5 kwietnia 2018

Usytuowanie budynków z uwagi na bezpieczeństwo pożarowe – odległość mniejsza niż 8 m !

1 komentarz

Pisałem już o tym, że niezatwierdzenie projektu budowlanego spełniającego wymagania obowiązujących przepisów stanowi naruszenie prawa inwestorów do wolności budowlanej.

Z mojej praktyki wynika, że częstą podstawą odmowy wydania pozwolenia na budowę jest zarzut braku spełnienia wymogów odległości między budynkami.

Przykład ?

Projekt budowlany rzekomo narusza § 271 rozporządzenia o warunkach technicznych (regulujący odległości miedzy zewnętrznymi ścianami budynków ze względu na bezpieczeństwo pożarowe), gdyż odległość między ścianą budynku projektowanego z istniejącą wynosi np. 7,50 m.
Jednak ściana oddzielenia pożarowego projektowanego budynku posiada klasę odporności ogniowej REI 120.
Organ rozstrzygający sprawę odmawia zatwierdzenia projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę z uwagi na zbyt bliską odległość istniejącego i projektowanego budynku.

Czy zasadnie ?

Nie !

Pamiętać należy, o czym organy czasami zapominają, iż § 271 rozporządzenia o warunkach technicznych dotyczy jedynie odległości między ścianami zewnętrznymi budynków niebędących ścianami oddzielania pożarowego.
Dlatego wyznaczone tam odległości nie dotyczą lokalizacji obiektów, z których jeden posiada ścianę oddzielenia przeciwpożarowego.

Skutek tej regulacji jest taki, że odległość między budynkami mniejsza niż 8 m nie musi naruszać bezpieczeństwa pożarowego obiektów budowlanych, gdyż ściana budynku projektowanego jest ścianą oddzielenia przeciwpożarowego, a w konsekwencji spełnia wyższe wymagania odporności ogniowej niż to wynika z obowiązujących regulacji.

Subscribe
Powiadom o
guest

1 Komentarz
Inline Feedbacks
View all comments
Karolina
Karolina
4 lat temu

Witam. Posiadam działkę o szer. 14,2 m z warunkami zabudowy. W tychże warunkach zapisane jest, że mogę budować dom o elewacji frontowej 8,1, granica zabudowy jest w granicy działki. Chcemy budować dom po prawej stronie działki, 1,5 m od granicy. Ale za płotem stoi dom drewniany w odległości 2,7 od mojej granicy, odległość między budynkami wynosiłaby 4,2. Ściana mojego domu będzie ścianą oddzielenia ppoż. bez okien i drzwi, dach attykowy, kryty papą, ściana murowana, od strony drewnianego domu ocieplona, wełną mineralną, otynkowana. Wjazd do garażu mojego domu ma być w odległości od okna drewniaka około 5 m. Czy mogę w ten sposób budować dom j.w., czy powinnam pisać wniosek o odstępstwo od warunków technicznych do Min. Infrastruktury? Już jedno urząd miejski kazała mi wysłać, od par. 271.pkt 1 i 2, ale dopiero po fakcie przeczytałam, że to mnie nie dotyczy, bo paragraf mówi o odległościach między zewnętrznymi ścianami budynków niebędącymi ścianami oddzielenia przeciwpożarowego. A moja ściana jak napisałam wyżej ma być ścianą oddzielenia ppoż., jeden architekt doradza, aby ogniomur wyciągnąć nie tylko ponad dach, ale także po długości ściany.