30 sierpnia 2016

Samowola budowlana połączona z samowolą wodnoprawną

0 komentarzy

Wyobraź sobie, że wybudowałeś urządzenie wodnoprawne na rzece, które jest jednocześnie obiektem budowlanym.

Co więcej, przed jego wzniesieniem nie uzyskałeś pozwolenia wodnoprawnego, ani pozwolenia na budowę (bo ta sama rzecz jest zarówno urządzeniem w rozumieniu prawa wodnego jak i obiektem budowlanym w rozumieniu prawa budowlanego).

Co wówczas?

Jak zlikwidować nielegalność takiego urządzenia/obiektu? Jak to zalegalizować ?

Niestety nie ma jednej procedury, która pozwoliłaby zalegalizować urządzenie wodnoprawne będące jednocześnie obiektem budowlanym.

Dlatego ten sam obiekt/urządzenie będzie legalizowany/legalizowane na podstawie dwóch ustaw – poprzez wdrożenie dwóch niezależnych procedur: ustawy Prawo budowlane (obiekt budowlany) oraz ustawy Prawo wodne (urządzenie wodne).

W takiej sytuacji powstaje oczywiście pytanie dotyczące ponoszenia opłat związanych z procedurą legalizacji.

wenecja kanał

Czy opłata legalizacyjna wniesiona w ramach legalizacji urządzenia wodnoprawnego załatwia sprawę, tj. czy zwalnia z obowiązku poniesienia opłaty legalizacyjnej za obiekt budowlany w ramach Prawa budowlanego?

Nie załatwia sprawy !

Zgodnie z orzecznictwem sądów administracyjnych osoba, która popełniła taką samowolę będzie musiała ponieść osobno opłatę legalizacyjną za urządzenie wodne oraz kolejną opłatę za obiekt budowlany (przypomnę, że mamy do czynienia z tą samą rzeczą, ale odrębnie definiowaną przez Prawo wodne i Prawo budowlane).

Kontrowersyjne – prawda ?

Według mnie jest to kontrowersyjna teza z uwagi na to, że podmiot nie powinien ponosić dwóch opłat z tytułu popełnienia tego samego czynu.

Warto zatem zastanowić się nad oprotestowaniem tych regulacji, które mogłyby być uznane za niezgodne z konstytucją.

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments