Specustwa nie dla wszystkich dróg

0 komentarzy

Specustawa (czyli Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych) przewiduje uproszczone zasady i procedury związane z inwestycjami drogowymi. Jej głównym celem jest przyspieszenie budowy infrastruktury związanej z drogami w Polsce.

U wielu osób budzi ona strach z uwagi na to, że na jej podstawie bardzo szybko można pozbawić kogoś własności nieruchomości. Zgodnie z tą ustawą jedną decyzją można załatwić kwestie lokalizacyjne, pozwolenia na budowę, podziału nieruchomości i wywłaszczenia.

Tryb informowania o wszczęciu inwestycji drogowej na podstawie tej ustawy może spowodować, iż dowiemy się, że pozbawiono nas własności nieruchomości już po jej wywłaszczeniu.

Tak, to jest możliwe !!! 

DrogaNie mają tu zastosowania reguły jakie obowiązują w Kodeksie postępowania administracyjnego (o czym napiszę w innym poście).

Jednak w praktyce pojawiają się problemy związane z zakresem zastosowania specustawy, tj. do budowy jakich dróg jej przepisy mogą być wykorzystane.

Okazuje się, że nie do wszystkich dróg !!!

Specustawa ma zastosowanie jedynie w przypadku inwestycji polegających na budowie lub rozbudowie dróg o charakterze publicznym: krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Wynika z tego, że nie ma ona zastosowania do dróg wewnętrznych, gdyż nie są one zaliczane do żadnej z kategorii dróg publicznych.

Drogami wewnętrznymi są dla przykładu: drogi na osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, dojazdowe do obiektów użytkowanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami.

Zatem specustawa pozwala szybko działać, ale nie w każdym przypadku – pamiętać powinny o tym organy administracji jak i podmioty, których własność działaniem tej ustawy jest zagrożona.

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments