Wydanie nakazu rozbiórki po wstrzymaniu robót budowlanych

2 komentarze

Załóżmy, że nadzór budowlany wstrzymuje roboty budowlane zarzucając inwestorowi wykonywanie ich bez pozwolenia na budowę lub z istotnymi odstępstwami od projektu budowlanego.
Inwestor jednak nie zgadza się z takim rozstrzygnięciem (nie akceptuje wstrzymania robót) i je kontynuuje.
W takiej sytuacji urzędnicy z nadzoru budowlanego zazwyczaj wydają decyzję o nakazie rozbiórki obiektu samowolnie wykonanego.
W praktyce jednak taka decyzja często zawiera sporo wad.
Nadzór budowlany powinien bowiem przed wstrzymaniem robót budowlanych dokładnie udokumentować stan ich zaawansowania.
Często jednak nie robi tego, albo robi nieprawidłowo. A to skutkuje tym, że inwestorowi, który kontynuuje roboty po ich wstrzymaniu nie jest łatwo udowodnić, że prowadził je pomimo wydanego zakazu kontynuowania robót.

nicea-kamienice
W konsekwencji decyzja o nakazie rozbiórki wydana z powodu prowadzenia robót budowlanych pomimo ich wstrzymania staje się wadliwa i winna być uchylona.
Nie ma bowiem podstaw do jej utrzymania w mocy, gdyż materiał dowodowy na jakim została oparta jest niepełny i mało precyzyjny.
Nadzór budowlany orzekając o nakazie rozbiórki winien zatem tak prowadzić postępowanie dowodowe, aby materiał dowodowy zebrany w sprawie nie budził jakichkolwiek wątpliwości.
Z materiału dowodowego musi wynikać niezbicie jakie roboty budowlane były wykonane na dzień ich wstrzymania, a jakie na dzień stwierdzenia ich kontynuowania.
Nie można zapomnieć również o tym, że nie każde roboty można zakwalifikować jako kontynuacje tych wstrzymanych przez nadzór budowlany.

Subscribe
Powiadom o
guest

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
bożena
bożena
5 lat temu

Panie mecenasie prosze zmierzyc sie z takim problemem.
Postanowieniem z dnia 28 maja 1999r na podstawie art. 36.1 u.` ustawy z dnia 24 października 1974r Prawo budowlane ( Dz. U. Nr 38 poz 229 ) oraz art. 123 KPA i po dokonaniu ogledzin w dniu 11 maja 1998 r winien być 1999r samowolnie prowadzonej budowy budynku gospodarczego postanawiam:
wstrzymac prowadzenierobót budowlanych przy budowie budynku gospodarczego bez wymaganego pozwilenia na budowę do czasu wydania decyzji na wznowienie robot. Rownoczesnie zobowiazuje pania do przedlozenia w terminie do dnia 30 lipca 1999r
– wniosku o wydanie decyzjina wznowienie robót budowlanych przy budowie budynku gospodarczego
– prawo do dysponowania działka na cele budowlane
-orzeczenie technicze stwierdzajace czy budynek wybudowany jest zgodnie ze sztuka budowlaną
-projekt budowlany na dokonczenie budowy budynku gospodarczego
Uzasadnienie
– budynek jest wybudowany w stanie surowym otwartym o wymiarach 34 x 9 m bez wymaganego pozwolenia na budowę

Natomiast dnia 2.08.1999r nadzor budowlany wydaje decyzje na podstawie art. 48 ustawy z dnia 7 lipca 1994r Prawo Budowlane ( Dz. U. Nr 89 poz.414 z póxniejszymi zmianami) oraz art. 104 KPA nakazuje rozbiorke wybudowanego budynku gospodarczego.
Czy decyzja wydana po okresie 2 miesięcy od uprawomocnienia sie postanowienia jest wykonalna , czy nadzór przestrzegał prawa. Dodam że postanowienie to zostało w dalszym procesie wyeliminowane z obrotu prawnego przez nadzór