Roboty budowlane

0 komentarzy

Ryczałtowe wynagrodzenie w umowie o roboty budowlane, czy można je zmienić ?

Ryczałtowe wynagrodzenie za wykonane roboty budowlane może stanowić przekleństwo zarówno dla zamawiającego (inwestora) jak i wykonawcy. Wiąże się to z tym, że ryczałtowe wynagrodzenie stanowi kwotę sztywną, która nie ulega, co do zasady, podwyższeniu lub  obniżeniu pomimo zmieniających się okoliczności (podwyższeniu jedynie w wyjątkowych sytuacjach). W sytuacji np. zmiany cen materiałów budowlanych, czy też potrzeby […]

4 stycznia 2019
0 komentarzy

Termin zapłaty kary umownej w umowie o roboty budowlane

W umowach o roboty budowlane bardzo często zamieszczane są zapisy dotyczące kar umownych, najczęściej związanych z rożnego rodzaju opóźnieniami. W niektórych umowach od razu określony zostaje termin, w którym dana kara umowna ma zostać zapłacona, w niektórych natomiast umowach zastrzega się obowiązek zapłaty kary umownej, ale nie wskazuje się w jakim terminie ma zostać ona […]

18 maja 2018
2 komentarze

Warto spisać protokół zaawansowania robót

Przy realizacji umowy o roboty budowlane mają miejsce takie sytuacje (wcale nierzadko), że wykonawca czy inwestor nie chcą ze sobą już dłużej współpracować. Najczęściej zdarza się to z uwagi na niewłaściwe prowadzenie robót, poważne opóźnienia w wykonywaniu robót czy też w regulowaniu wynagrodzenia, albo też wskutek szeregu problemów, które pojawiają się w trakcie realizowania inwestycji, […]

9 stycznia 2018
0 komentarzy

Biegły w budowlanym postępowaniu sądowym

Kiedy sprawa związana z procesem budowlanym trafia do sądu bardzo często w procesie tym pojawia się również biegły sądowy. Dzieje się tak dlatego, że prawidłowe rozstrzygnięcie pewnych kwestii związanych z procesem budowlanym wymaga wiadomości specjalistycznych, a tych dostarczyć Sądowi może właśnie biegły sądowy. A zatem w różnego rodzaju sprawach związanych przykładowo z prawidłowością wykonanych robót […]

15 grudnia 2017

Newsletter

0 komentarzy

Umowa o roboty budowlane

Czy każda umowa związana z robotami budowlanymi jest umową o roboty budowlane ? Kiedy mamy do czynienia z umową o roboty budowlane ? Jakie rodzi skutki zawarcie umowy o roboty budowlane ? W jakich okolicznościach ją zawieramy ? To częste pytania jaki można usłyszeć od uczestników procesu budowlanego: inwestorów, wykonawców, podwykonawców. Dlatego dzisiaj dla osób, […]

1 grudnia 2017
0 komentarzy

Umowa o roboty budowlane – kilka zawezwań do próby ugodowej. Czy to możliwe ?

Pisałem ostatnio tutaj o zawezwaniu do próby ugodowej jako sposobie dochodzenia roszczeń wynikających z umowy o roboty budowlane. We wpisie wspomniałem, że takie zawezwanie do próby ugodowej przerywa bieg terminu przedawnienia, a to ma istotne znaczenie. Jeśli bowiem złożysz wniosek o zawezwanie do próby ugodowej, a do ugody nie dojdzie, to wydłuża Ci się czas […]

12 czerwca 2017
2 komentarze

Zmiana projektu = zmiana umowy o roboty budowlane

Pisałem już, że jeden z sędziów orzekających w sprawach związanych z umowami o roboty budowlane często powtarzał, że „na gębę to może być krem nivea”, ale nie umowa na wykonanie robót budowlanych. Należy ją zatem podpisać pamiętając, że nie może w niej zabraknąć podstawowych elementów, czyli: 1.podmiotu umowy (kto ją zawiera), 2.przedmiotu umowy (co dokładnie […]

3 marca 2017

Roboty budowlane. Wóz Drzymały wczoraj i dziś.

Lektura cytowanego poniżej wyroku, nomen omen pochodzącego z sądu poznańskiego, przypomniała mi historię Michała Drzymały, którą zapewne każdy dobrze zna z lekcji historii. Krótko przypomnę, że władze pruskie nie chciały Drzymale wydać pozwolenia na budowę domu na własnym gruncie. Wymyślił on jednak sposób, by korzystać z własnego gruntu zgodnie z jego przeznaczeniem. Zamieszkał w przyczepie […]

6 marca 2015