Samowolna zmiana zagospodarowania terenu (samowola urbanistyczna)

6 komentarzy

Zdarzają się sytuacje, gdy na sąsiedniej działce dochodzi do zmiany zagospodarowania terenu. 

Na łące właściciel działki wysypał hałdę żwiru. Na swojej działce wśród domków jednorodzinnych urządził park maszyn, czy też bazę transportową. 

O tych zmianach w zagospodarowaniu terenu nikt nie został poinformowany. Sąsiedzi bliżsi i dalsi nie otrzymali żadnego pisma z gminy, a tym bardziej od sąsiada. 

A zmiana zagospodarowania terenu jest oczywista. Była łąka, a jest park maszyn budowlanych. 

Czy jest to działanie, na które zezwalają przepisy prawa?

SPOSÓB ZAGOSPODAROWANIA TERENU NIE JEST DOWOLNY

Zasada jest taka, że sposób zagospodarowania przestrzeni (terenu) nie jest dowolny. 

Nawet właściciel działki (terenu) nie może z niej korzystać w sposób dowolny. 

Ograniczają go w tym przepisy regulujące zagospodarowanie przestrzeni. 

W pierwszej kolejności będą to przepisy zawarte w miejscowym planie zagospodarowania przestrzennego (mpzp), który co do zasady określa funkcje terenu i sposób jego zagospodarowania. 

Jeżeli przepisy mpzp wskazują, że dana działka (obszar) może być zagospodarowana jedynie pod tereny zielone, lub pod budownictwo jednorodzinne, to na nich nie mogą być składowane hałdy piasku lub gruzu. 

W wielu gminach nie zostały uchwalone miejscowe plany zagospodarowania przestrzennego. W takiej sytuacji do trwałej zmiany przeznaczenia terenu niezbędnym jest uzyskanie zgody poprzez uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy.

A zatem przed zmianą zagospodarowania określonej działki np. z łąki na składowisko złomu należy zbadać, czy zezwala na to miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego. 

Natomiast w przypadku jego braku, przed tego typu zmianą niezbędnym jest uzyskanie decyzji o warunkach zabudowy. 

NIEUPRAWNIONA ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERENU – SANKCJE

Dokonanie zmian w zagospodarowaniu terenu wbrew zapisom miejscowego planu – a jeśli nie ma planu – to bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy powoduje samowolną zmianę jego zagospodarowania. 

Co może skutkować z kolei określonymi sankcjami dla właściciela działki. 

Jeżeli bowiem organy gminy uzyskają informację o tym, że nastąpiła nielegalna zmiana zagospodarowania terenu (wbrew zapisom mpzp lub bez uzyskania decyzji o warunkach zabudowy), to wówczas wójt (burmistrz, prezydent) może nakazać:

  • wstrzymanie użytkowanie terenu, wyznaczając termin, w którym należy wystąpić z wnioskiem o wydanie decyzji o ustaleniu warunków zabudowy,

lub może nakazać 

  • przywrócenie poprzedniego sposobu zagospodarowania.

SAMOWOLNA ZMIANA ZAGOSPODAROWANIA TERNU TO NIE SAMOWOLA BUDOWLANA

Warto pamiętać, że wyżej opisaną procedurę związaną z nielegalną zmianą zagospodarowania ternu wszczyna się przed wójtem (burmistrzem, prezydentem), jeżeli to coś co powstało w terenie nie jest obiektem budowlanym (obiektem budowlanym nie będzie np. hałda żwiru, złomu, odpadów). 

Natomiast jeżeli niezgodnie z przepisami o zagospodarowaniu przestrzennym powstał obiekt budowlany (np. budynek), to właściwym organem do likwidacji takiego samowolnego działanie (samowoli budowlanej) będzie nadzór budowlany (nie gmina). 

Subscribe
Powiadom o
guest

6 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Maciej
Maciej
2 lat temu

Jakie są sankcje za zmianę zagospodarowania działki bez warunków zabudowy? Nadzór budowlany ma określone kary za różne rzeczy a gmina raczej nie ma „taryfikatora”. Jest podstawa prawna do mandatu/kary finansowej itp? Czy jest możliwość ustalenia kary finansowej w dość dużej wysokości? Zwykły mandat kilkuset złotowy może nie dać efektu tym bardziej że pewnie można odmówić jego przyjęcia.

Małgorzata
Małgorzata
2 lat temu

Bardzo ważny wpis. Podstawowa wiedza dla tych, którym nagle, bez ostrzeżenia i żadnej zgody sąsiad urządził koszmar pod oknami. Życzę siły i konsekwencji czytającym osobom z tym problemem, pozdrawiam!

Maciek
Maciek
1 rok temu

Dzień dobry, mam pytanie:
Jest legalny warsztat wielostanowiskowy, który powstał dawno temu.
Po czasie uchwalono MPZP, który definitywnie zabrania tego typu uciążliwej działalności w tym miejscu, ale właściciel użytkuje go nadal (prawa nabyte).
Po paru latach właściciel wykreśla z PKD swojej działalności ten warsztat, więc formalnie nie są tu już prowadzone tego typu usługi.
Czy jakby teraz ktoś chciałby w przedmiotowym budynku znowu prowadzić dawną działalność, to czy powołując się na MPZP można to zablokować.

Z góry dziękuję za odpowiedź

Barbara
Barbara
8 miesięcy temu

A co jeśli urzad wyda pozwolenie na rozbudowę budynku jednorodzinnego na wielorodzinny (trzy mieszkania) w stefie zabudowy jednorodzinnej