
0 komentarzy

Nakaz rozbiórki części obiektu budowlanego

Pisałem już o tym, że decyzja o nakazie rozbiórki samowoli budowlanej jest najbardziej radykalnym sposobem naprawy naruszenia prawa. Pisałem również, że jeżeli jest wydawany nakaz rozbiórki przez nadzór budowlany, to musi być przygotowany prawidłowo (tak, by egzekucja tego nakazu była skuteczna). Nie może bowiem dojść w wyniku rozbiórki do kolejnego naruszenia prawa, które będzie powodowało […]

14 października 2014

Istotne i nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego

W trakcie procesu budowlanego bardzo często dochodzi do odstąpienia od projektu budowlanego. Prawo budowlane dzieli je na istotne i nieistotne – pisałem już o tym tutaj i tutaj. Za wykonanie obiektu budowlanego z istotnymi odstąpieniami grożą kary finansowe oraz wszczęcie postępowania naprawczego, bowiem budowa obiektu budowlanego z istotnymi odstąpieniami bez uzyskania decyzji o zmianie pozwolenia […]

10 października 2014

Pytania na temat procesu budowlanego

W poprzednim tygodniu prowadziłem szkolenie z zakresu procesu inwestycyjnego (budowlanego). Zwróciło moją uwagę, że na szkoleniach, czy też w czasie spotkań z klientami często powtarzają się te same lub podobne pytania. Dzisiaj krótkie odpowiedzi na kilka z nich. Czy zawsze jest wymagane pozwolenie na budowę? Nie zawsze – są wyjątki, które pozwalają na prowadzenie robót […]

7 października 2014