Ważny wyrok NSA – przystąpienie do użytkowania budynku bez zezwolenia i odstępstwa od projektu budowlanego w jednym

0 komentarzy

Często zdarzają się sytuacje, w których inwestor budując np. halę magazynową odstępuje od projektu architektoniczno – budowlanego, a dodatkowo przystępuje do użytkowania budynku bez wcześniejszego uzyskania pozwolenia na użytkowanie.

Obie w/w sytuacje, tj. odstąpienie od warunków pozwolenia na budowę, jak i przystąpienie do użytkowania budynku bez zezwolenia wiążą się dla inwestora z karami finansowymi.

Jednak w mojej praktyce dostrzegam, iż różnie nadzór budowlany do tego typu sytuacji podchodzi – nie jest konsekwentny.

bluszcz sycylia

W niektórych bowiem sytuacjach (o których wspomniałem wyżej) wymierza jedynie karę finansową za przystąpienie do użytkowania obiektu budowlanego bez zezwolenia (pomimo tego, że istnieją również odstępstwa od zatwierdzonego projektu, na które zresztą sam zwraca uwagę).

W innych natomiast sytuacjach – co jest rzadkie – sankcjonuje niezależnymi karami finansowymi zarówno przystąpienie do użytkowania budynku bez zezwolenia, jak i obciąża inwestora karą finansową za każde odstępstwo od zatwierdzonego projektu.

Każda z tych kar jest wymierzana w oparciu o odrębną podstawę prawną.

Jak powinien postępować nadzór budowlany w tego typu sytuacjach wypowiedział się Naczelny Sąd Administracyjny, który w wyroku z dnia 7 września 2017 roku, sygn. akt: II OSK 3086/15, stwierdził:

Inwestor, który zrealizował obiekt budowlany z istotnymi odstępstwami od projektu budowlanego i przystąpił do jego użytkowania popełnia dwa delikty administracyjne. Pierwszy delikt polega na zbudowaniu obiektu z istotnymi odstępstwami od projektu budowlanego. Jego skutkiem jest wymierzenie inwestorowi kary pieniężnej przewidzianej w art. 59f ust. 1 p.b. Drugi delikt polega na przystąpieniu do użytkowania wyżej wymienionego obiektu. Skutkiem popełnienia tego deliktu jest wymierzenie inwestorowi kary pieniężnej przewidzianej w art. 57 ust. 7 w zw. z art. 59f ust. 1 p.b.”.

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments