Użytkowanie bez zezwolenia – odpowiada nie tylko inwestor

0 komentarzy

W niektórych sytuacjach organy nadzoru budowlanego zbyt pochopnie obciążają inwestorów karą za przystąpienie do użytkowania budynku bez pozwolenia na użytkowanie.

Dzieje się tak pomimo tego, że obowiązujące przepisy nic nie mówią o tym, że karą finansową za użytkowanie budynku bez zezwolenia obciąża się zawsze inwestora.

Karanie inwestora za nielegalne użytkowanie w każdym przypadku (bez rozpatrzenia wszystkich aspektów sprawy), doprowadzić może do sytuacji, w której obciąża się sankcjami podmiot (inwestora), który przestał mieć wpływ na to, co się dzieje z budynkiem.

W jednym z wyroków z 2014 roku Naczelny Sąd Administracyjny nie wykluczył odpowiedzialności innego podmiotu niż inwestor za przystąpienie do użytkowania budynku.

Podobny pogląd prezentuje ten sam Sąd w wyroku z 2009 roku  stwierdzając, iż: „kara z tytułu nielegalnego użytkowania obiektu budowlanego, przewidziana w art. 57 ust. 7 Prawa budowlanego może być nałożona także na podmiot, który nie jest inwestorem tego obiektu. Podmiotem tym powinien być ten, kto przystąpił w sposób nielegalny do użytkowania obiektu budowlanego. Może nim być także aktualny właściciel nie będący inwestorem. Może to mieć miejsce w szczególności w przypadku sprzedaży przez inwestora wzniesionego obiektu budowlanego, co do którego inwestor nie złożył zawiadomienia o zakończeniu budowy”.

W praktyce sporym problemem jest wykazanie, iż inwestor stracił wpływ na to, co się dzieje z nieruchomością, której był inwestorem.

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments