Wydział architektury nie może badać merytorycznie projektu architektoniczno – budowlanego

2 komentarze

Projekt budowlany składa się z dwóch części:

1.projektu zagospodarowania działki lub terenu,
2. projektu architektoniczno-budowlanego.

Zróżnicowane są możliwości badania przez organ administracji architektoniczno – budowlanej każdej z tych części projektu.

Obserwując z bliska praktykę organów administracji architektoniczno – budowlanej wciąż należy przypominać, iż:
organy te nie mają uprawnień do badania merytorycznego zgodności projektu architektoniczno-budowlanego z przepisami w tym techniczno-budowlanymi (wyjątkiem są przepisy określająca wymogi ochrony środowiska).

Dlatego organ nie ma podstaw prawnych do kwestionowania przyjętych w projekcie budowlanym rozwiązań.

Co do zgodności projektu architektoniczno – budowlanego z przepisami prawa organowi winno wystarczyć oświadczenie o sporządzeniu projektu budowlanego zgodnie z obowiązującymi przepisami oraz zasadami wiedzy technicznej. Pełną bowiem odpowiedzialność za zgodność projektu z prawem ponosi projektant.

Pamiętać należy, że uprawnienia kontrolne organu administracji architektoniczno-budowlanej w sprawie o wydanie pozwolenia na budowę i zatwierdzenie projektu budowlanego zostały ograniczone do:

wiata na san wito lo capo

1.sprawdzenia zgodności projektu budowlanego z ustaleniami planu (decyzji o warunkach zabudowy),

2.wymaganiami ochrony środowiska,
3.kompletności projektu budowlanego,
4.sprawdzenia dołączonych dokumentów takich jak opinie, uzgodnienia, pozwolenia oraz informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia.

Natomiast projekt zagospodarowania działki lub terenu podlega sprawdzeniu tylko pod kątem zgodności z przepisami, w tym zwłaszcza techniczno – budowlanymi.

Podsumowując, organ prowadzący sprawę dotyczącą zatwierdzenia projektu budowlanego nie ma podstaw prawnych do prowadzenia badań, ani ustaleń pod względem możliwości technicznych wykonania projektu budowlanego.
Dla przykładu nie ma kompetencji do zajmowania się kwestiami związanymi z warunkami i sposobem posadowienia budynku, wpływu obiektu budowlanego na istniejący drzewostan, czy wysokości pomieszczeń.
Tego typu kwestie nie podlegają badaniu pod kątem zgodności z przepisami technicznymi w ramach weryfikacji pozwolenia na budowę.

…………………………………………………………………………………………………..
(Już na marginesie dodam, że prowadzenie robót budowlanych w sposób mogący spowodować zagrożenie bezpieczeństwa ludzi i mienia może ewentualnie prowadzić do wszczęcia postępowania przed organami nadzoru budowlanego na podstawie art. 50 ust. 1 pkt 2 ustawy Prawo budowlane).

Subscribe
Powiadom o
guest

2 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Adam
Adam
3 lat temu

Czy po wezwaniu do uzupelnienia wniosku o pozwolenie na budowe oceniany moze byc ponownie caly wniosek czy powinna tylko czesc uzupelniana. pozdrawiam.