Prawo zamówień publicznych a wynagrodzenie ryczałtowe w umowie o roboty budowlane

0 komentarzy

Pisałem ostatnio o wynagrodzeniu ryczałtowym w umowie o roboty budowlane i konsekwencjach takiego wynagrodzenia dla wykonawcy.

Dzisiaj jeszcze kilka słów o tym wynagrodzeniu w kontekście umów o roboty budowlane, które zawierane są w ramach prawa zamówień publicznych.

Czy prawo zamówień publicznych zmienia coś w sytuacji wykonawcy, który zgodził się na wynagrodzenie ryczałtowe, czy też jego sytuacja jest taka sama, jak przy zawieraniu „normalnej” umowy?

Zasadniczo prawo zamówień publicznych nie zmienia sytuacji wykonawcy.

gdzieś

Jak wskazuje bowiem w swoim orzeczeniu z dnia 2 października 2013 roku, Krajowa Izba Odwoławcza: „Zgadzając się na wynagrodzenie ryczałtowe zamawiający, jak i wykonawca muszą zdawać sobie sprawę, że w trakcie realizacji zamówienia oraz po jego wykonaniu nie będzie można żądać podwyższenia ani też obniżenia wynagrodzenia. Ten rodzaj rozliczenia zakłada bowiem pełen profesjonalizm po stronie wykonawcy, który dysponując odpowiednią wiedzą i doświadczeniem może samodzielnie dokonać oceny dokumentacji projektowej i stwierdzić, jakie prace będą konieczne lub mogą stać się niezbędne do wykonania zamówienia. To wykonawca bazując na swoim doświadczeniu powinien być w stanie ocenić skalę robót dodatkowych oraz potencjalne ryzyko związane z wykonaniem zamówienia i odpowiednio wkalkulować je w cenę składanej oferty”.

A zatem jeśli jesteś wykonawcą i zamierzasz wystartować w przetargu, którego przedmiotem jest zawarcie umowy o wykonanie określonych robót budowlanych za z góry określone wynagrodzenie ryczałtowe, pamiętaj o wnikliwym zapoznaniu się z dokumentacją przetargową i dokładnym ustaleniu zakresu i kosztów robót, tak abyś za wykonanie umowy otrzymał wynagrodzenie, które faktycznie będzie obejmowało wszystkie wykonane przez Ciebie roboty.

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments