Warunkowe pozwolenie na użytkowanie budynku

5 komentarzy

Chciałbyś rozpocząć użytkowanie budynku.

IMG_1908Brakuje Ci jednak pieniędzy na zakończenie całej budowy.

Jednocześnie masz wątpliwości, czy możesz przystąpić do użytkowania obiektu budowlanego, pomimo tego, że decyzja o pozwoleniu na budowę nie została do końca zrealizowana.

Rozwiewam je.

W niektórych sytuacjach możesz starać się o pozwolenie na użytkowanie budynku, pomimo tego, że projekt nie został do końca zrealizowany.

Jeżeli nadzór budowlany dojdzie do przekonania, że niedokończone roboty pozwalają na wydanie pozwolenia na użytkowanie, wówczas pod warunkiem wykonania określonych prac we wskazanym terminie wyda zezwolenie na użytkowanie.

Warunkowe zezwolenie na użytkowanie wygaśnie, jeżeli w terminie wskazanym w decyzji o pozwoleniu na użytkowanie nie wykonasz prac, do których byłeś zobowiązany.

Warto z tej formy przystąpienia do użytkowania skorzystać, w szczególności gdy brakuje Ci pieniędzy na dokończenie inwestycji albo część inwestycji jest na tyle zaawansowana, że możesz już z niej czerpać korzyści (np. wynająć lokal pod sklep). W tym samym czasie możesz spokojnie kończyć inwestycję.

Subscribe
Powiadom o
guest

5 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Marta
Marta
8 lat temu

Jak się ma do tego Wyrok NSA z 20 marca 2012 r., sygn. akt II OSK 12/11?

Zwrócić również należało uwagę, że niespełnienie powyższego warunku
powoduje, że strona nie nabywa żadnych praw (prawo do użytkowania obiektu zgodnie z zakładanym przeznaczeniem), których źródłem byłaby ww. decyzja do czasu wykonania robót budowlanych, co dodatkowo zostało również ograniczone terminem. Z przedstawionych wyżej powodów nie mógł znaleźć zastosowania w sprawie art. 162 § 2 k.p.a., który odnosi się do sytuacji, gdy decyzja administracyjna wywołuje określone w niej skutki prawne i które przez wydanie takiej decyzji zostają przerwane, co słusznie stwierdził Sąd pierwszej instancji.

Z przedstawionych wyżej względów uznać należało, iż niewykonanie nałożonego obowiązku realizacji określonych robót budowlanych, w oznaczonym terminie, od wykonania, których na mocy art. 59 ust. 2 Prawa budowlanego uzależnione zostało wydanie decyzji o pozwoleniu na użytkowanie obiektu budowlanego, skutkuje w oparciu o art. 162 § 1 pkt 2 k.p.a. koniecznością stwierdzenia wygaśnięcia decyzji o pozwoleniu na użytkowanie z powodu niedopełnienia przez stronę warunku zawartego w tej decyzji.

Filip
Filip
4 lat temu

Mam pytanie -jeśli pozwolenie na użytkowanie z powodu braku realizacji prac określonych w decyzji warunkowej pozwolenia na użytkowanie zostało unieważnione , to na jakiej podstawie moge wnioskować o ponowne uzyskanie pozwolenia na użytkowanie? Zakładam realizację wszystkich prac, niestety po terminie , a w teorii pozwolenie na budowę jest już skonsumowane . 2gi aspekt to według czego PSP, PINB bedze odbierac obiekt?- przepisow obecnych czy na dzień realizacji projektu?(zakładam iż część warunków technicznych mogła ulec zmianie).
Z góry dziękuję za odpowiedź.

Konrad
Konrad
3 lat temu

Deweloper uzyskał warunkowe pozwolenie na użytkowanie bloku wielorodzinnego (warunek – przebudowa drogi).
Jeżeli nie dotrzyma w terminie warunku pozwolenie staje się nieważne.
W powyższej sytuacji uzyskanie pozwolenia spada na wspólnotę?
Wspólnota musi wykonać przebudowę drogi na swój koszt a później spróbować ją odzyskać od dewelopera?
Czy osoby kupujące mają możliwość zabezpieczyć środki dewelopera na przebudowę drogi?