5 października 2018

Ważna zmiana Prawa budowlanego z sierpnia 2018 roku – dotycząca istotnych odstępstw od projektu budowlanego

26 komentarzy

ISTOTNE ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU BUDOWLANEGO – ISTOTNA ZMIANA

Jakoś bez wielkiego rozgłosu weszła w życie – w sierpniu tego roku – istotna zmiana w Prawie budowlanym, a dotycząca jakże istotnego zagadnienia związanego z projektowaniem i realizacją inwestycji, tj. związana z definicją istotnych odstąpień od zatwierdzonego projektu budowlanego.

Trudno nadążyć za zmianami w Prawie budowlanym, nawet prawnikom, którzy tą dziedziną zajmują się na co dzień.
Częste zmiany w prawie to chaos i brak poczucia bezpieczeństwa dla nas wszystkich. Tym bardziej, gdy zmiany dotyczą Prawa budowlanego, które było nowelizowane w ostatnim czasie kilkanaście razy.

Przecież niedawno – 1 stycznia 2017 roku – weszła w życie ważna zmiana definicji istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu, a już 22 sierpnia 2018 roku dokonano jej kolejnej – cząstkowej – zmiany.

Zmiana dotyczy art. 36 a ust. 5 Prawa budowlanego- czyli opisanych sytuacji, w których odstępstwo od zatwierdzonego projektu budowlanego musi być traktowane jako istotne.

A dokładniej zmiana dotyczy sytuacji, w której dochodzi do zmiany projektu zagospodarowania działki.

ISTOTNE ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU BUDOWLANEGO – PROJEKT ZAGOSPODAROWANIA DZIAŁKI

Przed nowelizacją niemalże każda zmiana w stosunku do projektu zagospodarowania działki mogła być potraktowana przez nadzór budowlany jako istotna, a w konsekwencji jako samowolę budowlaną.

Po w/w nowelizacji, tak już nie będzie.

Bowiem art. 36 a ust 5 pkt 1 Prawa budowlanego otrzymał nowe brzmienie: „Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie:
1).projektu zagospodarowania działki lub terenu, z wyjątkiem urządzeń budowlanych oraz obiektów małej architektury

Różnica tego przepisu z brzmieniem sprzed nowelizacji polega na tym, że dodano wyjątek od zasady, że każda zmiana projektu zagospodarowania działki lub terenu jest istotnym odstępstwem od projektu budowlanego.

Tymi wyjątkami bedą: urządzenia budowlane i obiekty małej architektury.

 

ISTOTNE ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU BUDOWLANEGO A URZĄDZENIE BUDOWLANE I OBIEKT MAŁEJ ARCHITEKTURY

Zatem usytuowanie urządzenia budowlanego lub obiektu małej architektury w innym miejscu niż zostało to pokazane na projekcie zagospodarowania działki nie będzie stanowić istotnego odstępstwa od zatwierdzonego projektu budowlanego, a co za tym idzie nie będzie wiązać się z obowiązkiem uzyskania pozwolenia zamiennego.

Czym jest urządzenie budowlane ?

To między innymi: przyłącza i urządzenia instalacyjne, w tym służące oczyszczaniu lub gromadzeniu ścieków, przejazdy, ogrodzenia, place postojowe i place pod śmietniki, w niektórych sytuacjach schody i inne urządzenia techniczne związane z obiektem budowlanym, zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem.

Czym jest obiekt małej architektury ?

To oczywiście: kapliczki, krzyże przydrożne, figury, posągi, wodotryski, piaskownice, huśtawki, drabinki, śmietniki i inne niewielkie obiekty.

 

ISTOTNE ODSTĘPSTWA OD PROJEKTU BUDOWLANEGO A NIEPEŁNOSPRAWNI I OSOBY STARSZE

Inną zmianę – również dotyczącą istotnych odstąpień – wprowadzono w art. 36 a ust. 5 pkt 3 Prawa budowlanego.

Przepis ten określał przed nowelizacją, iż istotnym odstępstwem od projektu budowlanego jest brak: „zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne”.

Było to sformułowanie zbyt ogólne, które w wielu spornych sytuacjach nie dawało odpowiedzi, czy odstępstwo na jakie sobie pozwolił inwestor uniemożliwia korzystanie z obiektu budowlanego dla niepełnosprawnych.

Dlatego nowelizacja – tak się domyślam – precyzuje ten przepis poprzez dodanie do istniejącego brzmienia odesłanie do art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 roku.

Aktualne brzmienie tego przepisu jest następujące:
Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie:
– zapewnienia warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne, o których mowa w art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych, sporządzonej w Nowym Jorku dnia 13 grudnia 2006 r., w tym osoby starsze”.

Nowością jest również to, iż zapewnienie warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego dotyczyć ma nie tylko osób niepełnosprawnych, ale również osób starszych.

Wyżej wskazane zmiany są oczywiście dobrymi zmianami, jednak można zadać pytanie dlaczego nie wprowadzono ich przy nowelizacji Prawa budowlanego ze stycznia 2017 roku ?

Subscribe
Powiadom o
guest

26 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Jerzy
Jerzy
4 lat temu

Czy rzeczywiście powołanie się na ogólnikowy Art. 1 Konwencji o prawach osób niepełnosprawnych (ogólne określenie celu) precyzuje zapewnienie warunków niezbędnych do korzystania z obiektu budowlanego przez osoby niepełnosprawne? Co znaczy „minimalny” udział lokali mieszkalnych dostępnych dla osób niepełnosprawnych w Prawie budowlanym (w odniesieniu do Konwencji), czym jest owa „dostępność” – szerokość drzwi do mieszkania, czy również odpowiednie wymiary łazienki i jak to się przekłada na wymagania odnośnie miejsc parkingowych w garażach podziemnych budynków wielorodzinnych?

Jarosław
Jarosław
4 lat temu

” w niektórych sytuacjach schody” na podstawie jakiego przepisu czy definicji sądzi Pan i pisze w artykule informacje, iż schody (w niektórych sytuacjach), mogą być urządzeniem budowlanym. O jakich sytuacjach jest mowa- kiedy i w jakim przypadku ?

Irena
Irena
4 lat temu

Nie przypuszczałam, że w taki sposób umotywować trzeba zmiany w projekcie. Co jeśli zostały już naniesione?

Pete
Pete
4 lat temu

Proszę o podanie numeru dz. Ustaw o zmianie, która jest przedmiotem niniejszej publikacji

Agata
Agata
4 lat temu

Czy zmiana warunków pożarowych wg aktualnego PB jest zmiana istotną? Który zapis o tym mówi jeśli? Czy dotyczy tylko uzgodnień w nawiązaniu do par 29 czy w przypadku przebudowy domku jednorodzinnego? Bo to by oznaczało że przy przebudowie budynku użyteczności publicznej nie jest to zmiana istotną.

Andrzej
Andrzej
4 lat temu

Witam,

czy jeżeli budowa trwa od 2012 roku, podczas zawiadomienia o zakończeniu budowy w czerwcu 2018 r. stwierdzono, że szambo zostało przesunięte – sprzeciw PINB ale postępowanie w sprawie istotnych odstępstw zostało wszczęte dopiero w roku 2019.

Czy Inwestora obejmują przepisy mówiące, że urządzenie budowlane to zmiany nieistotne ?

Dziękuję

Andrzej
Andrzej
4 lat temu
Reply to  Damian Buniak

Witam, oczywiście spróbuję bardziej precyzyjnie:

Inwestor buduje dom na pozwolenie na budowę z 2012 roku. Podczas budowy przesuwa szambo za zgodą projektanta, który kwalifikuje to jako nieistotna zmiana.
W końcu obiekt zostaje zbudowany. Inwestor ma wszystkie dokumenty i w czerwcu 2018 informuje PINB o zakończeniu budowy.
PINB w czerwcu 2018r. zgłasza sprzeciw do tego zawiadomienia, ponieważ wg PINB zmiana lokalizacji szamba to zmiana istotna i wspomina że będzie zmuszony przeprowadzić postępowanie naprawcze.
Sprawa tak leży aż do lutego 2019r. kiedy to PINB wszczyna postępowanie w sprawie zmian istotnych. Przeprowadza kontrolę obiektu itp.
W ramach tego postępowania wydaje decyzje o projekcie zamiennym.

Czy można się odwoływać i powołać na to, że przecież zmiany w urządzeniach budowlanych są nieistotne ?

Czy ten przepis obowiązuje w tym wypadku ?

Adam
Adam
4 lat temu

Witam, czy jeśli mamy zaprojektowany budynek o funkcji usługowej w obrębie którego znajduje się stacja trafo czyli „urządzenie zapewniające możliwość użytkowania obiektu zgodnie z jego przeznaczeniem” i chcielibyśmy zmienić umiejscowienie tej stacji trafo czyli jakaś część pomieszczeń zamieniła by się rolą – stacja trafo przeszła by do pomieszczenia usługowego a pomieszczenie usługowe przeszłoby w miejsce stacji trafo. Taka roszada. Pytanie czy to będzie zmiana nieistotna nie pociągająca za sobą konieczności uzyskania zamiennego PnB?

Małgorzta
Małgorzta
4 lat temu

Witam Pana,czy z przydomową pompownię ścieków, czyli zbiornik z tworzywa sztucznego PEHD z pompą, można zaliczyć i traktować jako urządzenie czy obiekt budowlany?
W trakcie budowy i podłączania pompowni okazało się niemożliwe technicznie wpięcie jej do kolektora tłocznego w miejscu wyznaczonym na planie projektu zagospodarowania działki.Zdecydowano wówczas o przesunięciu zbiornika, w linii prostej, w miejsce gdzie w 100% jest możliwość jej podłączenia do kolektora.Decyzja ta skutkowała również przesunięciem o kilka metrów wjazdu na posesję,inaczej zbiornik byłby na jego środku.Kierownik budowy i projektant uznali to za zmianę nieistotną.Natomiast nadzór budowlany podczas sprawdzania czy posiadam wszystkie dokumenty potrzebne do zakończenia budowy, po przeczytaniu wpisu o zmianach nieistotnych, zakwestionowali ową zmianę jako nieistotną.Powiedziano mi,że muszę mieć nowe pozwolenie na budowę, ponieważ jest to zmiana istotna -zmiana planu zagospodarowania terenu działki.

Marta
Marta
4 lat temu

Dzień dobry,
w projekcie zagospodarowania działki przy pozwoleniu na budowę z października 2017 r. „przewidywana lokalizacja linii elektroenergetycznej n.n.” została naniesiona na granicy działki z drogą w danym miejscu, natomiast zakład energetyczny postawił skrzynkę w innym rogu działki co zmieni nam linię przeprowadzenia kabla ze skrzynki do domu z innej strony. Czy powinniśmy wystąpić o zmianę decyzji pozwolenia na budowę czy potraktowane to będzie jako zmiana nieistotna a zmiana zostanie naniesiona na rysunek dołączony do dokumentów z budowy?

Piotr
Piotr
3 lat temu

Czy przepis:„Istotne odstąpienie od zatwierdzonego projektu budowlanego lub innych warunków pozwolenia na budowę stanowi odstąpienie w zakresie:
1).projektu zagospodarowania działki lub terenu, z wyjątkiem urządzeń budowlanych oraz obiektów małej architektury„
daje możliwość uznania za odstąpienie nieistotne od projektu zmiany trasy kabla(wewnętrznej linii zasilającej) na terenie działki dla inwestycji polegającej na budowie domu jednorodzinnego jeżeli pozwolenie na budowę uprawomocniło się w połowie 2017r.
Czyli czy w.w. przepis można stosować do budów które legalnie rozpoczęto przed wejściem przepisu w życie czyli przed sierpniem 2018r?

Pozdrawiam
Piotr Janicki

Mateusz
Mateusz
3 lat temu

Witam. Nigdzie nie moge znaleźć inf. Czy zmiana wentylacji z grawitacyjnej na mechaniczna jest istotna i jak to zrobić. Architekt powiedział ze niema problemu dla niego jext nie istotna i to podpisze, inspektorat budowlany do ktorego dzwonilem powiedziala Pani ze ptojektant niema uprawnien do takich zmian i najlepiej złożyć aneks o zmiane do urzedu. Ktos był w takiej sytuacji?

Mariola
Mariola
3 lat temu

Co zrobić w sytuacji, gdy projektowany taras był naziemnym a w rzeczywistości z racji ukształtowania terenu jest na wysokości ponad 3 m i w związku z tym posadowiono go na słupach. Czy to powoduje zmianę pozwolenia na budowę i złożenie nowego projektu?

Roksana
Roksana
2 lat temu

Witam, a jak wygląda sytuacja w przypadku zmiany polozenia studni? Czy jest to kwalifikowane jako zmiana istotna czy nieistotna? Zmieniliśmy polozenie studni bez wcześniejszego zgłaszania i teraz nie wiemy jak to może być odebrane.
Pozdrawiam,