Odstąpienie od projektu budowlanego

149 komentarzy

Nie tylko wzniesienie budynku bez pozwolenia na budowę jest samowolą budowlaną.

Samowolą budowlaną jest również odstąpienie w trakcie realizacji inwestycji od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Odstąpić od zatwierdzonego projektu możesz istotnie lub nieistotnie.

Istotnie można odstąpić gdy zmiany:

dotyczą zagospodarowania działki lub terenu;

dotyczą charakterystycznych parametrów obiektu budowlanego: kubatury, powierzchni zabudowy, wysokości, długości, szerokości i liczby kondygnacji;

dotyczą zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu przez osoby niepełnosprawne;

dotyczą zamierzonego sposobu użytkowania obiektu budowlanego lub jego części;

dotyczą ustaleń miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego lub decyzji o warunkach zabudowy i zagospodarowania terenu;

mają taki charakter, który wymaga uzyskania opinii, uzgodnień, pozwoleń i innych dokumentów, wymaganych przepisami szczególnymi.

Nie można zapomnieć zatem, że przed dokonaniem wyżej opisanych zmian należy wcześniej uzyskać decyzję o zmianie pozwolenia na budowę, w przeciwnym razie inwestorowi grożą poważne konsekwencje związane z samowolą budowlaną.

Jednocześnie prawo przewiduje możliwość dokonania odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego bez uzyskiwania zmiany pozwolenia na budowę.

Dotyczy to jednak zmian nieistotnych.

Nieistotne odstąpienia od zatwierdzonego decyzją projektu budowlanego to zmiany, przeróbki i inne odstąpienia nie wymienione powyżej.

Odstąpienie od projektu winno być zakwalifikowane jako nieistotne przez  projektanta , a ponadto zamieszczone w projekcie budowlanym odpowiednie informacje (rysunek i opis) dotyczące odstąpienia.

Subscribe
Powiadom o
guest

149 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Jan
Jan
9 lat temu

Witam, mam pytanie, czy odstąpieniem istotnym jest np. przesunięcie domu 2 m w bok (na planach były inne wymiary)? Jeden z boków domu jest teraz niecałe 2 metry od granicy działki.

Jan
Jan
9 lat temu

Dziękuję za szybką odpowiedź. Mam jeszcze jedno pytanie, bo dom budowała mi firma, kierownik budowy i on zatwierdzał każdy etap budowy (łącznie z geodetą). Później został dokonany odbiór budynku. W takim wypadku też ponoszę konsekwencje?

Sylwester Bobowski
Sylwester Bobowski
9 lat temu

Witam

Jeżeli byłaby możliwość to proszę o Pana interpretację zmiany nieistotnej przy obiektach liniowych ( np. kanalizacji sanitarnej ), czy skrócenie kolektora to zmiana istotna czy nieistotna i czy jeżeli chodzi o odsunięcie od zaprojektowanej trasy powyżej 0,5 m to już zmiana istotna, czy decyduje projektant?

Agnieszka
Agnieszka
9 lat temu

Witam,
Budynek, którego dotyczy odstępstwo, uzyskał pozwolenie na budowę, a dokładnie pozwolenie na rozbudowę – zgodnie z WZ. Jako rozbudowę projektant uznał pozostawienie dwóch frontowych ścian i doprojektował do nich nową zabudowę. Po częściowej rozbiórce budynku okazało się, że nie ma technicznych możliwości wykorzystania starych ścian jako elementu konstrukcyjnego – jest to niezgodne ze sztuką budowlaną i grozi zawaleniem budynku. Projektant, który przejął projekt proponuje wymianę starych ścian na nowe, zachowując wszystkie parametry budynku – długość, szerokość, wysokość, kubaturę, wygląd elewacji wg PB. Nie będzie to więc rozbudowa budynku, ale odtworzenie starych ścian wraz z rozbudową. Dodam, że budynek znajduje się w strefie ochrony konserwatorskiej. Czy takie działanie można potraktować jako nieistotną zmianę i można je wykonać bez zamiennego projektu wraz z nowym PNB? Czy zmianę konstrukcji ściany należy uzgadniać z konserwatorem zabytków?

Danuta
9 lat temu

Witam Pana serdecznie,
bardzo proszę o kilka Pana uwag w temacie jak niżej:

TEMAT :Czy dokonane zmiany w projekcie zagospodarowania terenu odnośnie pojemności szamba i niewykonania przyłącza kanalizacyjnego deszczowego jest istotną zmianą zatwierdzonej decyzji na budowę?

W trakcie budowy budynku jednorodzinnego nieświadomie dokonałam zmiany wielkości szamba z 5 m na 11,2 m sześciennych przy zachowaniu odległości 2 m od granicy działki i 7 m od okien budynku . Nie wykonałam również przyłącza kanalizacji deszczowej odprowadzenia wód deszczowych do rowu melioracyjnego, tylko całość wód odprowadzam na własną posesje. Zatwierdzona decyzja obejmowała częściowe odprowadzenie na własną posesję, a częściowe do rowu melioracyjnego co miało być wykonane odrębnym projektem i dokumentacją projektową kanalizacji deszczowej. Projekt zagospodarowania terenu obejmował tylko planowaną trasę tego przyłącza. Czy odstępstwo takie jest również nieistotne z warunkami zagospodarowania terenu?
PINB zakwestionował powyższe zmiany jako istotne i chce wszcząć prodedurę naprawczą wydając odpowiednią decyzję.
Chcę wycofać swoje zgłoszenie o zakończeniu budowy zanim taka decyzja będzie wydana i wykonać przyłącze kanalizacji deszczowej zgodnie z projektem. Natomiast nie wiem co mam zrobić z szambem, które jest już posadowione w gruncie o pojemności większej tj: 11,2 m . Moje zdanie jest takie, że jest to zmiana nieistotna i wystarczy jak architekt zaopiniuje taką zmianę.
Proszę o poradę na mojego maila lub na tym blogu , być może nie tylko ja mam taki problem.
Pozdrawiam
Danuta

Agnieszka
Agnieszka
9 lat temu

witam,
mam problem dotyczący interpretacji następującego odstępstwa. Inwestor wybudował budynek wyższy o 1,5 m niż dopuszcza to m.p.z.p. Posiadał prawomocną decyzję na budynek zgodny co do założeń planu, jednakże w trakcie budowy dokonał istotnej zmiany i podwyższył kolejno każda z kondygnacji. Nie zatwierdził projekty zamiennego jako że byłby on niezgodny z założeniami m.p.z.p. Nadzór budowlany dokonał kontroli i jedynie wstrzymał prace budowlane. Czy tak powinien zachować się nadzór czy w opisanym wypadku mamy do czynienia z samowolą budowlaną i jedynym prawidłowy rozwiązaniem była decyzja o rozbiórce częściowej budynku ? Dodatkowo inwestor pomimo wstrzymania prac nadal realizuje proces budowlany wewnątrz budynku – jaki są tego konsekwencję i czy nadzór ma obowiązek kontroli takich spraw? Z góry dziękuje za odp. i pomoc

Agnieszka
Agnieszka
9 lat temu
Reply to  Damian Buniak

witam ponownie, dziękuję za szybka odp. Jeszcze jedno na jakiej podstawie w takim wypadku nadzór powinien wstrzymać budowę – czy może tutaj zastosować działanie naprawcze? Inwestor w żaden sposób nie może uzyskać zatwierdzenia projektu zamiennego w aktualnym stanie prawnym, w związku z czym jak a powinna być decyzja w tej sprawie zgodnie z prawem budowlanym ? Czy aktualna decyzja o pozwoleniu na budowę powinna być niezwłocznie wycofana z obrotu prawnego?

Wojciech
Wojciech
9 lat temu

Witam.
Prosiłbym o Pana interpretację jak należy rozumieć paragraf 36a ust. 5 punkt 1 Prawa Budowlanego mówiący, że nieistotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego jest dopuszczalne, o ile nie dotyczy „zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu”. W poruszanych na tej stronie przypadkach kwalifikuje się np. przesuniecie budynku jako zmiana należąca do zakresu objętego projektem zagospodarowania działki lub terenu i z tym się zgadzam. Ale zmiana taka tylko należy do zakresu objętego projektem zagospodarowania a w istocie nie zmienia tego zakresu (nie powiększa go, nie zmienia jego kształtu) a chyba istotą tego punktu projektu budowlanego jest aby zmiana nie dotyczyła zakresu projektu zagospodarowania a nie jego „treści”. ? W związku z czym należało by uznać możliwość takiej zmiany za nieistotną (przy spełnieniu innych warunków)?

Wojciech
Wojciech
9 lat temu
Reply to  Damian Buniak

Witam.

Dziękuję za szybką odpowiedz. Znam to orzeczenie sądu ale nie mogę się do niego przekonać, ponieważ wiele razy w swojej praktyce zawodowej (kierownik budowy branży drogowo-mostowej) w uzgodnieniu z projektantem i inspektorem nadzoru kwalifikowaliśmy takie zmiany jak np. zmiana lokalizacji słupów oświetleniowych, zmiana trasy infrastruktury technicznej, zmiana geometrii rond itp. jako nieistotne (nawet gdy znajdowały się poza pasem drogowym). Definicje zakresu zagospodarowania podano również w wyroku NSA z dnia 27 stycznia 2011 II OSK 185/10 cyt: „W szczególności organ podkreślił, iż nie uległ zmianie zakres objęty projektem zagospodarowania terenu, ponieważ wykonany został obiekt budowlany, tj. droga opisana jako droga dojazdowa M-1 wraz z urządzeniami technicznymi – murami oporowymi, urządzeniami odwadniającymi drogę: kanalizacją opadową, studzienkami wodościekowymi, korytkami ściekowymi, przepustami.”. Moim zdaniem zupełnie nie rozsądne byłoby uznanie np. przesunięcie ławeczki albo nawet studni w obrębie własnej dodajmy dużej działki (dużej w takim stopniu aby urządzenia te nie oddziaływały na działki sąsiednie) jako zawsze istotne i wymagające zmiany pozwolenia na budowę. Zmiana odległości przesuniętego obiektu od działek sąsiednich nie jest w żaden sposób przesłanką do kwalifikowania odstąpienia jako istotne – brak takich zapisów w prawie budowlanym. Dlatego poszukuję orzecznictwa, opinii, interpretacji itp które potwierdziłoby słuszność mojego rozumowania lub jednoznacznie przekonały mnie że niestety niczego co pokazane na projekcie zagospodarowania terenu bez zmiany pozwolenia nie da się ruszyć. Będę wdzięczny za dalszą pomoc.
Pozdrawiam.

Wojciech
Wojciech
9 lat temu
Reply to  Damian Buniak

Bardzo dziękuję za odpowiedzi.
Należy jeszcze zaznaczyć że wszelkie zmiany w pasie drogowym można uznać za nieistotne (nawet te ingerujące w zagospodarowanie terenu) jeśli nie zmienia się podstawowych parametrów technicznych obiektu według ustawy drogowej. niestety nie dotyczy to zwykłych inwestycji i rzeczywiście należy bardzo dokładnie popracować nad projektem zagospodarowania terenu żeby później nie trzeba było dokonywać zmian – chyba jedyna rada.
Pozdrawiam.

Joanna
Joanna
9 lat temu

Panie Damianie,
czytałam wiele Pana wpisów i nie ukrywam, że dały mi bardzo dużo do myślenia. Jestem obecnie w dosyć skomplikowanej sytuacji, gdyż mój dziadek w latach 70-tych wybudował dwupiętrowy dom. Było pozwolenie na budowę, nadzór budowlany,mapa z geodezji, projekt- jednak był to projekt na dom parterowy a w efekcie zbudowano 2 kondygnacje. Dziadek zmarł wiele lat temu. Budowa nie została odebrana jednak został wzniesiony budynek w stanie surowym, pokryty dachem, wstawiono okna i tak zostało do dziś. Co można zrobić w obecnej sytuacji aby móc ten dom wykończyć i zacząć legalnie go użytkować? Czytałam u Pana wpisy na temat kary i opłaty legalizacyjnej. Mam 23 lata i staż za 800 zł- boję się, że ten dom spowoduje ogromne kłopoty finansowe.

Joanna
Joanna
9 lat temu
Reply to  Damian Buniak

Panie Damianie a czy mogą nałożyć na mnie karę jeśli było to w tak odległym czasie? Jest takie coś jak przedawnienie? Problem tkwi w tym czy przyjmować taki spadek bo chciałabym wyprostować te sprawy i wykończyć dom aby wszystko było zgodnie z prawem, jednak jeśli na początek miałabym dostać 50 tys kary za legalizację samowoli to nie jestem w stanie w najbliższych latach uzyskać takiej kwoty i jest to wydaje mi się nie opłacalne.

JACEK
JACEK
8 lat temu

Witam, mam pytanie, jak postąpić i jak zakwalifikować przesunięcie domu 2 m bliżej granicy działki niż w projekcie, podkreślić tu należy iż wymiary domu i cały budynek został wykonany zgodnie a planem i pozwoleniem nie przekraczając działki na którą było wydane pozwolenie na budowę. Przesunięcie wynikło z tego iż projektant usytuował dom na dużym spadku terenu i inwestor przesunął go w jedną stronę gdzie teren był równy. W związku z tym została zmniejszona odległość od granicy z jedną działką. Podkreślę iż działka ta jest również moją własnością jest nie zabudowana i ma takie same warunki planu zagospodarowania przestrzennego ja działka na której jest wybudowany w/w dom. Nie wiem czy to ma jakieś znaczenie bo w pozwoleniu na budowę mam wymieniona tą działkę jak na którą będzie oddziaływała budowa.

Marek
Marek
8 lat temu

Witam, rozpocząłem budowę domu. Mam wszystkie pozwolenia. W trakcie budowy domu zmieniła się granica, została ona przesunięta o 1,5 metra w wyniku sprawy sądowej. Teraz mój dom znajduje się nie 3 metry tylko 1,5 metra od granicy ale nadal trwa budowa. Co w takiej sytuacji?

Grzegorz
Grzegorz
8 lat temu

Czy przesunięcie studni i oczyszczalni o kilka metrów jest samowolą budowlaną?

Ewa
Ewa
8 lat temu

Witam,
mam pytanie, jesteśmy w trakcie realizacji galerii handlowej. Ocieplenie budynku ma zostać pogrubione o 2-3cm czy w tym przypadku potrzebne jest uzyskanie zamiennego pozwolenia na budowę czy mieści się to może w jakichś granicach tolerancji wykonania robót … (np. na robotach żelbetowych możemy mieć 2cm odchyłki na wysokości budynku) ??
Pozdrawiam,
Ewa

Jan
Jan
8 lat temu

Witam w trakcie budowy domu parterowego, stwierdziłem z żoną żeby zaadaptować poddasze. Wprowadziliśmy zmiany w projekcie tzn. Strop drewniany zastapilismy stropem monolitycznym i domurowalismy ściankę kolankowa. Wszystko zgodnie z warunkami zabudowy. Projekt zamienny został przygotowany i teraz na zimę będziemy wnosić o zmianę pozwolenia na budowę(by przez okres zimowy przejść procedury z tym związane). tylko że mamy już wybudowany budynek po dach. Czy w czasie postępowania mogą zostać nam narzucone jakieś kary? Wybudowalismy bo wiadomo czas a nie chcieliśmy wstrzymywac prac w okresie letnim.

andrzej
andrzej
8 lat temu

Dzień dobry.
Pytanie dotyczy budynku zabytkowego.
W projekcie budowlanym istnieją projekty instalacji sanitarnych i elektrycznych. Czy nie wykonanie tych instalacji lub wykonanie szczątkowe jest zmianą istotną czy nieistotną? Czy nadzór w tym konserwator mogą nie dokonać odbioru budynku z powodu nie wykonania tych instalacji tak jak przewidywał to projekt budowlany z zatwierdzeniami konserwatora?
Proszę o opinię
Pozdrawiam

Tomasz
Tomasz
8 lat temu

Dzień dobry
Chciałbym sie dowiedzieć czy jeżeli w projekcie zagospodarowania działki jest wrysowany basen przydomowy,a w trakcie realizacji inwestor chciałby z niego zrezygnowac, czy jest to zmiana istotna czy nieistotna ?

Ewelina
Ewelina
8 lat temu

Dzień dobry, chciałam się Pana poradzić a mianowicie chodzi mi o domek jednorodzinny piętrowy z lat 70 tych. Jedyne dokumenty jakie posiadam to są plany i pozwolenia na budowę oraz jakiś odbiór kominów.Ostatnio jak przeglądałam plany zauważyłam ze pomieszczenia wewnątrz są inaczej rozmieszczone ale zachowana jest ta sama ilość pomieszczeń a mianowicie na parterze jest kuchnia 2 pokoje łazienka klatka schodowa a na górze taki sam rozstaw mieszkań jedno nad drugim tej samej wielkości co na dole a na projekcie są inaczej rozmieszczone czy to może być jakiś problem? Budynek na zewnątrz ma takie same wymiary jak na projekcie 8 m na 8,50 czyli z zewnątrz się zgadza ale co z tym środkiem.Nie mam możliwości zapytania się rodziców jak to było gdyż rodzice już nie żyją a ja w przyszłości chciałabym sprzedać ten budynek. Nie wiem również jak to w latach 70 tych było z odbiorem budynku bo mam jeszcze jedynie jakiś dokument ”zwany protokół przystosowania adaptacji budynku ” z podpisem ale bez żadnych pieczątek czy to może być to ? Dodam ze rodzice w domu byli zameldowani a ja jestem do dzisiaj. Bardzo proszę o odpowiedz i podpowiedz gdzie można się coś na ten temat dowiedzieć. Pozdrawiam

Ewelina
Ewelina
8 lat temu
Reply to  Damian Buniak

Dziękuje bardzo za odpowiedz. Myślałam ze będzie z tym jakiś problem. Pozdrawiam

P.S Bardzo ciekawy blog, dzięki Panu można dowiedzieć o wielu ciekawych rzeczach.

Marcin
Marcin
8 lat temu

Dzień dobry,
czy po zatwierdzeniu projektu budowlanego i wydaniu pozwolenia na budowę można zmienić lokalizację przydomowej oczyszczalni ściekow? Architekt zaprojektował na froncie posesji a chciałbym ją przenieść na tył budynku. Zmiana polega wyłącznie na zmianie lokalizacji. Jak to przeprowadzić? Pozdrawiam

MARCIN
MARCIN
8 lat temu

Witam

W wyniku Analizy Urbanistycznej mam okreslone warunki zabudowy a
jedna rzecz mnie martwi najbardziej
Analiza :W obszarze analizowanym występują budynki przykryte dachami stromymi dwuspadowymi , wielospadowymi i kopertowymi o kącie nachylenia połaci głównych od 35-50 stopni oraz budynki przykryte dachami płaskimi .Dla planowanego budynku mieszkalnego ustala sie dach stromy dwu lub wielospadowy o kącie nachylenia od 35-45 stopni

Interesuje mnie budowa domu parterowego . Bez poddasza.Mam juz kilka wybranych projektów . Większość z nich ma w projekcie dach o nachyleniu 25 stopni . Mógłbym ewentualnie przeprojektowac dach by osiągnął wartość do max 30 stopni by bryłanie traciła na uroku
Pytanie brzmi czy jest szansa by wystąpić o nowe warunki i uzyskac w nich pozwolenie na np.27,28 stopni bez większych problemów, czy to raczej loteria ? czy zbudować dom z 30 stopniowym nachyleniem dachu i będzie to małe odstępstwo

Dodam że ziemie jeszcze nie kupiłem tylko ustalam parametry inwestorski do swoich potrzeb . Analizę otrzymał aktualny właściciel .
Ziemia mi odpowiada pod kazdym względem , ten kąt to jedyne co mnie wstrzymuje przed kupnem

Kamil
Kamil
8 lat temu

Czcigodny Panie Mecenasie.

We właściwym organie została zgłoszona budowa wolno stojącego parterowego budynku gospodarczego o powierzchni 25 m.kw. (5×5 m.) (zgodnie z rysunkami technicznymi). Organ nie wniósł sprzeciwu. Po stosownym okresie oczekiwania wynajęliśmy firmę która w oparciu o rysunki techniczne pastwiła w/w budynek. Budynek posadowiony został zgodnie z naniesionym szkicem na mapie zasadniczej i z zachowanymi odległościami znajdującymi się w zgłoszeniu. Elewacje, kształt, wysokość itp. również są zgodne z rysunkami w zgłoszeniu. Po fakcie (czyli po wybudowaniu) stwierdziliśmy (odległość między miejscem zamieszkania a inwestycją to ok. 500 km i nie byliśmy obecni podczas samego procesu budowy), że budynek jest większy z jednej strony o 70 cm. Czyli jego wymiary wynoszą 5×5,7 (w zgłoszeniu-5×5). Faktem jest, że przepisy prawa budowlanego ustalają górną granicę wymiarów budynku gospodarczego objętego zgłoszeniem na 35 m.kw. Czyli tego dopuszczalnego „limitu” ustawowego nie naruszyliśmy. Nie zmienia to jednak faktu, że budynek jest niezgodny z treścią zgłoszenia o 70 cm. Szanowny Panie Mecenasie. Jak owa sytuacja wygląda w świetle prawa? Pozdrawiam serdecznie.

Kamil
Kamil
8 lat temu
Reply to  Damian Buniak

Panie Mecenasie.

Bardzo dziękuję za odpowiedź. Dzięki Panu wiem przynajmniej, że nie jestem na z góry przegranej pozycji. W Starostwie powiedziano mi wprost, aby się nie przejmować takim drobiazgiem, ponieważ dla nich najważniejsza jest górna granica określona w przepisie, czyli 35 m.kw. (czyli kwestia zgłoszenie a pozwolenie). Wolałem jednak zapytać, ponieważ bywa i tak, że Starostwo jedno, a PINB co innego 🙂

Raz jeszcze dziękuję i pozdrawiam.

Kamil
Kamil
8 lat temu
Reply to  Damian Buniak

Oczywiście, Panie Mecenasie. Na bieżąco przeglądam Pański blog i w przypadku wystąpienia jakichś „nowości” na pewno się odezwę.

Pozdrawiam serdecznie.

zbigniew
zbigniew
8 lat temu

Dzien dobry chcialbym dobudowac do domu 25 m.kw.pomieszczenia gospodarczego ,czy moge najpierw wybudowac a pozniej zglosic inwestycje

Monika
Monika
7 lat temu

Witam
Mam poważny problem dostaliśmy pozwolenie na budowę budynku gospodarczo garażowego z dachem dwuspadowym, a nasz budynek jest z dachem cztero spadowym czyli niezgodny z planem zagospodarowania przestrzennego, który dla budynków gospodarczych przewiduje tylko obecnie dachy dwu spadowe. Mieliśmy kontrolę z nadzoru budowlanego oczywiście prace wstrzymano. Czy istnieje jakikolwiek sposób na legalizację budynku który już stoi dodam iż budynek mieszkalny mamy również z dachem wielospadowym i całość dobrze wygląda.Bardzo proszę o pomoc czy coś jeszcze może powstrzymać przed rozbiórką. Pozdrawiam Monika

Natalia
Natalia
7 lat temu

Dzień dobry,
mam taki problem, dziedziczę działkę na której mój nieżyjący już dzisiaj dziadek ponad 20 lat temu rozpoczął budowę domu. Ze względu na chorobę dom ukończono na etapie fundamentów. Niestety kolejnym problemem jest to że dom nie był budowany według zgłoszonego projektu. Czy istnieje możliwość uregulowania prawnego takiej samowoli, żeby doprojektować dom pod istniejące już fundamenty?
Pozdrawiam Natalia

Tomasz
Tomasz
7 lat temu

Witam,
wykonywany jest projekt z decyzją o pozwoleniu na budowę w obiekcie zabytkowych.
W trakcie realizacji robót wystąpiła zmiana lokalizacji sieci instalacji kanalizacji jak i zmiana lokalizacji sieci elektroenergetycznej na zewnątrz obiektu (dziedziniec). Zmiany wymuszają aktualizację mapy zasadniczej. Czyli czy konieczność aktualizacji mapy zasadniczej z naniesieniem zmian sieci kanalizacji i elektrycznej jest zmianą istotną czy nieistotną ? Wobec czego czy wymaga zmiany decyzji o pozwoleniu na budowę ?

Sławomir
Sławomir
7 lat temu

Czy bez korekty projektu posadowienia Biologicznej Przydomowej Oczyszczalni Ścieków mogę ją przesunąć w inne miejsce o ok. 10 m ze względu na trudne warunki w gruncie , Budowa na zgłoszenie , wszystkie zgody i pozwolenia .

Pozdrawiam SŁAWEK

KAROL
KAROL
7 lat temu

Dzień Dobry
Mam problem. Miałem projekt z częściowym podpiwniczeniem jednak na etapie wykopów pod dom stwierdziłem że niepodpiwniczenie pozostałej 1/3 części budynku będzie nie ekonomiczne wobec tego postanowiłem zrobić piwnice pod całością domu nie zmieniając projektu. Dom jest już na etapie tynków i wylewek nie zgłoszony jeszcze do odbioru. Czy mogę jeszcze zalegalizować ten proceder? jak to zrobić? i czy na tym etapie mogę zrobić to bezboleśnie czyli bez kar? (Może projekt adaptacyjny zastępczy i znowu zgłosić o pozwolenie czy sam już nie wiem)

Piotr
Piotr
7 lat temu

Dzień dobry,
W wyniku błędu geodety punkt zero budynku jednorodzinnego został oznaczony o 13 cm za wysoko w porównaniu z zatwierdzonym projektem budowlanym (wg geodety sąsiada, który wychwycił błąd – o 17 cm za wysoko – podobno w wyniku przyjęcia złego systemu pomiarowego). Dom jest obecnie w stanie surowym otwartym. Mój projektant stwierdził, że jest to odstąpienie nieistotne i taki zapis zamierza nanieść w dzienniku. Czy ma rację? Jakie ewentualnie z tego tytułu roszczenia mogą mieć do mnie sąsiedzi, a jakie ja względem nierzetelnego geodety? Dodatkowo dodam, że według ostatecznych projektów budowlanych sąsiedzi mieli zero swojego budynku o 21 cm niżej, a teraz już o 34-38 cm.
Z góry dzękuję za odpowiedź, Piotr.

Marek
Marek
7 lat temu

Witam.
Mam podobny problem. Geodeta w 2009 roku wyznaczył zero budynku opierając przyrząd na starym betonowym słupku geodezyjnym. Dzisiaj w miejscu słupka jest droga, a pomiar nowoczesnym przyrządem z GPSem wykazuje odchyłkę zera na 22 cm. Czy przy odbiorze budynku o wysokości 9 m może być to kwestionowane przez nadzór budowlany ?

Karolina
Karolina
7 lat temu

Witam, własnie na mojej budowie była kontrola nadzoru budowlanego, okazało się zę budowlaniec podnios sobie samowolnie wysokosc kalenicy o 3 pustaki, z czym wiaze się ze zmienila sie kabatura dachu. Kierownik tego nie zauwarzył , my jako inwestorzy nawety nie wiedzielismy ze tak ma nie byc. Zlecono inwenteryzacje moejego budynku. Jakie beda konsekwencje tej zmiany?

Marcin
Marcin
7 lat temu

Witam. Jesteśmy z moją żoną i moim ojcem współwłaścicielami działki zabudowanej. Na działce stoją budynki gospodarcze + budynek jednorodzinny mieszkalny użytkowany pobudowany w latach 80. W tym roku z racji że działki nie dało się podzielić (warunku miejscowego planu na to nie pozwalały, brakowało powierzchni w terenie zabudowy, która jest ustalona w naszej miejscowości na 1500m) na podstawie zgłoszenia pobudowaliśmy drugi dom na tej wspólnej działce. Obecnie stan surowy zamknięty. Od początku zamiar był taki żeby nieruchomość podzielić na podstawie Art.95 Ustawy o Gosp. Nieruchomościami. Czyli sądowy podział zgodny z tym co między sobą ustalimy do prawidłowego korzystania z budynków na działce. Temat podziału chcemy rozpocząć jak najwcześniej ponieważ na działce jest przyłącze energetyczne pociągnięte do obecnie zamieszkałego domu, drugiego przyłącza do tej samej działki Zakład Energetyczny nam nie chce zaprojektować jedynie rozbudowę obecnego. Czego ze względów organizacyjnych byśmy nie chcieli (chcemy drugą skrzynkę i niezależne przyłącze). W tym momencie pojawia się kilka wątpliwości. Kiedy można rozpocząć proces zniesienia współwłasności i podział działki na dwie, czy etap budowy ze stanem surowym zamkniętym daje już taką możliwość? Jeśli tak to dalszy znak zapytania czy wydane zezwolenie za budowę na podstawie zgłoszenia które było wnioskowane na działkę pierwotną tą obecną nie podzieloną, a jak zostanie podzielona to dom w stanie surowym będzie na innej działce – co z odbiorem budynku kiedy ja z żoną po ewentualnym podziale będziemy właścicielami jednej działki (innej niż w zgłoszeniu na budowę) a mój ojciec tej drugiej działki z jego domem, a działki tej pierwotnej już nie będzie. Czy nie będzie problemu z odbiorem i jakie zmiany będą wymagane przy zawiadomieniu zakończenia budowy w przyszłości. Dodam jeszcze że działka ma takie wymiary, że zaprojektowanie zagospodarowanie nie zostanie zaburzone po podziale. Proszę o pomoc w rozwikłaniu naszej sytuacji. Z góry dziękuję.

Sylwia
Sylwia
7 lat temu

Dzień dobry.

Mam do Pana. Mianowicie chodzi o dom, który już stoi i jest zamieszkawany (jest nawet meldunek i nr porządkowy budynku). Został wybudowany niezgodnie z projektem:
– powiększono jeden z pokoi na piętrze zamiast zrobienia balkonu,
– na parterze pod balkonem, w miejscu w którym wg projektu miało być miejsce na samochód (taka wiata) dobudowano dwie ściany przez co utworzono dodatkowe pomieszczenie.
Dodam, że budynek uzyskał pozwolenie na budowę w latach 90 ale po wybudowaniu nie miał odbioru geodezyjnego.
Czy takie odstępstwa są karalne? Jak można naprawić błędy?

Pozdrawiam
Sylwia

Sylwia
Sylwia
7 lat temu
Reply to  Damian Buniak

Dziękuję Panu za pomoc.

Małgorzata
Małgorzata
7 lat temu

Witam, mam pytanie,a nawet poważną sprawę :/ Budynek był stawiany w latach 1986-1990 już były zakończone wszystkie sprawy. Sęk w tym że plan był na budynek gospodarczy (garaż, obora itp.) natomiast w jednej jego części został zrobiony mieszkalny, gdzie w żadnym planie nie ma o nim wzmianki. do tego wszystkiego Budynek wizualnie odbiega od tego co jest wyrysowane w planie(gdzie indziej okna, drzwi, wrota) i myślę, że niektóre jego wymiary też są różne. Nie ma dziennika budowy, co można z tym wszystkim zrobić żeby wyprostować ta sprawę,jakie konsekwencję są z tym zwiazane. Prosze o poradę i pozdrawiam.

darek
darek
7 lat temu

Witam i pozdrawiam mam pytanie a właściwie dwa pierwsze chce kupić dom który ma inwentaryzacje geodezyjną pozwolenie na użytkowanie pozwolenie na budowę brak projektu czy projekt jest konieczne potrzebny ? Pozwolenie na 103 m a inwentaryzacje na 115 m skąd ta różnica. Pytanie drugie jeżeli ganek jest samowolą i np dach ma zle parametry a garaż jest o metr większy to legalizacja będzie kosztować 3 × 50 000 pozdrawiam

Ludwik
Ludwik
7 lat temu

Dzień dobry.
Mam nakaz rozbiórki koryt i jednocześnie przywrócenia do poprzedniego stanu rów. Wymiary wyliczono (zmierzono szerokość między dwoma kreskami)na podstawie projektu zagospodarowania działki. Czy mogę podważyć taki sposób wyliczenia? Tym bardziej, że różnica między stronami wynosi kilka dziesiątek mm, a każda dziesiątka to 10cm w realu.
Pozdrawiam.

Ludwik
Ludwik
7 lat temu

Dzień dobry.
Mam nakaz rozbiórki koryt i jednocześnie przywrócenia do poprzedniego stanu rów. Wymiary wyliczono (zmierzono szerokość między dwoma kreskami)na podstawie projektu zagospodarowania działki. Czy mogę podważyć taki sposób wyliczenia? Tym bardziej, że różnica między stronami wynosi kilka dziesiątek milimetra, a każda dziesiątka to 10cm w realu.
Pozdrawiam.

Ludwik
Ludwik
7 lat temu
Reply to  Damian Buniak

Bardzo dziękuję za odpowiedź… i wesołych świąt.

Grażyna
Grażyna
7 lat temu

Witam,
Rodzice mają dom piętrowy z poddaszem. Dach jest lekko spadzisty na jedną stronę. Dom ma wys. 9 m. W MPZP wys. Domu to 9m. Chcielibyśmy zagospodarować strych na pomnik. mieszkalne. W tym celu należy podwyższyć budynek o 50 cm. Czy jest to możliwe skoro w MPZP dopuszczalna wysokość to 9 m?. Jeśli istnieje taka możliwość , to co należy zrobić?

Tomasz
Tomasz
7 lat temu

witam chciałem się dowiedzieć co może grozić gdy przesunąłem dom od granic działki miało być 6 m jest 4 m i od drogi miało być 16,5 m jest 22,5

Malwina
Malwina
7 lat temu

Witam,
mam pytanie odnośnie „zmiany istotnej” w następującej sytuacji: jest dom parterowy , o powierzchni użytkowej parteru 75 m2 /ze strychem niemieszkalnym/ , który w wyniku uzyskanego PB ma być rozbudowany o drugą część mieszkalną.
W dokumentacji architektonicznej zatwierdzonej rozbudowy „stara cześć” posiada na rysunku oraz w terenie -wysoki taras/1 m nad ziemią/ o powierzchni 12 m2.
Rozbudowa na dzień dzisiejszy nadal nie jest skończona /stan surowy zamknięty/, PB nadal ważne.
W miedzy czasie inwestor „rozbudowy” adaptuje bez zgody pozostałych współwłaścicieli strych niemieszkalny w „starej części” , zajmując go na mieszkanie /brak wymaganej wysokości, brak odpowiedniego stropu nad parterem/ i wydziela tam dodatkowo łazienkę…Wszystko nielegalnie.
Wyburza również bez niczyjej zgody wysoki taras.

Czy opisane zmiany : wyburzenie tarasu /zmiana kubatury zabudowy -a zatwierdzony projekt rozbudowy/ oraz użytkowanie strychu niemieszkalnego bez legalizacji sposobu użytkowania / powierzchnia mieszkalna…zwiększyła się o 40 m2/ – są zmianami -istotnymi- w stosunku do uzyskanego wcześniej PB i czy wymagają zmiany PB ?
co ewentualnie może za to grozić ?
proszę o odpowiedż, sprawa b.ważna

pozdr.

Tomasz
Tomasz
7 lat temu

witam chciałem się dowiedzieć co może grozić gdy przesunąłem dom od granic działki miało być 6 m jest 4 m i od drogi miało być 16,5 m jest 22,5.dodam jeszcze że dom jest gotowy do odbioru technicznego

Renata
Renata
7 lat temu

Dobry wieczór,
w warunkach zabudowy wysokość kalenicy to 9m, a w zakupionym projekcie jest 9,07m czy jest to istotna zmiana?

Agnieszka
Agnieszka
7 lat temu

Panie Mecenasie, lokalne społeczeństwo walczy z inwestorem który wystąpił o zmianę pozwolenia na budowę elektrowni wiatrowej z powodu zmiany wysokości i konstrukcji wieży i zmiany generatora- z tego powodu że projektant zakwalifikował zmianę konstrukcji i wysokości wieży jako istotne odstępstwo. Inwestor zastosował inne rozwiązanie stopy fundamentowej: Brak piwnicy,inny układ zbrojenia, zmiana średnicy z 18 na 22 metry niż w projekcie pierwotnym, są to typowe rozwiązania dedykowane innej turbinie. Czy jest to istotne odstępstwo? Generalnie powstała nowa budowla:inny fundament inna wieża i inna turbina. Bardzo proszę o odpowiedź.

Dawid
Dawid
7 lat temu

Panie Mecenasie, moje pytanie dotyczy domu budowanego w latach 50-tych i następnie rozbudowywanym i nadbudowywanym w latach 80-tych, w którym górna kondygnacja (wydzielone w późniejszym okresie mieszkanie z własną KW które chcę odkupić) ma wewnątrz wysokość 2,30 m, zamiast 2,50 m jak było w projekcie rozbudowy. Po zakończeniu prac właściciel złożył w urzędzie zgłoszenie użytkowania (odbiór na podstawie projektu, pozwoleń na budowę i zgłoszenia użytkowania) lecz nie otrzymał zgody/odbioru ani braku zgody na użytkowanie na papierze. Czy sytuacja niezgodnej z projektem rozbudowy wysokości mieszkania jest istotną czy nieistotną zmianą, czy w ogóle jest konieczność zgłaszania takiej sprawy (aby nie mieć po kupnie tego mieszkania problemów natury administracyjno prawnej). Z góry dziękuję za odpowiedź

Olek
Olek
7 lat temu

Witam,
budynek powstał przed 1994 r, brak odbioru budynku, brak pozwolenia na budowe, brak numeru budynku ( posiadam plan i faktury za rozne materialy) w tamtych czasach różnie z tym bylo. Co musze zrobić, żeby go zalegalizować , zaznaczam, że jest to budynek mieszkalny 2 kondygnacyjny – stare budownictwo.
Pozdrawiam

Alex..
Alex..
7 lat temu

Witam..
Mam pytanie. Dostalem dom po rodzicach aktem darowizny.Dom byl wybudowany w latach 1975 i oddany do uzytku…Byl to dom parterowy stropodach w odleglosci od granicy 3 metry i nie posiada zadnego okna na strone sąsiada.W 1989 roku dom zostal podniesiony o pietro przez ojca i oddany do uzytku .Ojciec nie zyje juz i nie ma na dzien dzisiejszy na to piętro papierow.. W tym roku chce zmienic dach i o bloczek go podniesc i docieplic.. Reszta zostaje bez zmian..bedzie robiony nowy projekt i papiery z nim zwiazane ,czyli mama i z gminy papier o zakospodarowaniu.Pytanie moje takie . Czy jesli dostane pozwolenie na rozbudoowe i firma bedzie mogla rozpoczac prace .to czy w trakcie prac jesli sąsiad np zglosi do nadzoru budowlanego ze pietro bylo postawione bez papierow czy nadzor budowlany moze wstrzymac prace..

Marcin
Marcin
7 lat temu

Witam.Czy podniesienie poziomu „O”budynku jest zmianą istotną czy też nie?Czy można takiej zmiany dokonać po dostaniu pozwolenia na budowę?

Natalia
Natalia
6 lat temu

Witam,
problem dotyczy poziomu posadowienia parteru (rzędna p.p.p.).
Podczas tyczenia budynku geodeta stwierdził, że zgodnie z rzędnymi terenu oraz charakterystycznymi rzędnymi budynku znajdującymi się na mapie do celów projektowych dołączonej do pozwolenia na budowę wejście do budynku wyszło by pod ziemią. Punkty stałe tj. studzienka kanalizacyjna obok naszej działki w rzeczywistości posiada inną rzędną niż na mapie do celów projektowych. Wobec tego budynek został wytyczony zachowując proporcje pomiędzy punktami stałymi a rzędną p.p.p. ale są to inne wartości tych rzędnych. Czy taka sytuacja jest istotnym odstępstwem od zatwierdzonego pozwolenia na budowę i projektu budowlanego ? Ktoś tu popełnił błąd, przypuszczam, że mapa od geodety nie była odpowiednio zaktualizowana stąd te różnice

Panidomu
Panidomu
6 lat temu

Witam. Czy zmiana wielkości 2 okien w sypialniach na większe i nie uwzględnienie tego w projekcje ma znaczenie? Oraz czy jeśli zamiast dachówki zastosujemy blachę to możemy mieć problemy z odbiorem budynku?

Darek
6 lat temu

Dobry wieczór,
proszę o pomoc, interpretację- w warunkach zabudowy dla obszaru działki widnieje dach czerwony, matowy. W zatwierdzonym projekcie widnieje grafitowy. Od kierownika budowy nie mogę uzyskać jednoznacznej decyzji- moje pytania
1 . jaki kolor dachu jestem zobowiązany zrobić?
2. Czy określenie grafitowy bez dodatkowych informacji pozwala położyć także glazurowany grafitowy?
3. Jeśli kierownik budowy nie określi pisemnie koloru dachówki a w przyszłości nie będzie kwestionował koloru a nawet odbierze wybudowany dom kto odpowiada przed urzędnikami w przypadku zakwestionowania przez nadzór budowlany koloru dachówki?
4 i ostatnie pytanie- czy geodeta otrzymując zlecenie na wznowienie granic działki jest zobowiązany do uzupełnienia brakujących znaków granicznych czy też wystarcza samo oznaczenie tych punktów np. kolorowymi patyczkami?
będę wdzięczny za odpowiedz
Dariusz Moleda

Justyna
Justyna
6 lat temu
Reply to  Damian Buniak

Witam serdecznie ,
mam pytanie : Podłoga miała nieobciążać budynku gospodarczego przylegającego do dobudówki więc w projekcie dobudówki były zaplanowane legary i płyta OSB w celu odciążenia dachu budynku gospodarczego, a faktycznie zrobiono wylewkę betonową, która dodatkowo jest grubsza niż powinna. Czy to jest dla inwestora duży problem w razie kontroli? Czy należy to uznać za istotną zmianę?