Wynagrodzenie ryczałtowe przy robotach budowlanych. O czym powinien pamiętać wykonawca

0 komentarzy

Pisałem już tutaj, że jeżeli decydujesz się wykonać określone roboty budowlane, to przypilnuj aby najistotniejsze  kwestie tych prac były precyzyjnie uregulowane w pisemnej umowie.

Jak wiadomo jednym z najistotniejszych elementów umowy o roboty budowlane jest jej wynagrodzenie.

Dlatego dzisiaj słów kilka o wynagrodzeniu ryczałtowym za roboty budowlane.

Wynagrodzenie za wykonanie robót budowlanych może być ustalane na dwa sposoby, jest to albo wynagrodzenie kosztorysowe, albo wynagrodzenie ryczałtowe.Rudawa PKP

Wynagrodzenie ryczałtowe charakteryzuje się tym, iż zasadniczo jest ono niezmienne, co dla wykonawcy robót oznacza, że nie może on żądać podwyższenia umówionego wynagrodzenia, chociażby w czasie zawierania umowy nie można było przewidzieć rozmiaru lub kosztów prac.

Jeśli zatem jesteś wykonawcą robót budowlanych i decydujesz się się na zawarcie umowy o roboty budowlane, w której wynagrodzenie jest ustalane w formie ryczałtu musisz pamiętać o tym, że jako wykonawca przyjmujesz na siebie obowiązek prawidłowego ustalenia zakresu prac potrzebnych do należytego wykonania umowy oraz kosztów tych prac.

Jednocześnie nie możesz zapominać również o tym, że godząc się na wynagrodzenie ryczałtowe jako wykonawca przyjmujesz na siebie ryzyko powstania straty związanej z nieprzewidzianym wzrostem zakresu prac czy też wzrostem kosztów tych prac.

A zatem ustal staranie zakres prac, które będą przedmiotem umowy o roboty budowlane oraz koszt wykonania tych prac, tak aby w przyszłości nie było przykrych niespodzianek.

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments