9 września 2015

Roboty budowlane. Przebudowa

0 komentarzy

Inwestor zwraca się do prawnika z zapytaniem:

jak rozpocząć prace budowlane jeśli terminy związane z robotami budowlanymi brzmią podobnie i wydaje się, że dotyczą tego samego – odbudowa, nadbudowa, rozbudowa, czy przebudowa to przecież pojęcia, które oznaczają to samo.

Prawnik odpowiada:

te terminy nie oznaczają tego samego.

Każde z tych pojęć w Prawie budowlanym oznacza co innego.

Jednocześnie odpowiednie zdefiniowanie rodzaju robót budowlanych będzie miało wpływ na sprawność postępowania przy uzyskaniu pozwolenia na budowę – m.in. na określenie stron postępowania.

A co istotne, im mniej stron postępowania, tym w zasadzie lepiej dla inwestora, bo prawdopodobieństwo złożenia odwołania od decyzji o pozwoleniu na budowę (a w konsekwencji przedłużenie postępowania o kilka miesięcy) jest mniejsze.

Rzym czarny

Zatem dzisiaj słowo o przebudowie, która jak wynika z mojego doświadczenia jest mylona z innymi robotami.

Przebudową jest wykonywanie robót budowlanych, w wyniku których następuje zmiana parametrów użytkowych lub technicznych istniejącego obiektu budowlanego, z wyjątkiem charakterystycznych parametrów, jak: kubatura, powierzchnia zabudowy, wysokość, długość, szerokość bądź liczba kondygnacji.

Pisząc prościej jest to zmiana układu funkcjonowania istniejącego obiektu budowlanego.

Co istotne, zazwyczaj roboty związane z przebudową nie wpływają na inne nieruchomości i nie ograniczają możliwości ich zagospodarowania.

Warto o tym pamiętać, bo ma to znaczenie, jak wskazałem wyżej, dla określania stron postępowania, a zatem wpływa na czas w jakim uzyskamy pozwolenie na budowę.

Kwestia ustalenia stron postępowania w sprawie uzyskania pozwolenia na budowę jest dość skomplikowana, dlatego już wkrótce będę o tym pisał na blogu.

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments