Uchylenie lub unieważnienie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego i co dalej ?

12 komentarzy

Postawiono mi ostatnio pytanie, co się dzieje w sytuacji, gdy miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego przestaje obowiązywać ? – został np. unieważniony przez sąd administracyjny.

Czy zaczyna na nowo obowiązywać „stary” plan, który został uchylony przy uchwalaniu nowego planu zagospodarowania przestrzennego, czy też nie obowiązuje żadne z nich i wówczas zabudowa danego obszaru jest możliwa jedynie na podstawie decyzji o warunkach zabudowy ?

Temat istotny dla tych, którzy po stwierdzeniu nieważności planu zagospodarowania przestrzennego chcą budować, ale nie wiedzą, czy na podstawie decyzji wz, czy też na podstawie 'starego’ planu.

Temat również istotny dla tych, którzy zastanawiają się nad próbą unieważnienia planu i kalkulują, czy to ma sens ?

Solden 1

Uchylony, czy też unieważniony akt prawa miejscowego  po prostu przestaje obowiązywać  – zostaje wyeliminowany z obrotu prawnego.

Wynika to z faktu, iż wejście w życie planu miejscowego powoduje: utratę mocy obowiązującej innych planów zagospodarowania przestrzennego odnoszących się do objętego nim terenu. Uchylenie uchwały przez radę gminy oznacza wyeliminowanie uchwały ze skutkiem od daty uchylenia (ex nunc) i pozbawienia jej mocy wiążącej. To, że stwierdzenie nieważności uchwały wywołuje natomiast skutki od chwili jej podjęcia (ex tunc) nie oznacza, że uchylony akt prawa miejscowego (stary plan) na nowo zaczyna obowiązywać.

Dodać należy, że ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym zawiera w sobie normę derogacyjną (rangi ustawowej), zgodnie z którą traci moc obowiązującą dotychczasowy plan zagospodarowania przestrzennego z chwilą wejścia w życie nowego planu zagospodarowania przestrzennego.

W konsekwencji stwierdzenie nieważności przez Sąd uchwały rady gminy w sprawie uchwalenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego nie powoduje, iż z powrotem zaczyna obowiązywać poprzedni plan zagospodarowania przestrzennego uchwalony dla tego samego terenu.

W związku z faktem wejścia w życie nowego planu zagospodarowania przestrzennego stary plan traci moc obowiązującą i nie odzyskuje jej pomimo stwierdzenia nieważności przez sąd.

Nie ma bowiem przepisu, który przewiduje „wskrzeszenie” planu (uchwały), który przestał obowiązywać.

Tym bardziej, że ustawa o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym przewiduje sytuację, w której nie ma, czy też nie obowiązuje plan dla danego obszaru, tj. umożliwia uzyskanie warunków zabudowy dla danego obszaru na podstawie decyzji administracyjnej (decyzji wz).

Subscribe
Powiadom o
guest

12 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
ania
ania
6 lat temu

A u nas jak plan został unieważniony i przystapiono od nowa do planu, to wyrys dostawaliśmy ze starego planu. Czy wtedy powinni wydawać w Urzędzie WZ?

Michał Siudek
Michał Siudek
5 lat temu

Kupiłem mieszkanie w Krakowie, na Górce Narodowej Wschód, gdy obowiązywał jeszcze plan zagospodarowania przestrzennego z 2006 roku. I tym planem motywowałem swój zakup. W szczególności chodzi o maksymalną wysokość budynku który mógł powstać na przeciwko mojego bloku. Teraz, wyrósł tam 12 kondygnacyjny budynek (a w/g starego planu mógł powstać do 9 kondygnacji). Mieszkam na ostatnim piętrze sąsiadującego budynku (9 kondygnacji) – i główną motywacją do zakupu tego mieszkania był wspaniały widok – który miał nie zostać zaburzony przez ewentualne sąsiedztwo… I tak by było gdyby powstał tam 9 kondygnacyjny budynek…

Teraz wartość mojego mieszkania ewidentnie spadła – bo kto chce zaglądających przez okna sąsiadów? Tym bardziej, że na ścianie która wychodzi na nowy budynek mam okna od podłogi do sufitu na całej ścianie…

Czy mogę coś z tym zrobić? Oczywiście nie wyburzę już powstałego budynku ale to oczywiście naruszyło moje interesy…

Anonimowo
Anonimowo
5 lat temu
Reply to  Michał Siudek

Wartość mieszkania nie spadła ani o 1zł, ponieważ nie ma żadnego wskaźnika ani danych, które określały by zależność ceny mieszkania na osiedlu od widoku za oknem. Na przykład na osiedlu europejskim, gdzie 80% mieszkań ma okna na przeciwko siebie w nieprzyzwoitej odległości ceny mieszkań są takie same jak tych, które okna moją z „widokiem” i w dodatku o wiele wyższe niż w znaczenie przyjemniejszych lokalizacjach i standardach wykonania.

Aleksandra
Aleksandra
5 lat temu

Czy byłby Pan w stanie podać orzeczenia sądu potwierdzające te tezy?

Maria
Maria
5 lat temu

Witam,
Dotychczasowy mpzp został zmieniony punktowo, wybiórczo -nie w całości , przez nowy mpzp. W obrocie prawnym funkcjonuje więc dotychczasowy mpzp i naniesione w części do niego zmiany nowym mpzp. WSA unieważnił część nowego mpzp. Czy jednak w takim przypadku dotychczasowy mpzp będący nadal w obrocie prawnym nie „wchodzi” w miejsce unieważnionego nowego mpzp ? Skoro nowa uchwała mpzp została unieważniona przez WSA to znaczy ,że była wadliwa w stopniu istotnym i nie mogła skutecznie unieważnić dotychczasowego mpzp a jej wyeliminowanie z obrotu to potwierdza. Tak jak z unieważnioną decyzją administracyjną. Być może coś przeoczyłam i są już dostępne orzeczenia sądu w przedmiocie tej sprawy. Pozdrawiam

Maria
Maria
5 lat temu

Witam
Cytuję : ” Stwierdzenie nieważności uchwały oznacza, że traktuje się ją tak, jakby nigdy nie została podjęta”
Szerzej : http://archiwum.rp.pl/artykul/1326629-Uchylenie-uchwaly-wywoluje-skutki-dopiero-od-tej-daty.html
Pozdrawiam

Krzysztof
Krzysztof
3 lat temu
Reply to  Damian Buniak

Czy mógłby Pan podać sygnaturę wyroku NSA z 2013 r.?

Maria
Maria
5 lat temu

Witam,
1) „Stary” plan nie stracił mocy obowiązującej z mocy prawa , jest „nie wadliwy” ( uchwalony w 2003r) . Unieważniona przez WSA uchwała w sprawie zmian w mpzp nie obowiązuje od chwili jej podjęcia, i przyjmuję ,że tym samym nie weszła w życie. Stary”mpzp jak i unieważniony mpzp jest zgodny ze suizp , studium nie zostało zmienione . Przeznaczenie terenu się nie zmieniło.
2) Uwzględniona w czesci skarga przez WSA została złożona przez osobę , której interes prawny bądź uprawnienie zostały naruszone uchwałą. W obrocie prawnym pozostaje uchwała rady (gminy, miasta) o przystąpieniu do zmiany miejscowego planu, która obliguje organ wykonawczy do dokonywania kolejnych czynności planistycznych. Czynności ,o których mowa w art. 17 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym, ponawia się w zakresie niezbędnym do doprowadzenia do zgodności projektu planu z przepisami prawnymi (art. 28 ust. 2 ustawy o planowaniu i zagospodarowaniu przestrzennym).
Brzmienie przepisu wskazuje jednak, że ponowienie postępowania w niezbędnym zakresie po wyroku sądu administracyjnego dopuszczalne jest tylko po wyroku ze skargi gminy na rozstrzygnięcie nadzorcze wojewody…..
Pozdrawiam