Kary za odstąpienie od warunków pozwolenia na budowę

0 komentarzy

Zakończenie procesu budowlanego wiąże się z potrzebą uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Są obiekty budowlane, do użytkowania których wystarczy jedynie zgłoszenie nadzorowi budowlanemu faktu zakończenia budowy. Jeżeli organ milczy, to możemy przystąpić do użytkowania budynku. Są również takie obiekty, do użytkowania których niezbędne jest uzyskanie pozwolenia na użytkowanie w formie decyzji administracyjnej.

Uzyskanie takiej decyzji poprzedzone jest kontrolą obiektu budowlanego przez inspektorów z nadzoru budowlanego – ich rolą jest zbadanie, czy nowo powstały obiekt został wykonany zgodnie z decyzją o pozwoleniu na budowę i zatwierdzonym tą decyzją projektem budowlanym.

Jeżeli w trakcie kontroli przedstawiciele nadzoru budowlanego stwierdzą, iż doszło w trakcie realizacji inwestycji do odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego wówczas grożą inwestorowi kary finansowe.

Prawo budowlane rozróżnia istotne i nieistotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Czy zapłacisz za wszystkie odstąpienia?

To zależy od organu i sądu.

W orzecznictwie sądów administracyjnych istnieje bowiem rozbieżność w tej kwestii.

Istnieją orzeczenia, z których wynika, iż można nałożyć karę jedynie za istotne odstąpienia od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Jednak pojawiły się też wyroki, z których wynika, iż organy nadzoru budowlanego zobowiązane są do wymierzenia kary w każdym przypadku stwierdzenia nieprawidłowości, bez potrzeby ustalenia, czy stanowią one istotne odstąpienie od warunków pozwolenia na budowę.

Warto zatem pamietać, że każda sprawa ma wymiar indywidualny i przy rozbieżności w stosowaniu przepisów różnie może być rozstrzygnięta.

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments