Tarcza antykryzysowa nie zezwala na bezczynność urzędów 

0 komentarzy

Zawieszenie terminów w postępowaniach przed organami nadzoru budowlanego i administracji architektoniczno budowlanej w związku z epidemią COVID -19 to duży problem dla wielu osób załatwiających sprawy przed tymi organami. Wiele osób oczekuje bowiem od urzędów wydania decyzji w istotnych życiowo sprawach.

Te sprawy dotyczą m.in. pozwoleń na budowę, milczącej zgody na rozpoczęcie robót, decyzji o warunkach zabudowy, pozwoleń na użytkowanie, postępowań naprawczych, postępowań związanych z samowolą budowlaną, wstrzymania robót budowlanych i wielu innych. 

Jeżeli dojdzie do bierność organów w tych sprawach, to spowodować może to  nieodwracalne skutki już nie tylko dla samych inwestorów, ale wielu osób, których interesy są uzależnione od działań organów administracji publicznej. 

SPECUSTAWA NIE ZEZWALA NA BEZCZYNNOŚĆ ORGANÓW

Warto pamiętać, że ustawa z dnia 31 marca 2020 roku – tzw. „tarcza antykryzysowa” wstrzymująca bieg terminów w postępowaniach administracyjnych nie zezwala na bezczynność organów administracji. Z przepisów „tarczy” wynika, iż organy mogą działać i mogą wydawać rozstrzygnięcia w sprawach, którymi zajmują się na co dzień. Dlatego jeżeli nie ma istotnych przeszkód w tym, by wydać decyzję np. o pozwoleniu na budowę, czy też decyzję o warunkach zabudowy, to organ ma obowiązek ją wydać. W szczególności jeżeli dotyczy to spraw istotnych dla obywateli. 

SĄDY DZIAŁAJĄ W SPRAWACH PILNYCH 

Ustawa o „tarczy antykryzysowej” przewidziała sytuacje, w których nawet Sądy pomimo zawieszenia terminów procesowych, mają obowiązek działać w sprawach pilnych. Dlatego też sprawy pilne winny również być rozstrzygane przez organy administracji publicznej. Do takich spraw należy zaliczyć sprawy, które nie pozwalają na zwłokę, których brak rozstrzygnięcia może spowodować już nie tylko  zagrożenie życia lub zdrowia, ale również może spowodować wysokie straty finansowe dla obywateli. 

Takich spraw pilnych jest bardzo wiele, pierwszym z brzegu przykładem może być postanowienie o wstrzymaniu robót budowlanych wydawane przez nadzór budowlany, które jest wykonalne w momencie jego wydania, a zatem zażalenie rozstrzygane w II instancji winno być pilnie wydane, bowiem szkody jakie inwestor będzie ponosił z powodu wstrzymania robót mogą być olbrzymie. Podobnie rzecz się ma ze sprawami związanymi ze zgłoszeniem robót budowlanych, które nie wymagają pozwolenia na budowę, czy pozwolenia na użytkowanie, a milczenie organu powoduje milczącą zgodę odpowiednio na rozpoczęcie robót lub przystąpienia do użytkowania obiektu budowlanego.

W większości tego typu spraw rozstrzygnięcia mogą być wydawane sprawnie, tym bardziej, że nie wymagają przeprowadzenia rozprawy administracyjnej i są one wydawane „zza biurka”. 

ZAPISY O BRAKU KONSEKWENCJI ZA PRZEWLEKŁOŚĆ NIE ZWALNIAJĄ Z DZIAŁANIA 

Zapisy specustawy o „tarczy antykryzysowej” przewidują brak możliwości wywodzenia środków prawnych za bezczynność lub przewlekłość postępowań  przed organami, jednakże można się pokusić o interpretację, iż tylko w sytuacji, gdy rzeczywiście organ nie jest w stanie pracować i wydać rozstrzygnięcia. Natomiast w sytuacji, gdy jest to możliwie, to organy nie są zwolnione z odpowiedzialności za brak wydania rozstrzygnięcia w terminie.

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments