Zmiana sposobu użytkowania budynku. Kiedy wymagana jest zgoda?

7 komentarzy

Dzisiaj o ciekawym wyroku z 17 stycznia 2019 roku związanym ze zmianą sposobu użytkowania budynku, czyli o dobrym przykładzie, kiedy jest wymagana zgoda na tego typu zmianę.

Sprawa, którą zajął się Wojewódzki Sąd Administracyjny w Gorzowie Wielkopolskim, sygn. akt: II SA/Go 794/18, dotyczyła rozszerzenia funkcji świetlicy wiejskiej wykorzystywanej dotychczas jako miejsce spotkań i zebrań wiejskich lokalnej społeczności na miejsce organizacji zabaw i wesel.

Powiatowy Inspektor Nadzoru Budowlanego na podstawie art. 71a ust. 4 Prawa budowlanego nakazał Gminie przywrócenie poprzedniego sposobu użytkowania sali wiejskiej do organizacji zebrań i spotkań wiejskich, zakazując jednocześnie organizacji zabaw i wesel.
Co istotne, przed podjęciem takiego rozstrzygnięcia PINB ustalił, iż sala wiejska została zaprojektowana i przyjęta do użytkowania jako obiekt użyteczności publicznej dla potrzeb spotkań lokalnej społeczności do 50 osób, natomiast klasyfikacja ochrony pożarowej tego obiektu zaliczała się do kategorii ZL III zagrożenia ludzi i klasy C odporności ogniowej (kategoria ZL III obliguje do użytkowania obiektu przez maksymalnie 50 osób). Dowody zebrane w sprawie wskazywały również, że organizowane zabawy gromadzę nawet 120 osób.

Sąd biorąc pod uwagę powyższe stwierdził nastepujące:
„Podjęcie w sali wiejskiej działalności, polegającej na organizowaniu imprez rozrywkowych o charakterze taneczno-muzycznym, w tym przyjęć weselnych, w sytuacji gdy pierwotnie przewidziana była funkcja gastronomiczna obiektu, stanowi zmianę sposobu użytkowania obiektu w rozumieniu przepisów Prawa budowlanego. Wiąże się ona bowiem ze zmianą warunków w zakresie emisji hałasu, drgań oraz układu obciążeń (bezsprzecznie zmienia warunki higieniczno-sanitarne i ochrony środowiska)”.

Sąd, a wcześniej Nadzór Budowlany potwierdził podstawową zasadę obowiązująca przy ocenie, czy doszło do zmiany sposobu użytkowania obiektu budowlanego, która wymaga wcześniejszej zgody Starosty, a mianowicie obowiązek ustalenia, czy i w jakim stopniu podjęcie i zaniechanie w obiekcie budowlanym lub jego części działalności związanej z jego użytkowaniem wpływa na zmianę wymagań stawianych obiektowi, związanych głównie z bezpieczeństwem jego dalszego zmienionego sposobu użytkowania.

Dotyczy to w szczególności zmiany warunków: bezpieczeństwa pożarowego, powodziowego, pracy, zdrowotnych, higieniczno-sanitarnych, ochrony środowiska, wielkość lub układu obciążeń.

Chodzi zatem o działalność, która prowadzi do zmiany wewnętrznych lub zewnętrznych warunków korzystania z tego obiektu.

Ustalenie, że zmiana wpływa na warunki bezpieczeństwa skutkuje obowiązkiem podjęcia niezbędnych działań, które powinny być przeprowadzone w związku ze zmianą sposobu użytkowania obiektu, z uwzględnieniem niezbędnych prac projektowych związanych np. z przeróbką i dostosowaniem pomieszczeń w obiekcie do nowych potrzeb.

Subscribe
Powiadom o
guest

7 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Magdalena Słomiańska
Magdalena Słomiańska
5 lat temu

Interesujące! A ktoś by pomyślał, że to takie proste – zorganizować małe przyjęcie w miejscu do tego nie przeznaczonym. Zapewne takie imprezy są organizowane i niewiele osób z „góry” o tym wie 🙂 Ale wiadomo, bezpieczeństwo przede wszystkim!

Martyna
Martyna
5 lat temu

Panie Mecenasie a co w sytuacji gdy mam budynek gospodarczy, 110 mkw, murowany, z posadzkami, stropem, ścianami dzialowymi, mediami, budynek jest na dzialce zamieszkałej przez rodziców, jest wolnostojący, parterowy, nie koliduje z innymi budynkami i nie narusza uwarunkowań sasiedzkich. Został wybudowany w latach 90.,okresowo zamieszkiwali w nim moi dziadkowie. Czy mogę dokonać w nim remontu i zamieszkać czy musze otrzymać zgodę od właściwego organu? Na planie jest ujęty jako budynek gospodarczy.

Martyna
Martyna
5 lat temu
Reply to  Damian Buniak

Bardzo dziękuję za odpowiedź. Również pozdrawiam.

Grzegorz
Grzegorz
3 lat temu

Dzień Dobry,

kupiłem połączone budynki w których był kiedyś warsztat samochodowy, niestety budynki są z 1960 i nie posiadam do nich dokumentacji budowlanej. W wypisie z rejestru budynków te budynki są opisane funkcją: „inne niemieszkalne” oraz „zbiorniki, silosy, magazyny”.
Staram się o dofinasowanie na remont połączony z modernizacją (na zgłoszenie – tak rozpisałem we wniosku), ale urzędnicy chcą zaświadczenie że nie wymagana jest zmiana sposobu użytkowania.

Pytanie – gdzie mogę znaleźć zapisy odnośnie sposobu użytkowania aby móc udowodnić/potwierdzić przeznaczenie budynku?

Jeżeli musiałbym wystąpić o zmianę sposobu użytkowania to zmuszony jestem zrobić pełna inwentaryzację budowalną oraz ekspertyzę oraz pełny projekt z opisem i pozwolenie na budowę. Zatem potrzebne jest kilka miesięcy których nie mam ☹

Jakaś podpowiedź jak to można skrócić?

Z góry dzięki za sugestie, podpowiedzi