13 października 2017

Użytkowanie budynku bez pozwolenia na użytkowanie (lub zgłoszenia)

5 komentarzy

Zbudowałem zgodnie z pozwoleniem na budowę, to przystępuję do użytkowania budynku !

Zbudowałam zgodnie ze zgłoszeniem, to nie będę się bawiła w jakieś tam zgłoszenia zakończenia budowy.

Nie mam na to czasu, a dodatkowo w czasie kontroli nadzór budowlany będzie się zapewne czegoś czepiał i nakaże wszcząć postępowanie naprawcze przed zgodą na użytkowanie.

Niejednego inwestora korci przystąpienie do użytkowania budynku bez odpowiedniej zgody (zgody milczącej, czy też zwykłej zgody w formie decyzji administracyjnej).

Korci pomimo tego, że przepisy Prawa budowlanego przewiduje bardzo wysokie kary za przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego (lub jego części) bez stosownej zgody.

Nie zawsze jednak wymierzenie takiej kary przez nadzór budowlany jest zasadne.

samowola użytkowa

Wynika to z tego, że nie ma definicji ustawowej „przystąpienia do użytkowania”.
Inaczej pisząc – nie ma w obowiązujących przepisach określonych przesłanek, które wskazywałyby precyzyjnie, kiedy dokładnie dochodzi do „przystąpienia do użytkowania”.

Stąd też w sądach administracyjnych (w wyniku zaskarżania postanowień o nałożeniu kary) spieramy się z nadzorem budowlanym, czy kara finansowa została zasadnie nałożona.

No bo, czy zatowarowanie sklepu (ustawienie półek z towarem), ale bez dokonywania sprzedaży, jest już przystąpieniem do użytkowania budynku w rozumieniu Prawa budowlanego?

Czy ustawienie szaf i telewizora w mieszkaniu – po prostu urządzanie się – bez jego zamieszkiwania jest już przystąpieniem do użytkowania w rozumieniu Prawa budowlanego?

Czy ustawienie maszyn do produkcji opakowań w nowo wybudowanej fabryce, bez ich uruchomienia (a nawet uruchomienia próbnego) jest już użytkowaniem obiektu budowlanego w rozumieniu Prawa budowlanego?

Ja twierdzę, że nie – w przeciwieństwie do nadzorów budowlanych, z którymi toczę spory w tej materii w sądach administracyjnych.

Przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego należy rozumieć bowiem jako rozpoczęcie korzystania, używania przynajmniej części obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem określonym w pozwoleniu na budowę, samo natomiast przygotowanie do użytkowania obiektu nie jest tożsame „z przystąpieniem do użytkowania” budynku w rozumieniu ustawy Prawo budowlane.

Dodatkowo – tak daleko idące stwierdzenia nadzoru budowlanego o tym, że nastąpiło przystąpienie do użytkowania budynku, bo w obiekcie kontrolowanym znajduje się na przykład maszyna drukarska, musi być poprzedzone starannie przeprowadzonym postępowaniem dowodowym, czego niestety w wielu tego typu sprawach brak.

Subscribe
Powiadom o
guest

5 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
kasia
kasia
6 lat temu

Mieszkam w domu jednorodzinnym, natomiast za domem buduje budynek gospodarczy na terenie rolnym. Pozwolenie na budowę mam. Budynek posiada już dach i naniesiony jest na mapki. Działka ma 150 metrów. 40 metrów to działka budowlana, a pozostała cześć to działka rolna. Plan zagospodarowania dopuszcza budowę budynków gospodarczych w pasie 50 metrów od granicy działki budowlanej. Nie złożyłam wnisoku do studium o przekształcenie większej części tej działki budowlanej, ale do planu taki wniosek złożyłam. W studium nadal część budowlana to 40 metrów. Czy jest taka możliwość aby uznano mój wniosek i poszerzona część budowlana tak, aby zmieścił się na niej budynek gospodarczy, który już istnieje na mapach? Chciałabym ten budynek przekształcić w mieszkalny. Wyłożenia plan jeszcze nie było.

Marta P
Marta P
5 lat temu

Małżeństwo mieszkało 15 lat w nieodebranym domu. Mąż się wyprowadził do kochanki i są z żoną w trakcie rozwodu. Są współwłaścicielami domu i posesji. Czy jeśli ma z zgłosi do odpowiedniego organu że żona mieszka w nieodebranym budynku to płaci żona którą mieszka czy oboje bo są współwłaścicielami?

Edyta
Edyta
4 lat temu

Dzień dobry,
W 2010r. rodzice otrzymali zgodę na użytkowanie piętra domu wraz z dobudowa pod warunkiem podłączenia się do kanalizacji miejskiej i zlikwidowaniem.szamba. Szambo znajduje się zaraz przy domie i nie spełnia wymogów odległości od okien i samego budynku (jest ono bardzo stare i istniało już wiele lat wcześniej) Niestety kanalizacja miejska na tej ulicy nadal nie istnieje w związku z czym nie było możliwości spełnienia warunku z decyzji. W momencie odbioru decyzji w 2010 roku urzędnik kazał nam się zgłosił dopiero jak przyłączymy się do kanalizacji miejskiej nawet jakbyśmy nie wyrobili się w założonym rocznym terminie. Mija 10 lat i nie wiemy co dalej. Rodzice chcieliby skorzystać z dotacji czyste powietrze ale chyba bez istniejącej zgody na użytkowanie nadbudówki i dobudówki nie jest to możliwe. Czy musimy zgłaszać nowy wniosek o zgodę na użytkowanie? Czy otrzymanie kolejnej warunkowej zgody na użytkowanie będzie oznaczało że to jest niejako nowy budynek? Ze względu na to, że działka jest bardzo wąska i że względu na fakt, że nie ma tak na prawdę fizycznej możliwości umiejscowienia tego szamba w innym miejscu musimy nadal czekać na przyłącze do kanalizacji.