1 czerwca 2018

RODO w branży budowlanej

0 komentarzy

Gorączka związana z RODO powoli opada, a zatem już na spokojnie można przywołać kilka najistotniejszych kwestii dotyczących nowej regulacji związanej z ochroną danych osobowych. Jest to zresztą o tyle istotne, że RODO, co oczywiste, dotyczy również branży budowlanej.

Rozporządzenie Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 roku w sprawie ochrony osób fizycznych w związku z przetwarzaniem danych osobowych i w sprawie swobodnego przepływu takich danych oraz uchylenia dyrektywy 95/46/WE (ogólne rozporządzenie o ochronie danych) weszło w życie w dniu 25 maja 2018 roku.

Zgodnie z tą regulacją podmioty, które przetwarzają dane osobowe w związku z prowadzoną działalnością gospodarczą (tak zwani administratorzy danych) są zobowiązane między innymi (ale oczywiście katalog jest znacznie szerszy) do:

należytego zabezpieczenia danych osobowych gromadzonych zarówno w formie tradycyjnej (na przykład w formie dokumentów), jak i w formie elektronicznej;

udzielenia stosownego upoważnienia do przetwarzania danych osobowych osobom, które do tych danych osobowych będą miały dostęp;

– uzyskania od osoby, której dane osobowe są pozyskiwane stosownej zgody oraz poinformowanie takiej osoby o przysługujących jej prawach;

– podpisania stosownych umów o powierzenie przetwarzania danych osobowych z podmiotami trzecimi;

– poinformowania swoich kontrahentów, w przesyłanej korespondencji mailowej czy też tradycyjnej, o przetwarzaniu danych osobowych oraz wynikających z tego konsekwencji.

Wprowadzenie RODO wymaga zatem podjęcia szeregu czynności, dlatego też jeśli jesteś administratorem danych, a czynności tych jeszcze nie zrealizowałeś, zrób to czym prędzej, bowiem konsekwencje nieprzestrzegania RODO są dalece rygorystyczne.

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments