Zmiany w prawie budowlanym w 2015 roku

93 komentarze

Od dłuższego czasu mówi się i pisze o rządowym projekcie zmian w ustawie Prawo budowlane.

Zmiany mają wejść w życie w 2015 roku.

Z uzasadnienia projektu wynika, iż głównym celem noweli jest przyspieszenie procedur związanych z uzyskaniem zezwoenia na budowę.

Czy rzeczywiście przyspieszą ?

Czy nowela wejdzie w życie w 2015 ?

Nie znam odpowiedzi na te pytania.

Jednak nie sposób przejść obojętnie obok planowanych zmian.

Dzisiaj zatem najistotniejsze założenia nowelizacji Prawa budowlanego 2015.

Co się ma zmienić:

Ma zostać zniesiony obowiązek uzyskania decyzji o pozwoleniu na budowę w odniesieniu do budowy i przebudowy domków jednorodzinnych, których obszar oddziaływania mieści się w całości na działce lub działkach, na których zostały zaprojektowane (założenie dobre – przyspieszyć i ułatwić budowanie domów jednorodzinnych, ale czy nie dojdzie do patologii jeszcze większych niż dzisiaj; dodatkowo pozostaje problem wyroku Trybunału Konstytucyjnego z dnia 20 kwietnia 2011 r. sygn. akt Kp 7/09 – na temat budowy domu bez pozwolenia przeczytasz tutaj).

Ma być zlikwidowany obowiązek dołączenia do projektu budowlanego: oświadczeń właściwych jednostek organizacyjnych o zapewnieniu dostaw energii, wody, ciepła i gazu, odbioru ścieków oraz o warunkach przyłączenia obiektu do sieci wodociągowych, kanalizacyjnych, cieplnych, gazowych, elektroenergetycznych, telekomunikacyjnych oraz dróg lądowych, a także oświadczenia właściwego zarządcy drogi o możliwości połączenia działki z drogą publiczną z wyjątkiem dróg wojewódzkich i krajowych (ciekawy pomysł, ale powstają obawy, czy budujący dom nie będzie zawijał na swojej szyi pętelki – bo wybuduje dom a okaże się, że nie ma możliwości podłączenia wody albo może to uczynić, ale gigantycznymi nakładami. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj).

Zniesiony zostanie obowiązek zgłoszenia zamierzonego terminu rozpoczęcia robót budowlanych.

Dojdzie do ograniczenia zasady, zgodnie z którą roboty budowlane można rozpocząć na podstawie ostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę – w przypadku gdy stroną w postępowaniu w sprawie pozwolenia na budowę będzie wyłącznie inwestor, roboty budowlane będzie można rozpocząć na podstawie nieostatecznej decyzji o pozwoleniu na budowę.

Powstanie obowiązek ostemplowania projektu budowlanego (dzisiaj ten obowiązek nie wynika z przepisu prawa, a bardziej z praktyki).

Zostanie zmieniony termin na wniesienie sprzeciwu od zgłoszenia zamiaru realizacji robót budowlanych. Będzie on obliczany w ten sposób, że za dzień wniesienia sprzeciwu uzna się dzień nadania decyzji w placówce pocztowej operatora pocztowego (na dzień dzisiejszy istnieją różne koncepcje jego obliczania – w samym NSA istnieją trzy !).

W przypadku stwierdzenia braków formalnych we wniosku o pozwolenie na budowę, zastosowanie będzie miał przepis art. 64 § 2 k.p.a., przy czym termin dla organu na wezwanie wnoszącego do usunięcia braków będzie wynosił 14 dni. Natomiast w odniesieniu do braków materialnych zastosowanie będzie miała obecna regulacja art. 35 ust. 3 ustawy Prawo budowlane (sądy administracyjne rozróżniają braki formalne i materialne wniosku o pozwolenie na budowę).

Zostanie rozszerzona lista obiektów wymagających geodezyjnego wyznaczenia w terenie o telekomunikacyjne linie kablowe oraz kanalizację kablową, a po ich wybudowaniu obowiązek geodezyjnej inwentaryzacji powykonawczej.

Zostanie natomiast wyłączony obowiązku geodezyjnego wyznaczenia przyłączy, których połączenie z siecią znajduje się na tej samej działce, co przyłącze lub na działce sąsiedniej.

Powstanie nareszcie możliwość stosowania do opłat legalizacyjnych ulg przewidzianych w Ordynacji podatkowej (możliwość odroczenie lub umorzenia opłat dla podmiotów w wyjątkowej sytuacji życiowej. Więcej na ten temat znajdziesz tutaj).

Rozszerzony zostanie katalog obiektów budowlanych, co do których nie będzie obowiązku uzyskania decyzji o pozwoleniu na użytkowanie (wystarczy zgłoszenie), należą do nich: warsztaty rzemieślnicze, stacje obsługi pojazdów, myjnie samochodowe i garaże do pięciu stanowisk włącznie, obiekty magazynowe, takie jak: budynki składowe, chłodnie, hangary i wiaty, a także niektóre budynki kolejowe, place składowe, postojowe i parkingi oraz stawy rybne.

Będzie się działo.

W najbliższym czasie napiszę szerzej o moich wątpliwościach dotyczących niektórych z wyżej wymienionych zmian.

Subscribe
Powiadom o
guest

93 komentarzy
Inline Feedbacks
View all comments
Ania
Ania
6 lat temu

Dzień Dobry;
Chciałabym zapytać, o możliwość wykonania zadaszenia tarasu w postaci
altany wolnostojącej na zgłoszenie, – pragnę zaznaczyć, że jest to na piętrze budynku
– tj domu trzy-poziomowego. Planowana altanka (zadaszenie) będzie
miała własną konstrukcję (czyli nie będzie mocowane do ściany lub
innego elementu istniejącego budynku) – będzie wolnostojąca (po ok
14m2).
Proszę o poradę.
pozdrawiam

Agnieszka
Agnieszka
6 lat temu

Witam!

Mam pytanie, postawilam na swojeje dzialce pomieszczenie gospodarcze (bez okien sa tylko sciany i drzwi) o pow. 9metrow, 0,5metra od granicy. Zaznacze ze sasiad sie zgodzil na to. MOja dzialka ma 10metrow szerokosci ( mieszkam w szeregu). Calkiem niedawno dowiedzialam sie ze musze miec na to pozwolenie , a nie zgloszenie. Moje pytanie brzmi co mam zrobic ??, bo sadze ze jak pojde do Starostwa to uslysze ze mam to rozebrac.