Wpływ samowoli budowlanej na wydanie pozwolenia na budowę

0 komentarzy

Zasada jest prosta:

organ administracji architektoniczno-budowlanej zobligowany jest do wydania decyzji o odmowie zatwierdzenia projektu budowlanego i udzielenia pozwolenia na budowę, jeżeli na terenie, którego dotyczy projekt zagospodarowania działki lub terenu, znajduje się obiekt budowlany, w stosunku do którego orzeczono nakaz rozbiórki.

Jednak w takim przypadku, jest jeden podstawowy warunek odmowy udzielenia pozwolenia na budowę – o którym czasami zapominają organy – jest nim: ostateczna decyzja o nakazie rozbiórki określonego obiektu budowlanego.

warszawa centrum

Zatem nie wystarczy przekonanie organu, iż na działce objętej wnioskiem o udzielenie pozwolenia na budowę jest posadowiony nielegalnie wybudowany obiekt budowlany.

Musi istnieć w obrocie prawnym ostateczna decyzja o nakazie rozbiórki – podejrzenie, domniemanie, przekonanie organu wydającego decyzję o pozwoleniu na budowę, że istniejący budynek jest samowolą budowlaną, nie wystarczy.

Ładnie ten wątek opisał Wojewódzki Sąd Administracyjny w Olsztynie w jeszcze „świeżym” wyroku z dnia 23 marca 2017 r., sygn. akt: II SA/Ol 128/17, podnosząc m.in: „Stwierdzenie „orzeczono nakaz rozbiórki” jest bardzo jednoznaczne w swej treści i wyklucza możliwość skutecznego powoływania się na przepis art. 35 ust. 5 p.b. w sytuacjach gdy takiej decyzji rozbiórkowej nie wydano. Innymi słowy nie można odmówić udzielenia pozwolenia na budowę, gdy obowiązek rozbiórki miałby wynikać z mocy samego prawa. Przepis ten jest wyjątkiem od zasady określonej w ust. 4 art. 35 p.b. i nie może być jako wyjątek interpretowany rozszerzająco”.

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments