4 listopada 2014

Postanowienie o nałożeniu kary za użytkowanie budynku bez odpowiedniego zezwolenia

0 komentarzy

Tak, to jest fakt.

Zdarza się częściej lub rzadziej, że przystępujemy do użytkowania budynku bez odpowiedniego zezwolenia.

Co dalej?

Co zrobić z sytuacją, w której nadzór budowlany już wie, że użytkujemy bez zezwolenia i nałoży karę finansową za samowolę użytkową ?

żary łąka

Warto złożyć zażalenie do Wojewódzkiego Inspektora Nadzoru Budowlanego !

Nie zawsze bowiem taka kara finansowa jest nakładana w sposób prawidłowy.

Jej wadliwość może wynikać z rożnych powodów, np. błędnego obliczenia powierzchni faktycznie użytkowanej, obciążenia karą za powierzchnię, której nie użytkowano, błędnego określenia podmiotu, który ma odpowiadać za samowolę użytkową, czy sytuacji, w której nie było żadnych podstaw do uznania, że budynek był użytkowany.

Warto poddać kontroli takie postanowienie również z tego powodu, że sądy potrafią zaskoczyć.

Poniżej jeden z takich przykładów.

Naczelny Sąd Administracyjny stwierdził w wyroku z dnia 27 sierpnia 2013 roku (sygn. II OSK 823/2012) iż: „W przypadku, gdy organ nadzoru budowlanego ustali, iż inwestor przystąpił do samowolnego użytkowania obiektu, zrealizowanego z istotnymi odstępstwami od projektu budowlanego i udzielonego pozwolenia na budowę, to nie mógł zastosować sankcji z art. 57 ust. 7 ustawy Prawo budowlane. Inwestor nie mógł bowiem dokonać skutecznego prawnie zawiadomienia o zakończeniu budowy, ani też nie mógł ubiegać się o uzyskanie decyzji w trybie art. 55 ustawy,  nie mógł tym samym naruszyć ani art. 54 ustawy, ani art. 55 ustawy, a skoro tak, to w takim przypadku, na tym etapie postępowania brak podstaw do nałożenia na inwestora kary za nielegalne przystąpienie do użytkowania”.

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments