Wynagrodzenie ryczałtowe za roboty budowlane może być zmienione

0 komentarzy

Pisałem ostatnio, że wynagrodzenie ryczałtowe w umowie o roboty budowlane ma zasadniczo charakter niezmienny.

Istnieją jednak przypadki, gdy ustalone wynagrodzenie ryczałtowe może zostać podwyższone przez sąd lub też sąd może rozwiązać zawartą umowę.

Są to jednak przypadki nadzwyczajne i ograniczają się do sytuacji, gdy doszło do takiej zmiany stosunków, której przewidzieć nie można było i jednocześnie wykonanie umowy grozi wykonawcy rażącą stratą.

Zaistnienie nieprzewidywalnej zmiany stosunków oznacza, że chodzi o przypadki wykraczające poza zakres zwykłego ryzyka umownego.

Hotel Kołobrzeg

Natomiast rażąca strata to taka, która jak wskazuje Sąd Najwyższy w swoim wyroku z dnia 21 sierpnia 2014 roku: „niweczy przeprowadzoną przez wykonawcę kalkulację, z uwzględnieniem zwykłego ryzyka kontraktowego. Nie musi to być strata zagrażająca kondycji finansowej wykonawcy albo grożąca mu upadłością”.

Ponadto ocenę grożącej wykonawcy rażącej straty odnieść należy do konkretnej zawartej przez tego wykonawcę umowy, a nadto do rozmiarów działalności prowadzonej przez tego wykonawcę.

A zatem jeśli zawarłeś umowę o roboty budowlane i ustaliłeś wynagrodzenie ryczałtowe, którego wysokość dziś groziłaby Ci poniesieniem rażącej straty, a wszystko to wskutek okoliczności, których nie można było przewidzieć, możesz rozważyć wystąpienie do sądu z roszczeniem o podwyższenie wynagrodzenia ryczałtowego lub o rozwiązanie zawartej umowy.

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments