Warunki techniczne budynków i ich usytuowanie. Rozporządzenie z 2002 roku nie dla wszystkich budynków.

0 komentarzy

Niby to oczywiste kiedy stosować rozporządzenie ministra infrastruktury o warunkach technicznych jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z 2002 roku.

Zapytasz – dlaczego niby oczywiste ?

Przecież z § 2 tego rozporządzenia wynika, że stosujemy ten akt przy projektowaniu, budowie i przebudowie oraz przy zmianie sposobu użytkowania budynków oraz budowli nadziemnych i podziemnych spełniających funkcje użytkowe budynków, a także do związanych z nimi urządzeń budowlanych.

Jednak często zdarza się tak, że w sytuacji aktów prawnych ich stosowanie może być w pewnym zakresie (albo całości) wyłączone.

Czy takie wyłączenia dotyczą w/w rozporządzenia ?

Tak – z tym że w ograniczonym zakresie !

Załóżmy, że mamy budynek mieszkalny (użytkowany) wzniesiony w latach 40 – tych ubiegłego wieku, w którego ścianie szczytowej położonej w ostrej granicy z działką sąsiednią znajduje się okno.

Czy może się tam znajdować ?

Czy jest legalne ?

Jak do tego odnoszą się przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego ?

Chcąc odpowiedzieć na te pytania w pierwszej kolejności należałoby rozpoznać, które przepisy o warunkach technicznych stosować, czy te z daty wzniesienia obiektu, czy te obowiązujące na dzień dzisiejszy.

Rozporządzenie o warunkach technicznych z 2002 roku rozwiewa te wątpliwości bowiem w § 207 ust. 2 stwierdza się, że przepisy dotyczące bezpieczeństwa pożarowego, wymiarów schodów, a także oświetlenia awaryjnego, stosuje się również do użytkowania budynków istniejących, które uznaje się za zagrażające życiu ludzi.

Zatem również w sytuacji budynków wybudowanych przed 2002 rokiem, w trakcie obowiązywania innych aktów prawnych regulujących ich warunki techniczne, można aktualnie obowiązujące rozporządzenie stosować w zakresie m.in. bezpieczeństwa pożarowego.

Jest jednak w tej sytuacji jedno istotne zastrzeżenie.

sycylia

Można stosować te przepisy, ale pod warunkiem, że budynek jest użytkowany i można go uznać za zagrażający ludziom.

O tym zastrzeżeniu organy administracji często zapominają, uznając, że już wspomniany wyżej budynek z lat 40 – tych posiadający w ścianie szczytowej okno – nie może go mieć i nakazują jego zamurowanie – wskazując na przepisy dotyczące bezpieczeństwa przeciwpożarowego zawarte w rozporządzeniu o warunkach technicznych z 2002 roku.

Jednakże takie okno nie może istnieć w ścianie szczytowej tylko w sytuacji, gdy zagraża to bezpieczeństwu ludzi.
Jeżeli takiego braku bezpieczeństwa organ nie wykaże i nie wykaże również jego nielegalności, to nie ma podstaw by zobowiązywać kogokolwiek do jego zamurowania i stosowania przepisów rozporządzenia z 2002 roku.

Bo jeszcze raz należy podkreślić, iż dopiero zaistnienie (wykazanie) przesłanki – związanej z zagrożeniem życia ludzi w zakresie bezpieczeństwa pożarowego oraz oświetlenia awaryjnego – daje możliwość organom (np. nadzoru budowlanego) do stosowania przepisów rozporządzenia z 2002 do budynków powstałych przed 2002 rokiem.

Dlatego – nakaz zamurowania okna tylko z tego powodu, że znajduje się w odległości np. mniejszej niż 4 metry (§ 12 rozporządzenia) od granicy działki, nie jest dopuszczalny, jeżeli nadzór budowlany nie wykaże zagrożeń dla bezpieczeństwa ludzi i mienia.

Dodatkowo wskazać należy, że pomieszczenie przeznaczone na pobyt ludzi powinno mieć zapewnione oświetlenie dzienne, dostosowane do jego przeznaczenia, kształtu i wielkości (§57 rozporządzenia) – a te zapewnia okno, które często jest jedynym otworem pozwalającym na dopuszczenie światła i świeżego powietrza do pomieszczenia.

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments