Wstrzymanie robót budowlanych. Problemy inwestora.

2 komentarze

Wstrzymanie robót budowlanych przez nadzór budowlany to zawsze duży problem dla inwestora.

Nie może on wówczas realizować inwestycji ze wszystkimi tego konsekwencjami (np. musi zapłacić kary umowne wobec wykonawców lub wynagrodzenie dla zatrudnionych osób ..).

Co wówczas robić?

Jak się bronić?

Przede wszystkim pamiętaj, że nadzór budowlany nie może wstrzymać robót budowlanych w każdym przypadku.

dźwig Floriańska

Prawo określa sytuacje (podstawy), w jakich można wstrzymać inwestycję.

O jednej z nich (art. 50 PB) pisałem tutaj – organ wstrzymuje roboty budowlane, gdy są wykonywane bez wymaganego pozwolenia (zgłoszenia), z naruszeniem zasad bezpieczeństwa (ochrony środowiska), czy też w sposób odbiegający od pozwolenia na budowę lub obowiązujących przepisów.

Zakaz na tej podstawie utrzymuje się tylko (aż) dwa miesiące.

Po tym terminie można powrócić do robót budowlanych.

Chyba, że nadzór budowlany w tym czasie (2 miesięcy) w drodze decyzji:

nakaże rozbiórkę wykonanych już prac lub doprowadzenie obiektu do stanu poprzedniego; (organ może również: nałożyć obowiązek wykonania określonych robót budowlanych; nałożyć obowiązek sporządzenia projektu zamiennego w sytuacji istotnych odstępstw od zatwierdzonego projektu budowlanego).

Jednak wskazanie przyczyn przez nadzór budowlany jako podstaw do wstrzymania robót budowlanych niekoniecznie musi być zasadne.

Często nie jest.

Warto się zatem bronić zaskarżając takie rozstrzygnięcie.

Subscribe
Powiadom o
guest

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Agnieszka
Agnieszka
7 lat temu

Witam ponownie,
inwestor wybudował budynek wyższy niż dopuszczają to obowiązujące przepisy zawarte w mpzp.
PINB wydał postanowienie na pod. art. 50 o wstrzymaniu prac a następnie po półtora m-c została wydana decyzja o obowiązku sporządzenia i przedłożenia projektu zamiennego zgodnie z art. 51.
1. Czy w przypadku stwierdzenia prowadzenia prac z istotnymi odstępstwami od projektu /budynek wyższy niż zakłada to mpzp – który ma być, co warto zaznaczyć zmieniony dopiero w 2015, aktualnie trwa procedura jego zatwierdzania/ urząd mógł na kilka m-c przed obowiązywaniem nowego planu wydać taką decyzję ?
2. Dodatkowo czy przy spełnieniu przez inwestora warunku przedłożenia projektu zamiennego zgodnego z prawem– naliczona zostanie kara legalizacyjna oraz na jakim etapie sprawy ? Czy urząd ma obowiązek naliczeni kary w opisanej sytuacji czy też są jakieś możliwości od odstąpienia od jej naliczenia?.

Pozdrawiam, Agnieszka