24 lutego 2016

Z obowiązkiem sporządzenia ekspertyzy technicznej można się nie zgodzić

0 komentarzy

W praktyce jest tak, że jeżeli stan techniczny obiektu budowlanego budzi zastrzeżenia, to nadzór budowlany zobowiązuje właściciela lub zarządcę budynku do sporządzenia na własny koszt ekspertyzy technicznej.

Ekspertyza ta sporządzona przez odpowiedniego specjalistę ma określić kondycję budynku i pomóc nadzorowi budowlanemu w podjęciu decyzji, co do dalszych losów użytkowanego obiektu.

Moim zdaniem obowiązek sporządzenia ekspertyzy nakładany na właścicieli, czy też inne podmioty (bo w praktyce nie zawsze jest oczywiste, kto ma być obciążony tym obowiązkiem) jest nadużywany przez nadzór budowlany, z uwagi na to, że to właśnie ten organ zatrudnia urzędników, którzy w większości spraw sami powinni ocenić stan techniczny budynku.

Co wtedy, gdy nie zgadzamy się z postanowieniem nakładającym obowiązek sporządzenia ekspertyzy?

Czy możemy je zaskarżyć do organu wyższej instancji ?

Do 16 lutego 2016 roku była to kwestia sporna.

W praktyce istniał bowiem problem, czy takie postanowienie nadzoru budowlanego może być zaskarżone.

Jedne sądy twierdziły, że można je zaskarżyć, inne z kolei, że nie można.

Co ciekawe rozbieżności istniały nawet wśród sędziów Naczelnego Sądu Administracyjnego.

Na szczęście uchwała 7 sędziów NSA z 16 lutego 2016 roku, sygn. akt II OPS 4/15 rozwiała te wątpliwości.

Sędziowie bowiem w rozszerzonym składzie stwierdzili, iż na postanowienie nakładające obowiązek sporządzenia ekspertyzy przysługuje zażalenie.

Z fragmentu uchwały: „Na postanowienie nakładające obowiązek przedstawienia ekspertyzy stanu technicznego obiektu budowlanego lub jego części, wydane na podstawie art. 62 ust. 3 w związku z art. 81c ust. 2 i 3 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. – Prawo budowlane (Dz.U. z 2013 r., poz. 1409 ze zm.), po wcześniejszym nałożeniu obowiązku przeprowadzenia kontroli tego obiektu, przysługuje zażalenie”.

Więcej takich uchwał!

PS.

POLECAM  ARTYKUŁ/KOMENTARZ W GAZECIE PRAWNEJ NA TEMAT OPŁAT ZA LEGALIZACJĘ SAMOWOLI BUDOWLANEJ – ZNAJDZIESZ GO TUTAJ

Subscribe
Powiadom o
guest

0 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments