6 lutego 2017

Terminy na złożenie dokumentów do zalegalizowania samowoli budowlanej

2 komentarze

Zgodnie z najnowszym orzeczeniem Wojewódzkiego Sądu Administracyjnego w Gdańsku z 21 grudnia 2016 roku:
„Brzmienie art. 48 ust. 4 p.b. jest jednoznaczne i nie może budzić wątpliwości. W przypadku niespełnienia w wyznaczonym terminie nałożonych przez organ obowiązków (moje: związanych z legalizacją samowoli budowlanej), właściwy organ obowiązany jest wydać decyzję, o której mowa w art. 48 ust. 1 ustawy (moje: decyzję o nakazie rozbiórki). Żaden przepis p.b. nie przewiduje w takiej sytuacji możliwości odstąpienia od orzeczenia nakazu rozbiórki”.

Czyżby ?

Messner Museum
Jest wiele orzeczeń sądów administracyjnych w tym Naczelnego Sądu Administracyjnego w Warszawie, z których wynika, iż termin instrukcyjny do złożenia dokumentów wymaganych prawem do legalizacji samowoli budowlanej może być przedłużany przez nadzór budowlany!

Subscribe
Powiadom o
guest

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Anna
Anna
5 lat temu

Proszę o podanie sygn. tych orzeczeń. Czy możliwe zatem w Pana ocenie jest złożenie wniosku o przywrócenie terminu do wniesienia opłaty legalizacyjnej, w sytuacji, gdy decyzja nakazowa zapadła i ma charakter ostateczny? Ciekawi mnie odpowiedź.