Wstrzymanie decyzji o pozwoleniu na budowę.

0 komentarzy

Decyzję o pozwoleniu na budowę, co do zasady, można realizować, gdy stanie się ostateczna, tj. nikt się od niej nie odwołał lub pomimo wniesienia odwołania organ II instancji ją podtrzymał.

Jeśli jesteś osobą, która nie chce z różnych względów, aby inwestycja budowlana się rozpoczęła, możesz próbować ją powstrzymać składając skargę do sądu administracyjnego wraz z wnioskiem o wstrzymanie wykonania takiej decyzji.

Sign "Stop" naer railroadSąd może wstrzymać wykonanie decyzji o pozwoleniu na budowę, blokując tym samym  inwestycję, ale pod pewnymi warunkami:

jeżeli zachodzi niebezpieczeństwo wyrządzenia znacznej szkody,

lub spowodowanie trudnych do odwrócenia okoliczności,

wskutek realizacji tej inwestycji.

Częstym błędem wnoszących o wstrzymanie wykonania decyzji do sądu jest wskazywanie jedynie na uciążliwości związane z prowadzoną inwestycją, czy też możliwość spadku wartości nieruchomości, nie są to jednak argumenty stanowiące podstawę do wstrzymania wykonania decyzji – nie wystarczy twierdzić, że budowa bloku na sąsiedniej działce spowoduje nieodwracalne skutki dla Ciebie.

Pamiętać trzeba, że sąd administracyjny wstrzymać może wykonanie decyzji o pozwoleniu na budowę nie w każdej sytuacji mogącej wyrządzić jakąkolwiek szkodę, ale takiej, która może przybrać znaczne rozmiary, a także w sytuacji, w której powrót do stanu poprzedniego, zmienionej w sposób trwały i istotny rzeczywistości będzie w zasadzie niemożliwy lub będzie wymagał znacznych nakładów sił i środków.

Zatem przed złożeniem wniosku o wstrzymanie wykonania decyzji przemyśl argumenty jakie podniesiesz w celu przekonania sądu do Twoich racji. Wspieraj je dowodami (w postaci dokumentów), które przekonają sąd, że rozbudowa sąsiedniej nieruchomości rzeczywiście spowoduje nieodwracalne skutki dla Ciebie, czy też Twojej firmy.

Dodaj komentarz

avatar
  Subscribe  
Powiadom o