12 sierpnia 2015

Strony w postępowaniu dotyczącym samowoli budowlanej

0 komentarzy

Pomimo pięknej pogody, wakacyjnego nastawienia sędziów i urzędników, praca musi być wykonana.

Właśnie tak trochę wakacyjnie jeden z organów, przed którym prowadzę sprawę, zaczął niezrozumiale interpretować przepisy i według dla siebie jedynie znanego klucza wyznaczył strony postępowania w sprawie samowoli budowlanej.

Z mojego doświadczenia wynika, iż organy nadzoru budowlanego często błędnie interpretują przepisy w tym zakresie.

Czasami jest to spowodowane niewiedzą, a czasami, po prostu, intencjonalnym działaniem.

A sprawa jest prosta.

dźwig przy sądzie
Stroną postępowania dotyczącego samowoli budowlanej może być każda osoba, która ma w tym interes prawny.

Oznacza to, że do ustalenia stron postępowania dotyczącego samowoli budowlanej mają zastosowanie przepisy Kodeksu postępowania administracyjnego, a nie jak przyjmują niektóre PINBy przepisy Prawa budowlanego.

W konsekwencji każdy może być stroną takiego postępowania – najbliższy sąsiad, czy też dalszy, pod warunkiem, że wykaże on interes prawny, czyli konkretny przepis prawa, z którego będzie wywodził swoje uprawnienia. Dla przykładu można wskazać normy zawarte w prawie cywilnym chroniące prawo własności, które mogą być zagrożone lub naruszone samowolą budowlaną. Można wskazać również art. 5 ust 1 pkt 9 Prawa budowlanego zobowiązujący do projektowania budynków z poszanowaniem interesów osób trzecich.

To jednak nie wszystko, jeśli chodzi o problemy związane z ustaleniem stron w postępowaniu dotyczącym samowoli budowlanej.

W praktyce powstają problemy, kogo uznawać za stronę w przypadku wspólnoty mieszkaniowej.
Nie można wykluczyć sytuacji, w której za stronę uzna się nie tylko wspólnotę reprezentowaną przez zarząd, ale również członka wspólnoty, który wykaże swój własny indywidualny interes prawny i w takiej sytuacji oba te podmioty będą występować obok siebie.

Podobnie będzie się działo ze spółdzielnią mieszkaniową – przyjmuje się, że członkowie spółdzielni mieszkaniowych nie mają własnego, indywidualnego interesu prawnego i są reprezentowani przez organy spółdzielni. Jednak w konkretnej sprawie członek spółdzielni może wykazać swój indywidualny interes prawny i będzie mógł wystąpić obok spółdzielni w postępowaniu dotyczącym samowoli budowlanej.

W prawie, jak i w życiu – diabeł tkwi w szczegółach.

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments