12 czerwca 2017

Umowa o roboty budowlane – kilka zawezwań do próby ugodowej. Czy to możliwe ?

0 komentarzy

Pisałem ostatnio tutaj o zawezwaniu do próby ugodowej jako sposobie dochodzenia roszczeń wynikających z umowy o roboty budowlane.

We wpisie wspomniałem, że takie zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg terminu przedawnienia, a to ma istotne znaczenie.
Jeśli bowiem złożysz wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, a do ugody nie dojdzie, to wydłuża Ci się czas na ewentualne późniejsze dochodzenie roszczeń.

I tu powstaje pytanie, czy można w takim razie kilkukrotnie składać takie wnioski o zawezwanie do próby ugodowej, tak aby faktycznie w nieskończoność przesuwać przedawnienie?

Kraków z kopca

Do niedawna kwestia ta była problematyczna.

Jedne sądy mówiły, że można takie wnioski składać bez ograniczeń, inne wręcz przeciwnie, że można złożyć wyłącznie jeden wniosek.

W związku z wątpliwościami wypowiedział się  w tej  kwestii Sąd Najwyższy, który w wyroku z dnia 28 stycznia 2016 roku, sygnatura akt: III CSK 50/15, dopuścił możliwość składana wniosku o zawezwanie do próby ugodowej więcej niż jeden raz, przy czym drugi i ewentualnie kolejne wnioski mogą być składane o ile faktycznie taki wniosek jest składany w celu dochodzenia roszczenia, nie zaś wyłącznie w celu przerwania biegu przedawnienia.

A zatem jeśli po pierwszej próbie nie uda Ci się zawrzeć ugody, możesz spróbować raz jeszcze złożyć wniosek, pamiętając o tym, że musisz wykazać przed sądem, że robisz to nie po to, aby wydłużyć okres przedawnienia, a po to, aby faktycznie dochodzić roszczenia.

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments