Teren biologicznie czynny. Czy trawa z kratką stanowi teren biologicznie czynny ?

0 komentarzy

Odmowa pozwolenia na budowę.
Spór pomiędzy architektem a urzędnikiem w Starostwie powiatowym.
Problemy inwestora z działką, która jest za mała, by zgodnie z planami usadowić planowany budynek.

To są problemy często powiązane z brakiem dostatecznej ilości powierzchni biologicznie czynnej.

Czy ekokrata tego typu problemy może rozwiązać ?
Czy trawa rosnąca w kratce może być uznana za powierzchnię biologicznie czynną ?
Pisałem już o tym na blogu – pełny tekst znajdziesz tutaj, ale w związku z tym, że wciąż praktyka nie jest jednolita w tym zakresie, to dzisiaj wpis, który przedstawi, jak orzecznictwo sądów podchodzi do tej kwestii.

Przepisy rozporządzenia o warunkach technicznych definiują powierzchnię biologicznie czynną jako teren z nawierzchnią ziemną urządzoną w sposób zapewniający naturalną wegetację, a także 50% powierzchni tarasów i stropodachów z taką nawierzchnią, nie mniej jednak niż 10 m2, oraz wodę powierzchniową na tym terenie.

Zatem systemy z jakich urządza się powierzchnię biologicznie czynną muszą zapewnić naturalną wegetację roślin.

Sądy rozpatrują spory sprowadzające się do ustalenia, czy powierzchnie przeznaczone pod miejsca postojowe jako powierzchnie wykonane w systemie pokrytym ekokratą można zaliczyć do powierzchni biologicznej czynnej.

Spory te dotyczą inwestora, któremu Starosta lub Wojewoda odmówili zaliczenia ekokraty jako powierzchni biologicznie czynnej i odmówili wydania decyzji o pozwoleniu na budowę.

Tymczasem w wyrokach niżej podanych Sądy prezentują nieco inne stanowisko.

Zdaniem Sądów ocena kwestii naturalnej wegetacji roślin posadowionych na terenie wyłożonym ekokratą będzie uzależniona od ustalenia, jak panel trawnikowy ma być umieszczony na gruncie, czy też jak będzie urządzony na danej nawierzchni, tj. czy sposób posadowienia tej kraty będzie zapewniać naturalną wegetację.
W ocenie wielu Sądów krata trawnikowa na odpowiednim gruncie np. humusie zapewnia naturalną wegetację roślin, a zatem może być uznana za powierzchnię biologicznie czynną.

Powyższe stanowisko znalazło się m.in. w następujących wyrokach:

WSA w Warszawie z dnia 23 lipca 2013 r., sygn. akt VII SA/Wa 920/13,
NSA w Warszawie z dnia 24 października 2014 r., sygn. akt II OSK 929/13,
WSA w Gdańsku z dnia 19 grudnia 2012 r., sygn. akt II SA/GD 528/12,
WSA w Warszawie z dnia 31 sierpnia 2017 roku, sygn. VII SA/Wa 2390/16.

Na końcu warto wspomnieć, że ekokrata całkowicie zagłębiona w warstwie humusu i porośnięta trawą nie jest tym samym co ekokrata usadowiona na nawierzchni żwirowej, czy grysowej.

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments