14 kwietnia 2014

Specustwa nie dla wszystkich dróg

0 komentarzy

Specustawa (czyli Ustawa o szczególnych zasadach przygotowania i realizacji inwestycji w zakresie dróg publicznych) przewiduje uproszczone zasady i procedury związane z inwestycjami drogowymi. Jej głównym celem jest przyspieszenie budowy infrastruktury związanej z drogami w Polsce.

U wielu osób budzi ona zastrzeżenia z uwagi na to, że na jej podstawie bardzo szybko można pozbawić kogoś własności nieruchomości. Zgodnie z tą ustawą jedną decyzją można załatwić kwestie lokalizacyjne, pozwolenia na budowę, podziału nieruchomości i wywłaszczenia.

W praktyce pojawiają się problemy związane z zakresem zastosowania specustawy, tj. do budowy jakich dróg jej przepisy mogą być wykorzystane.

Okazuje się, że nie do wszystkich dróg.

Specustawa ma zastosowanie jedynie w przypadku inwestycji polegających na budowie lub rozbudowie dróg o charakterze publicznym: krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych.

Wynika z tego, że nie ma ona zastosowania do dróg wewnętrznych, gdyż nie są one zaliczane do żadnej z kategorii dróg publicznych.

Drogami wewnętrznymi są dla przykładu: drogi na osiedlach mieszkaniowych, dojazdowe do gruntów rolnych i leśnych, dojazdowe do obiektów użytkowanych przez podmioty prowadzące działalność gospodarczą, place przed dworcami kolejowymi, autobusowymi i portami.

Zatem specustawa pozwala szybko podejmować czynności, ale nie w każdym przypadku.

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments