Pozwolenie na budowę

0 komentarzy

Obszar oddziaływania inwestycji, a strony postępowania o pozwolenie na budowę

Prawidłowe ustalenie obszaru oddziaływania planowanej inwestycji to kluczowe zagadnienie związane z uzyskaniem pozwolenia na budowę. Obszar oddziaływania inwestycji ma duży wpływ przede wszystkim na ustalenie stron takiego postępowania.  W praktyce zderzają się interesy inwestora, który życzyłby sobie, aby tych stron było jak najmniej. Z drugiej strony istnieją interesy sąsiadów planowanej inwestycji, którzy chcieliby mieć pełną wiedzę […]

22 maja 2024

Ponaglenie i skarga do sądu, gdy organ nie wydaje decyzji

Praktyka pokazuje, że częstym problemem w postępowaniach związanych z wydawaniem decyzji administracyjnych jest opieszałość w ich wydawaniu lub bezczynność organów.  Dotyczy to również spraw związanych z decyzjami o pozwoleniu na budowę, samowolą budowlaną, decyzjami o warunkach zabudowy, pozwoleniami na użytkowanie i wielu innych poruszanych na tym blogu. TERMINY W POSTĘPOWANIACH Pamiętać jednak należy, że organy […]

15 maja 2024
0 komentarzy

Decyzja o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej tylko w ściśle określonych sytuacjach

Pisałem już tutaj i tutaj o sprawie, która znalazła ostatecznie pozytywny finał.  Chodzi o sprawę związaną z odmową wydania pozwolenia na budowę z powodu nie  przedłożenia do wniosku o pozwolenie na budowę decyzji o wyłączeniu gruntu z produkcji rolnej.  Zaznaczyć należy, że inwestycja dotyczyła budowy hali przeładunkowej o funkcji magazynowej, która powstać miała na terenie […]

29 stycznia 2024

Bezczynność lub opieszałość organu = ponaglenie i skarga do sądu

Chyba mało jest osób, które czytają ten blog, a które nie są sfrustrowane tym, że muszą czekać na decyzję, postanowienie, czy inne rozstrzygnięcie urzędów za długo lub bardzo za długo. I dotyczy to nie tylko inwestorów, projektantów, czy właścicieli nieruchomości czekających np. na decyzję o pozwoleniu na budowę, decyzję wz, czy decyzję legalizującą samowolę budowlaną, bo […]

23 listopada 2023

Newsletter

4 komentarze

Decyzja o pozwoleniu na budowę nie może być sprzeczna z decyzją o warunkach zabudowy

Dzisiaj kilka słów i cytatów z ciekawego wyroku WSA w Warszawie z początku 2021 roku.  Wyrok dotyczył sprawy związanej z wydaniem decyzji o pozwoleniu na budowę, która pozostawała w sprzeczności z wcześniej wydaną decyzją o warunkach zabudowy. Pozwolenie na budowę określało w sposób odmienny od założeń decyzji wz funkcję obiektu.  Decyzja o warunkach zabudowy zezwalała […]

9 października 2023
1 komentarz

Decyzja o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej nie zawsze potrzebna

W sprawie zainicjowanej przez naszą kancelarię, którą zajmował się WSA w Krakowie w marcu 2023 roku Starosta, a następnie Wojewoda odmówili inwestorowi pozwolenia na budowę hali przeładunkowej o funkcji magazynowej. Podstawą odmowy była m.in. kwestia: braku przedłożenia przez skarżącego decyzji o wyłączeniu gruntów z produkcji rolnej. Sąd w swoim orzeczeniu uchylającym decyzję Wojewody zwrócił uwagę […]

27 lipca 2023
2 komentarze

Przeniesienie pozwolenia na budowę związanego z działką zagrodową na nie – rolnika 

Wojewódzki Sąd Administracyjny w Krakowie zajmował się ostatnio sprawą*, w której spór sprowadzał się do odpowiedzi na pytanie, czy w trybie art. 40 Prawa budowlanego można przenieść decyzję o pozwoleniu na budowę dla zamierzenia obejmującego budowę budynku mieszkalnego jednorodzinnego oraz budynku gospodarczego w zabudowie zagrodowej na rzecz osoby nie legitymującej się posiadaniem gospodarstwa rolnego. ODMOWA […]

6 czerwca 2023
0 komentarzy

Wyłączenie gruntu z produkcji rolnej, a pozwolenie na budowę 

W sprawie prowadzonej przez naszą kancelarię przedmiotem postępowania był wniosek o uzyskanie pozwolenia na budowę dla inwestycji związanej z obiektem budowlanym służącym produkcji rolnej. Organy obu instancji, tj. Starosta i Wojewoda odmówiły zatwierdzenia przedłożonego projektu budowlanego i wydania decyzji o pozwoleniu na budowę uznając, że złożona wraz z wnioskiem dokumentacja nie spełnia warunków, jakie dla […]

31 marca 2023